Pre Loader

FECMA

FECMA została założona w 1986 roku z inicjatywy nieżyjącego już Sir Rogera Corka, niegdyś burmistrza Londynu i prezesa brytyjskiego Institute of Credit Management. FECMA to organizacja non-profit promująca najlepsze praktyki w zarządzaniu kredytem kupieckim w Europie i poza nią.

Członkami FECMA są krajowe stowarzyszenia zarządzania należnościami handlowymi, które podzielają wizję promowania najlepszych praktyk poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami na szczeblu międzynarodowym.

FECMA ma na celu wymianę wiedzy na temat zarządzania kredytem kupieckim, najlepszych praktyk i standardów etycznych między stowarzyszeniami oraz dzielenie się i promowanie badań oraz łączenie wiedzy zdobytej przez członków każdego stowarzyszenia. FECMA reprezentuje zawód zarządzania kredytem kupieckim na poziomie europejskim, zapewnia wsparcie i wskazówki członkom wszystkich stowarzyszeń oraz, w razie potrzeby, wspiera i współpracuje z istniejącymi stowarzyszeniami aby tworzyć warunki do tworzenia stowarzyszeń zarządzania kredytem kupieckim w innych krajach, jeżeli tam nie istnieją.

PICM jest członkiem FECMA od 2016 roku.

FECMA odbywa co sześć miesięcy regularne spotkania, tzw. FECMA Council Meetings, które są platformą zarządzania stowarzyszeniem oraz forum do wymiany poglądów i informacji pomiędzy zrzeszonymi stowarzyszeniami i instytutami credit management.

W dniach 15 oraz 16 września 2021 roku, odbył się, po raz pierwszy w Polsce, 4-ty Europejski Kongres FECMA, organizacji zrzeszającej instytuty oraz stowarzyszenia zarządzających należnościami handlowymi z całej Europy. Jak zwykle dopisała frekwencja i pełna sala konferencyjna uczestników wydarzenia miała okazję czerpać z bogatej i niezwykle merytorycznej agendy kongresu.

fotorelacja ze spotkań fecma

obecni członkowie fecma