Pre Loader

Nota prawna

/Nota prawna

NOTA PRAWNA

Strona WWW.PICM.PL (serwis) ma charakter edukacyjny i biznesowy.

Celem serwisu jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z zarządzaniem ryzykiem kredytu kupieckiego zgodnie z celami statutowymi Fundacji Polski Instytut Credit Management (Fundacja PICM). Pełny tekst statutu znajduje się tutaj.

Informacje zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradami prawnymi, księgowymi, finansowymi, podatkowymi oraz nie mogą być traktowane jako profesjonalne doradztwo. Są jedynie wyrażeniem opinii autorów i bazują na najlepszej wiedzy i doświadczeniach, ale należy wziąć pod uwagę to, że mogą nie mieć zastosowania w danej sytuacji. Skorzystanie z podanych informacji należy poprzedzić analizą ich zastosowania do konkretnego przypadku, a w odniesieniu do kwestii podatkowych, księgowych, prawnych należy skonsultować się z profesjonalnymi doradcami.

Fundacja PICM nie odpowiada za treści serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Fundacja PICM nie odpowiada także za treść komentarzy pozostawionych w serwisie przez osoby trzecie.

Fundacja PICM zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych w serwisie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Publikowane w serwisie analizy nie są rekomendacją w znaczeniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców Dz. U. Nr 206 poz. 17.

Publikacje zamieszczone w serwisie podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Wykorzystanie ich w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga zgody serwisu.

 

W szczególności ochronie prawnej podlegają:

 

PICM Risk Index ©

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka PICM Risk Index ©, w tym znak słowny oraz algorytm, będący podstawą działania PICM Risk Index © objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku PICM Risk Index ©, jak i do unikalnego algorytmu, umożliwiającego analizę ryzyka branży w jakiej działa dane przedsiębiorstwo.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką PICM Risk Index ©.

Posługiwanie się znakiem PICM Risk Index © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do PICM RISK Index jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.

 

PICM Professional ©

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka PICM Professional ©, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania certyfikatu PICM Professional ©, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku PICM Professional ©, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej w szczegółach w sylabusie, czyli opisie merytorycznym.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką PICM Professional ©.

Posługiwanie się znakiem PICM Professional © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do certyfikatów w ramach PICM Professional © jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.

 

Credit Risk ©

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka konferencja Credit Risk ©, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania konferencji Credit Risk ©, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku konferencja Credit Risk ©, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej czynniki ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw oraz tworzącej forum wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką konferencja Credit Risk ©.

Posługiwanie się znakiem konferencja Credit Risk © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do konferencji Credit Risk jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.

 

Credit Forum ©

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka konferencja Credit Forum ©, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania konferencji Credit Forum ©, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku konferencja Credit Forum ©, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej czynniki ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw oraz tworzącej forum wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką konferencja Credit Forum ©.

Posługiwanie się znakiem konferencja Credit Forum © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do konferencji Credit Forum © jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.

 

CREDIT CLUB PICM ©

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka seminaria CREDIT CLUB PICM ©, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania seminariów CREDIT CLUB PICM ©, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku seminaria CREDIT CLUB PICM ©, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej czynniki ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw oraz tworzącej forum wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką seminaria CREDIT CLUB PICM ©.

Posługiwanie się znakiem seminaria CREDIT CLUB PICM © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do seminariów CREDIT CLUB PICM © jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.

 

Credit Manager Magazine ©

Polski Instytut Credit Management informuje, że marka kwartalnik Credit Manager Magazine ©, w tym znak słowny oraz koncepcja merytoryczna, będąca podstawą działania kwartalnika Credit Manager Magazine ©, objęty jest ochroną prawną, w tym ochroną wynikającą z praw autorskich niemajątkowych i majątkowych, zarówno do znaku kwartalnik Credit Manager Magazine ©, jak i do unikalnej koncepcji merytorycznej, przedstawiającej czynniki ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw oraz tworzącej czasopismo prezentujące wiedzę w tym zakresie.

Polski Instytut Credit Management realizuje uprawnienia z tytułu majątkowych praw autorskich do znaku.

Polski Instytut Credit Management korzysta również z prawa do ochrony z zakresu dóbr osobistych (np. dobrego imienia, renomy), w odniesieniu do posługiwania się marką kwartalnik Credit Manager Magazine ©.

Posługiwanie się znakiem kwartalnik Credit Manager Magazine © bez zgody podmiotów uprawnionych lub każde inne działanie, będące naruszeniem praw do kwartalnika Credit Manager Magazine © jest zabronione jako niezgodne z prawem. Konsekwencją powyższego może być m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Polski Instytut Credit Management podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu monitorowania ewentualnych naruszeń w tym zakresie.