Pre Loader

Nota prawna

/Nota prawna

NOTA PRAWNA

 

Strona WWW.PICM.PL (serwis) ma charakter edukacyjny i biznesowy.

Celem serwisu jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z zarządzaniem ryzykiem kredytu kupieckiego zgodnie z celami statutowymi Fundacji Polski Instytut Credit Management (Fundacja PICM). Pełny tekst statutu znajduje się tutaj.

Informacje zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradami prawnymi, księgowymi, finansowymi, podatkowymi oraz nie mogą być traktowane jako profesjonalne doradztwo. Są jedynie wyrażeniem opinii autorów i bazują na najlepszej wiedzy i doświadczeniach, ale należy wziąć pod uwagę to, że mogą nie mieć zastosowania w danej sytuacji. Skorzystanie z podanych informacji należy poprzedzić analizą ich zastosowania do konkretnego przypadku, a w odniesieniu do kwestii podatkowych, księgowych, prawnych należy skonsultować się z profesjonalnymi doradcami.

Fundacja PICM nie odpowiada za treści serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Fundacja PICM nie odpowiada także za treść komentarzy pozostawionych w serwisie przez osoby trzecie.

Fundacja PICM zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych w serwisie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Publikowane w serwisie analizy nie są rekomendacją w znaczeniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców Dz. U. Nr 206 poz. 17.

Publikacje zamieszczone w serwisie podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Wykorzystanie ich w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga zgody serwisu.