Pre Loader

PICM Professional

//PICM Professional

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu certyfikacyjnego PICM!

PICM Professional – Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej PICM

o programie certyfikacyjnym

Program certyfikacyjny PICM Professional (PICMP) to kompleksowe potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kontroli kredytowej należności handlowych oraz ich windykacji.

PICM Professional to praktyczne i skuteczne uczenie się, które ma wpływ na Państwa karierę oraz na rentowność i sukces Państwa firmy lub pracodawcy.

PICM Professional pozwala uczyć się od zespołu specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę zawodową i będą dzielić się swoimi realnymi doświadczeniami i sukcesami. Dzięki temu zdobyta solidna wiedza jest ściśle związana z praktyką biznesową.

Potwierdź swoje kompetencjach w zarządzaniu należnościami handlowymi oraz  windykacji należności!

dla kogo?

Specjaliści zarządzający należnościami w firmie oraz osoby pragnące zdobyć podstawowa wiedzę w tym zakresie. Szkolenie kierowane jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych.

jakie kwalifikacje obejmuje program?

Program PICM Professional obejmuje kwalifikacje Certyfikowany Trade Credit Controller PICM © oraz Certyfikowany Trade Credit Manager PICM ©.

Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©

Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zrozumienia oraz stosowania w praktyce wszystkich pojęć oraz narzędzi niezbędnych do codziennego nadzorowania należności handlowych. Controller dba o codzienne operacje poprzez gromadzenie danych i informacji, ma mieć umiejętność statycznej oraz dynamicznej ich analizy, interpretowania bieżącej sytuacji rynkowej kontrahentów wraz z ich analizą kredytową.

Certyfikowany Trade Credit Manager PICM ©

Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zarządzania zespołem controllerów kredytowych (posiadających kompetencje zdefiniowane w Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©) oraz całością procesu Order-to-Cash. To poziom wyżej od Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©, ponieważ na podstawie materiału dostarczonego przez controllerów kredytowych, credit menadżer może podejmować optymalne decyzje odnośnie zastosowania polityki kredytowej.

Certyfikat to nie koniec!

poznaj naszą metodę ciągłego doskonalenia & rozwoju k-n-o-w

dokumenty

[linki do dokumentów, regulaminów etc.]

pytania i odpowiedzi (Q&A)

Poniżej najczęściej zadawane pytania i wyjaśnienia

formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz aby zgłosić swój udział

chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszamy do kontaktu!

[dane kontaktowe Katarzyna Łasak]

Katarzyna Łasak