Pre Loader

PICM Professional

//PICM Professional

PICM Professional© – Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej PICM

o programie certyfikacyjnym

Program certyfikacyjny PICM Professional© to kompleksowe potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kontroli kredytowej należności handlowych oraz zarządzania kredytem kupieckim.

PICM Professional© to praktyczne i skuteczne uczenie się, które ma wpływ na Państwa karierę oraz na rentowność i sukces Państwa firmy lub pracodawcy. PICM Professional© pozwala uczyć się od zespołu specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę zawodową i będą dzielić się swoimi realnymi doświadczeniami i sukcesami. Dzięki temu zdobyta solidna wiedza jest ściśle związana z praktyką biznesową.

dla kogo?

Naukę w ramach PICM Professional© może podjąć każdy, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna przygodę z biznesem i finansami, czy ma już jakieś doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania należnościami handlowymi.

PICM Professional© skierowany jest szczególnie do specjalistów zarządzających należnościami handlowymi w przedsiębiorstwie oraz osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę w tym zakresie. PICM Professional© kierowany jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych.

jakie kwalifikacje obejmuje program?

Program PICM Professional© obejmuje kwalifikacje:

⇒ Certyfikowany Trade Credit Controller PICM© (PICMC)

⇒ Certyfikowany Trade Credit Manager PICM© (PICMM)

jak zacząć?

Wypełnij formularz rejestracyjny a my skontaktujemy się z dalszymi informacjami, odpowiemy na wszystkie pytania dotyczący kursu certyfikującego PICM Professional©, w tym kosztów oraz harmonogramu zajęć.

jaki jest sylabus kwalifikacji?

Zakres tematyczny kwalifikacji PICM Professional© prezentuje schemat obok, a szczegółowy opis znajduje się w tym sylabusie kwalifikacji PICM Professional©.

Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©

Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zrozumienia oraz stosowania w praktyce wszystkich pojęć oraz narzędzi niezbędnych do codziennego nadzorowania należności handlowych. Controller dba o codzienne operacje poprzez gromadzenie danych i informacji, ma mieć umiejętność statycznej oraz dynamicznej ich analizy, interpretowania bieżącej sytuacji rynkowej kontrahentów wraz z ich analizą kredytową.

Program szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia:

Księgowość i finanse

Analiza Finansowa – podstawy

Istota Credit Management

Informacja Makro i Mikroekonomiczna

Finansowanie Handlu – podstawy

Modele Dyskryminacyjne

Windykacja Należności

Aspekty Prawne – podstawy

Negocjacje, Wpływ i Relacje

Warsztaty Analizy Finansowej / Case Study

Certyfikowany Trade Credit Manager PICM ©

Celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności zarządzania zespołem kontrolerów kredytowych (kompetencje zdefiniowane w Certyfikowany Trade Credit Controller PICM ©) oraz całością procesu Order-to-Cash. To poziom wyższy certyfikatu, ponieważ na podstawie informacji dostarczonej przez kontrolerów kredytowych, credit manager może podejmować optymalne decyzje odnośnie zastosowania polityki kredytowej.

Program szkoleniowy obejmuje następujące zagadnienia / przedmioty:

Zaawansowana Analiza Finansowa

Analiza Makroekonomiczna i Branżowa

Aspekty prawne – zaawansowane

Usprawnienia Procesowe

Modele Oceny Punktowej

Strukturyzowane Finansowanie Handlu

Zarządzanie Zespołem i Motywowanie Pracowników

Komunikacja Biznesowa i Umiejętności Interpersonalne

Kontekst Biznesowy Funkcjonowania Firmy

Warsztaty Analizy Finansowej / Case Study

Co zyskujesz?

Kompleksowa wiedza połączona z praktyką

PRAKTYCZNA WIEDZA z pełnego zakresu procesu od zamówienia do płatności klienta (Order-to-Cash), włączając z w to zagadnienia prawne oraz otoczenie biznesu

Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Stawiamy na wartość. Certyfikat PICM Professional © to WARTOŚCIOWY ROZWÓJ OSOBISTY, który jest cenny dla Ciebie i firmy, w której pracujesz!

Wyjątkowość, prestiż i realne korzyści

Wszyscy absolwenci kursu PICM Professional© mają BEZPŁATNY WSTEP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA stacjonarne organizowane przez Polski Instytut Credit Management oraz FECMA

egzamin PICM Professional©

Egzaminy to kluczowy aspekt zdobywania kwalifikacji PICM Professional©. Odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnych specjalistów ds. zarządzania należnościami handlowymi oraz kredytem kupieckim na całym świecie.

Egzamin PICM Professional© to test obiektywny jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin należy zaliczyć minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

Możesz wypróbować swoją wiedzę i umiejętności w ramach egzaminu próbnego PICM Professional© dla danego certyfikatu.

wykładowcy

Program PICM Professional© ma solidne podstawy merytoryczne opisane w sylabusie. Wiemy jednak jak ważni są ludzie, którzy tą wiedzę przekazują. Dlatego nas wykładowcy łączą w sobie doskonałe przygotowanie teoretyczne, doświadczenie oraz praktykę biznesową.

Piotr Rybicki

ekspert Corporate Governance, biegły rewident, twórca nadzorkorporacyjny.pl

Łukasz Kononowicz

StratEx sp. z o.o., Managing Partner

Artur Hołda

prof. UE w Krakowie, dr hab., PICM

Robert Dyrcz

Założyciel & Prezes Zarządu PICM

dr Krzysztof Matela

wykładowca Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy & Collegium Da Vinci (MBA), Wiceprezes Business Centre Club

Robert Fedorowicz

ekspert trade finance

Santander Bank Polska S.A.

Dariusz Michalski

prof. ATH Bielsko-Biała

Arkadiusz Cieślik

Ekspert Lean Management, CEO w BDC Business Development Consulting

Maciej Leszczyński

AVENHANSEN Szkolenia i Doradztwo, konsultant biznesu i rozwoju osobistego

informacje organizacyjne

Czas trwania: 4 miesiące (semestr jesień/zima: początek w październiku lub semestr wiosna: początek w marcu)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 80 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut), czyli 10 dni szkoleniowych

Organizacja zajęć: dwa razy w miesiącu, czwartki lub piątki, w godzinach 9:00 – 17:00 (łącznie z końcowym egzaminem)

Formuła zajęć: online oraz stacjonarnie (zajęcia stacjonarne tylko dla przedmiotów z “umiejętności miękkich”)

Wykładowcy: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców bez podania przyczyny

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, na podstawie wstępnej weryfikacji, termin: dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć

Zasady naboru: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt uczestnictwa & szczegółowe pytania: prosimy o kontakt z Project Managerem (dane w stopce na dole)

koszty & finansowanie

PICM Professional© spełnia wymogi kształcenia ustawicznego, a zatem możesz ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który sfinansuje nawet 100% kosztów! Więcej ogólnych informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym i warunkach dofinansowania znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje, wraz z odpowiednimi dokumentami, można znaleźć na odpowiednich stronach regionalnych Urzędów Pracy, na przykład tutaj (Urząd Pracy m.st. Warszawy).

rejestracja

Wypełnij formularz rejestracyjny a skontaktujemy się z dalszymi informacjami.

WAŻNE: Rejestracja nie wiąże się z zobowiązaniami finansowymi.

chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszamy do kontaktu!

PICM Professional Project Manager: Katarzyna Łasak

e-mail: k.lasak@personalities.com.pl

telefon: +48 604 563 105

 

ważna informacja prawna tutaj