PICM Risk Index ©

//PICM Risk Index ©

Po co PICM Risk Index ©?

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce.

Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka bardziej ogólnego, ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Można to porównać do analizy fundamentalnej spółki giełdowej gdzie końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa (akcji). W analizie kredytowej na końcu ustalamy klasę ryzyka. Poprzedzające to etapy są właściwie takie same, tzn. analiza kondycji finansowej, analiza makrootoczenia i otoczenia branżowego. PICM Risk Index © daje obraz ryzyka właśnie dla otoczenia branżowego.

Dlaczego warto korzystać z PICM Risk Index ©?

  • Brak sprawozdań finansowych: klasy ryzyka branżowego przydatne mogą być w sytuacji szacowaniu ryzyka klientów bez sprawozdań finansowych.
  • Model skoringowy: Klasy ryzyka branżowego mogą stanowić dodatkowy element modelu skoringowego dla klientów ze sprawozdaniami finansowymi.
  • Sygnały wczesnego ostrzegania: W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu liczy się bieżąca informacja pozwalająca ocenić potencjalne ryzyko niewypłacalności.

PICM Risk Index © dostepny jest dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera.

Na obrazkach obok zobaczyć można przykładowe prezentacje PICM Risk Index © dla wybranych branż.