Pre Loader

O PICM

//O PICM

Należności to jedno z kluczowych pojęć ekonomicznych i kategoria podlegająca pomiarowi w systemie rachunkowości. Należności należą do grupy aktywów bardzo podatnych na utratę wartości ze względu na stale występujące ryzyko niedotrzymania zapłaty przez niesolidnych kontrahentów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – sprzedawcy, kredyt kupiecki jest ważnym instrumentem walki o klienta – sprzedawca dąży do osiągnięcia wzrostu liczby odbiorców, utrwalenia lojalności odbiorców, wzrostu udziału w rynku i w efekcie maksymalizacji zysków przez oferowanie atrakcyjnych warunków rozliczeń.

Należności handlowe to istotna część majątku każdego przedsiębiorstwa. Stanowią one zwykle około 30-40% sumy bilansowej. Kompetentni pracownicy działów finansowych odpowiedzialnych za kontrolę kredytu kupieckiego to niezbędna część zespołu każdego przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest zapobieganie zatorom płatniczym – wyzwaniu i nieustającym problemie dla wielu firm.

Dlaczego PICM?

Opóźnienia płatności odbiorców bardzo często powodują, że przedsiębiorstwo – wierzyciel nie może wywiązać się z bieżących własnych zobowiązań, traci płynność finansową.

Fundacja Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

PICM przekazuje wiedzę oraz stwarza możliwości dające korzyść zarówno pracownikom działów finansowych z mniejszym i większym stażem, w firmach różnej wielkości i wszystkich branż.

PICM jest częścią FECMA, czyli Europejskiej Federacji Organizacji Credit Management (Federation of European Credit Management Associations – FECMA), której celem jest promocja najlepszych praktyk poprzez stworzenie wspólnej platformy dzielenia wiedzy oraz doświadczeń. Dzisiaj to sieć około 50-cio tysięcznej społeczności Credit Manager’ów m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Rosji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

Każdy pracodawca ma na uwadze zapewnienie swoim pracownikom rozwoju, jak najlepszej bieżącej wiedzy oraz najwyższej jakości kwalifikacji. Aby to osiągnąć, niezbędny jest interesujący program szkoleniowy, który będzie jednocześnie motywował do dalszego rozwoju a także dostarczał realnej wartości dodanej dla działalności przedsiębiorstwa. Unikatowa na rynku oferta Polskiego Instytutu Credit Management z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie, oparta jest na nowoczesnej teorii oraz doświadczeniu prowadzących. PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy teoretycznej z naciskiem na praktyczne jej zastosowanie.

CREDIT CLUB PICM

W codziennej pracy, wśród zmagań z nierzetelnymi płatnikami, często nie zdajemy sobie sprawy jak ważne jest spojrzenie na nasze obowiązki z boku, dostrzeżenie innej perspektywy czy wartość jaką może wnieść ciekawa rozmowa. Nie musimy wywarzać otwartych drzwi i odkrywać koła na nowo. Jak to zrobić? Wystarczy uczestniczyć w programie CREDIT CLUB PICM. To oferta dedykowana dla zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego obejmująca szkolenia, warsztaty oraz spotkania pozwalające nawiązać cenne kontakty zawodowe. Wszystko po to, aby mądrze znaleźć balans między ryzykiem kredytowym a sprzedażą. Dać Państwu wiedzę, kompetencje i narzędzia do bycia jeszcze lepszym w zawodzie, który teraz wykonujecie.

Credit Manager Magazine

Kwartalnik Credit Manager Magazine to ciekawe analizy z nieszablonowym spojrzeniem na wydarzenia gospodarcze, interesujące tematy oraz szerokie spojrzenie na gospodarkę. To omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy specjalistów i managerów zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. To spojrzenie na pełen zakres procesu od zamówienia do płatności od klienta (Order-to-Cash), włączając z w to zagadnienia prawne oraz otoczenie biznesu.

Konferencja Credit Risk

CreditRisk jest prezentacją najnowszych trendów, metod i praktyk zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwach. Wydarzenie to niepowtarzalna możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu O2C (ang. order-to-cash; od zamówienia do płatności) w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładzie nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności. Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym.

Szkolenia

Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia.

Webinaria PICM

Webinarium to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie, a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

Webinaria PICM są znakomitym uzupełnieniem szkoleń tradycyjnych oraz spotkań CREDIT CLUB PICM, a ich dostępność w prezentacji „na życzenie”, oznacza, że uczestnicy mają swobodny dostęp do transmitowanych treści i mogą odtwarzać je dowolną ilość razy.

Webinaria PICM to oszczędność czasu. Uczestnicy mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie czas szkolenia, w którym mogą uczestniczyć także te osoby, które nie mogłyby wziąć udziału w tradycyjnym spotkaniu CREDIT CLUB PICM.

Współpraca z PICM

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami, organizacjami czy osobami chcącymi wspólnie z nami realizować naszą misję i cele.

Z przyjemnością obejmiemy patronatem wydarzenia, których temat mieści się w celach statutowych PICM.

Nawiążemy współpracę z samodzielnymi bądź instytucjonalnymi ekspertami zarządzania ryzykiem kredytowym, należnościami, analizy finansowej czy trenerami biznesu.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: picm@picm.pl.

Interesuje Cię tematyka zarządzania należnościami handlowymi i kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera PICM

Newsletter PICM rozsyłany jest na początku każdego miesiąca