Pre Loader

Credit Management w warunkach dużej niepewności

//Credit Management w warunkach dużej niepewności

Jaką przyjąć strategię zarządzania należnościami dzisiaj, w warunkach tak dużej niepewności? Zapewne tradycyjne procedury kredytowe na niewiele się przydadzą. W jaki sposób credit manager ma podejmować decyzje gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do istotnych zawirowań w gospodarce światowej, spowodowała ujemny szok zarówno popytowy, jak i podażowy, prowadząc do zmniejszenia wielkości produkcji przemysłowej w niespotykanym dotąd tempie?

 

Jak zauważa Pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, firmy mają dzisiaj bufor 50 mld zł dodatkowej płynności. Ale zamknięte branże znalazły się w trudnym położeniu. Wymagają wsparcia w postaci postojowego i instrumentów płynnościowych. W ostatnim wywiadzie dla portalu forsal.pl dodaje: „Przyczyna problemów w postaci pandemii jest ta sama, ale natura i przebieg drugiej fali kryzysu oraz same ryzyka są inne.”

Niedoszacowanie niepewności może prowadzić do strategii, która ani nie chroni przed niespłaconymi należnościami, ani nie wykorzystuje pojawiających się okazji biznesowych. Zwykle koncentrujemy swoje wysiłki na uniknięciu przyznania kredytu kupieckiego firmie, która potencjalnie może opóźnić płatności czy wręcz zbankrutować. To nie jedyny błąd jaki można popełnić. Równie istotnym, zwłaszcza z punktu widzenia rozwoju firmy, dla której pracujemy, jest nieprzyznanie kredytu klientowi, którego błędnie oceniliśmy jako zagrożonego upadłością. Pamiętajmy o tym.

Przyjmowanie założenia, że świat jest zupełnie nieprzewidywalny, może skłonić credit managerów do całkowitej rezygnacji z analitycznych rygorów i podejmowania decyzji na podstawie intuicji. Takie działanie, uzasadnione stwierdzeniem „po prostu zróbmy to”, może prowadzić do rekordowych strat. Z kolei odrzucenie intuicji w bardzo zmiennym środowisku, może prowadzić do paraliżu decyzyjnego.

 

Przyjmowanie założenia, że świat jest zupełnie nieprzewidywalny, może skłonić credit managerów do całkowitej rezygnacji z analitycznych rygorów i podejmowania decyzji na podstawie intuicji. Z kolei odrzucenie intuicji w bardzo zmiennym środowisku, może prowadzić do paraliżu decyzyjnego.

 

Niepewność, z jaką dzisiaj stykają się credit managerowie, bywa tak duża, że potrzeba tutaj nowego (kreatywnego) sposobu myślenia. Aby przeprowadzać odpowiednie analizy ryzyka kredytowego, należy zastanowić się czy nie uzupełnić standardowego zestawu narzędzi czymś innym.

W warunkach niepewności potrzebujemy danych, informacji i wiedzy. Dane reprezentują fakty. Informacja to dane zawarte w komunikacie, zinterpretowane przez odbiorcę, mające dla niego znaczenie i wnoszące do jego świadomości element nowości, czyli zmniejszające jego niewiedzę. Wiedza powstaje z informacji, które są dla odbiorcy istotne i zostały zweryfikowane w praktyce. W dzisiejszym świecie, gdzie cierpimy na nadmiar danych, potrzebujemy informacji oraz narzędzi zamieniających to na wiedzę. Znajomość na przykład modelu dyskryminacyjnej oceny niewypłacalności nie będzie złotym środkiem na ocenę potencjalnego bankructwa kontrahenta.

 

Informacja to dane zawarte w komunikacie, zinterpretowane przez odbiorcę, mające dla niego znaczenie i wnoszące do jego świadomości element nowości, czyli zmniejszające jego niewiedzę.

 

Dlatego zapraszam Państwa do zalogowania się na stronie PICM i korzystania ze Strefy Credit Managera, gdzie znajdą Państwo szeroki zasób danych oraz narzędzi pomocnych w zarządzaniu należnościami handlowymi. Na pewno zaoszczędzi to Państwu wiele godzin czasu poświęconego na poszukiwanie rzetelnych i sprawdzonych źródeł informacji. Z kolei członkostwo PICM Associate (PICMa) to okazja na zwiększanie swojej wiedzy, poszerzanie doświadczenia i okazja do spojrzenia na swoje obowiązki z innych punktów widzenia. Lektura kwartalnika Credit Manager Magazine pomoże Państwu zauważyć najważniejsze trendy gospodarki polskiej i światowej, dokonać dobrej oceny i wyciągnąć wnioski, które zminimalizują koszty nieściągalnych należności. Szczególnie dzisiaj, widzimy, że nie ma sposobu na wyeliminowanie niepewności z biznesu.

Mam nadzieję, że korzystanie z oferty PICM może zaowocować decyzjami opartymi na lepszej informacji i podejmowanymi z większym przekonaniem.