Pre Loader

O PICM

//O PICM

Dlaczego zarządzanie należnościami handlowymi jest ważne?

Należności to jedno z kluczowych pojęć ekonomicznych i kategoria podlegająca pomiarowi w systemie rachunkowości. Należności należą do grupy aktywów bardzo podatnych na utratę wartości ze względu na stale występujące ryzyko niedotrzymania zapłaty przez niesolidnych kontrahentów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – sprzedawcy, kredyt kupiecki jest ważnym instrumentem walki o klienta – sprzedawca dąży do osiągnięcia wzrostu liczby odbiorców, utrwalenia lojalności odbiorców, wzrostu udziału w rynku i w efekcie maksymalizacji zysków przez oferowanie atrakcyjnych warunków rozliczeń.

 

Kredyt kupiecki jest ważnym instrumentem walki o klienta, a należności handlowe to istotna część majątku każdego przedsiębiorstwa (zwykle około 30-40% sumy bilansowej)

 

Należności handlowe to istotna część majątku każdego przedsiębiorstwa. Stanowią one zwykle około 30-40% sumy bilansowej. Kompetentni pracownicy działów finansowych odpowiedzialnych za kontrolę kredytu kupieckiego to niezbędna część zespołu każdego przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest zapobieganie zatorom płatniczym – wyzwaniu i nieustającym problemie dla wielu firm.

 

Kompetentni pracownicy działów finansowych odpowiedzialnych za kontrolę kredytu kupieckiego to niezbędna część zespołu każdego przedsiębiorstwa

 

Opóźnienia płatności odbiorców bardzo często powodują, że przedsiębiorstwo – wierzyciel nie może wywiązać się z bieżących własnych zobowiązań, traci płynność finansową. Fundacja Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

 

Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego

 

PICM przekazuje wiedzę oraz stwarza możliwości dające korzyść zarówno pracownikom działów finansowych z mniejszym i większym stażem, w firmach różnej wielkości i wszystkich branż.

PICM jest częścią FECMA, czyli Federation of European Credit Management Associations, której celem jest promocja najlepszych praktyk poprzez stworzenie wspólnej platformy dzielenia wiedzy oraz doświadczeń. Dzisiaj to sieć około 50-cio tysięcznej społeczności Credit Manager’ów m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Rosji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

 

PICM jest częścią FECMA. Celem FECMA celem jest promocja najlepszych praktyk poprzez stworzenie wspólnej platformy dzielenia wiedzy oraz doświadczeń dla Credit Managerów z całej Europy i świata

 

We wrześniu 2021 roku, PICM był organizatorem 4-tego Europejskiego Kongresu FECMA.

Każdy pracodawca ma na uwadze zapewnienie swoim pracownikom rozwoju, jak najlepszej bieżącej wiedzy oraz najwyższej jakości kwalifikacji. Aby to osiągnąć, niezbędny jest interesujący program szkoleniowy, który będzie jednocześnie motywował do dalszego rozwoju a także dostarczał realnej wartości dodanej dla działalności przedsiębiorstwa.

 

PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy teoretycznej z naciskiem na praktyczne jej zastosowanie

 

Unikatowa na rynku oferta Polskiego Instytutu Credit Management z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie, oparta jest na nowoczesnej teorii oraz doświadczeniu prowadzących. PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy teoretycznej z naciskiem na praktyczne jej zastosowanie.

 

Co oferuje Państwu PICM?

PICM Associate (PICMa)

Oferta PICM pomaga w kształtowaniu kluczowych kompetencji credit managera, czyli zarządzającego należnościami handlowymi. Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma edukacyjno-networkingowa dla zarządzających należnościami oraz kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie (Credit Managerów). Celem PICM jest dostarczanie wartościowej wiedzy oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Teraz oferta Polskiego Instytutu Credit Management dostępna jest w ramach członkostwa PICM Associate (PICMa). W ramach PICM Associate, po zalogowaniu się na stronie PICM, otrzymują Państwo dostęp do wirtualnej Strefy Credit Managera z bogatą ofertą realnego praktycznego wsparcia.

CREDIT CLUB PICM

W codziennej pracy, wśród zmagań z nierzetelnymi płatnikami, często nie zdajemy sobie sprawy jak ważne jest spojrzenie na nasze obowiązki z boku, dostrzeżenie innej perspektywy czy wartość jaką może wnieść ciekawa rozmowa. Nie musimy wywarzać otwartych drzwi i odkrywać koła na nowo. Jak to zrobić? Wystarczy uczestniczyć w seminariach CREDIT CLUB PICM. To oferta dedykowana dla zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego obejmująca szkolenia, warsztaty oraz spotkania pozwalające nawiązać cenne kontakty zawodowe. Wszystko po to, aby mądrze znaleźć balans między ryzykiem kredytowym a sprzedażą. Dać Państwu wiedzę, kompetencje i narzędzia do bycia jeszcze lepszym w zawodzie, który teraz wykonujecie.

Credit Manager Magazine

Kwartalnik Credit Manager Magazine to ciekawe analizy z nieszablonowym spojrzeniem na wydarzenia gospodarcze, interesujące tematy oraz szerokie spojrzenie na gospodarkę. To omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy specjalistów i managerów zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. To spojrzenie na pełen zakres procesu od zamówienia do płatności od klienta (Order-to-Cash), włączając z w to zagadnienia prawne oraz otoczenie biznesu.

Webinaria PICM

Webinaria PICM są znakomitym uzupełnieniem szkoleń tradycyjnych oraz seminariów CREDIT CLUB PICM, a ich dostępność w prezentacji „na życzenie” (w ramach Strefy Credit Managera dla członków PICM Associate), oznacza, że uczestnicy mają swobodny dostęp do transmitowanych treści i mogą odtwarzać je dowolną ilość razy. Webinaria PICM to oszczędność czasu. Uczestnicy mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie czas szkolenia, w którym mogą uczestniczyć także te osoby, które nie mogłyby wziąć udziału w tradycyjnym spotkaniu CREDIT CLUB PICM.

Konferencja Credit Risk

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod i praktyk zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwach. Wydarzenie to niepowtarzalna możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu O2C (ang. order-to-cash; od zamówienia do płatności) w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładzie nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności. Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym.

PICM Risk Index ©

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) czyli danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. PICM Risk Index © jest właśnie takim wskaźnikiem uzupełniającym szczegółową analizę wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka bardziej ogólnego, ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Celem analizy kredytowej jest ustalenie klasy ryzyka kontrahenta. Trzy filary analizy obejmują przyjrzenie się kondycji finansowej badanej firmy, analizę jej makrootoczenia oraz otoczenia branżowego. PICM Risk Index © daje obraz ryzyka właśnie dla otoczenia branżowego.

Szkolenia

Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia.

Współpraca z PICM

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami, organizacjami czy osobami chcącymi wspólnie z nami realizować naszą misję i cele. Z przyjemnością obejmiemy patronatem wydarzenia, których temat mieści się w celach statutowych PICM. Nawiążemy współpracę z samodzielnymi bądź instytucjonalnymi ekspertami zarządzania ryzykiem kredytowym, należnościami, analizy finansowej czy trenerami biznesu.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: picm@picm.pl.

Interesuje Cię tematyka zarządzania należnościami handlowymi i kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera PICM

Newsletter PICM rozsyłany jest na początku każdego miesiąca