Pre Loader

Szkolenia

Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia.

Wszystkie elementy naszego programu szkoleniowego tworzą spójny oraz optymalny przekaz szkoleń PICM. Nasze szkolenia to nie tylko podstawy. Każdy temat odnosimy do bieżącej rzeczywistości rynkowej, tak, aby uczestnicy kursu w łatwy sposób powiązali tematy z ich bieżącymi obowiązkami. Wysoko wykwalifikowani prowadzący powodują, że nasze szkolenia w przystępny sposób łączą wiedzę teoretyczną z nowoczesną praktyka rynkową.

Szkolenie możne być prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Program szkolenia ustalamy indywidualnie w myśl poniżej zilustrowanego podejścia:

1. POTRZEBY

Określenie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych

2. OFERTA

Przygotowanie dopasowanej propozycji

3. WYKONANIE

Przeprowadzenie szkolenia – ocena wyników nauki

4. OCENA

Ewaluacja procesu szkoleniowego przez uczestników

Nasze szkolenia realizowane są w formule zamkniętej. Termin oraz koszt szkolenia ustalamy indywidualnie, w zależności od miejsca oraz liczby uczestników.

Poniżej prezentujemy zakres proponowanej oferty szkoleniowej.

CREDIT MANAGEMENT – część I

Szkolenie definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ryzyka kredytowego, sposobów jego zarządzania a także rodzajów i skutków decyzji kredytowych podejmowanych na co dzień w przedsiębiorstwie. Ponadto, w jasny sposób nakreśla podstawy metodologii oceny ryzyka kredytowego, w tym techniki pierwszej oceny kredytowej powszechnie stosowane w praktyce biznesowej. Na koniec szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sygnałów ryzyka kredytowego oraz zdarzeń kredytowych.

CREDIT MANAGEMENT – część II

Szkolenie w zwięzły sposób nakreśla ramy funkcjonowania działów oceny ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania należnościami. Ponadto, szkolenie omawia prawidłowo wdrożone procedury oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów i systemy kontroli ich wykonania. Szkolenie porusza bardzo istotną tematykę ustalania oraz definiowania polityki kredytowej przedsiębiorstwa, jej zakres, odpowiedzialność i zasady działania. Na koniec przybliżana jest niebagatelna tematyka codziennego monitorowania ryzyka kredytowego.

CREDIT MANAGEMENT – część III

Szkolenie szczegółowo omawia metodologię oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. W pierwszej części uczestnikowi przybliżana jest budowa oraz wdrażanie systemu oceny zdolności kredytowej, obejmujący definicje, dobór danych, wybranie modelu oceny, wdrożenie, zastosowanie oraz weryfikację. Następnie gruntownie przedstawione są obecnie stosowane modele oceny zdolności kredytowej. W kolejnym etapie dogłębnie przeanalizowane jest zastosowanie technik oceny we wstępnym etapie oceny oraz jego periodycznych powtórzeniach.

PICM Associate (PICMa)

PICM to nie tylko szkolenie ale ciągły rozwój kompetencji poprzez członkostwo PICM Associate.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Ważny jest dla Ciebie rozwój zawodowy?

Więcej materiałów edukacyjnych dostępne jest w Strefie Credit Managera dla PICM Associate.

Zapraszamy do rejestracji! Więcej informacji dostępne jest tutaj oraz w folderze obok.

Firmy, które zaufały PICM:

W celu ustalenia szczegółów współpracy proszę o kontakt:
Robert Dyrcz, PICM
rdyrcz@picm.pl
+48 600 093 372