Pre Loader

Rada Programowa PICM

//Rada Programowa PICM

Rada Programowa Polskiego Instytut Credit Management (PICM) to organ o funkcji doradczej i merytorycznej. Powołany został w celach opiniujących oraz wspierających rozwój Fundacji PICM. W Radzie Programowej PICM zasiadają osoby znane, o ugruntowanej pozycji, sympatyzujące z Fundacją PICM i wspierające ją wiedzą i doświadczeniem. Rada Programowa PICM działa zgodnie z zapisami statutu oraz regulaminu, który określa kompetencje, tryb działania i pracy, sposób pracy, podejmowanie uchwał, prawa, obowiązki oraz inne szczegółowe obszary funkcjonowania.

Główne zadania Rady Programowej:

→ Propozycje oraz opiniowanie programu spotkań CREDIT CLUB PICM

→ Propozycje oraz opiniowanie programu konferencji Credit Risk

→ Opiniowanie nominowanych oraz wybór laureatów Nagród PICM

→ Propozycje oraz opiniowanie programu szkoleniowego PICM

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – Przewodniczący Rady Programowej PICM

Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Piotr Rybicki - Członek Rady Programowej PICM

piotr rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych.

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia “Człowiek Corporate Governance”, a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Honorowy Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi portal NadzórKorporacyjny.pl.

Małgorzata Banaszczyk - Członek Rady Programowej PICM

Maałgorzata Banaszczyk

Obecnie pełnię funkcje Menadżera ds. Ryzyka Finansowego i Rozwoju Biznesu w fintechu Provema. Wcześniej pracowała jako Manager ds. Ryzyka oraz Należności w niemieckiej spółce o zasięgu globalnym. Obecnie i w przeszłości kierowała zespołami windykacyjnymi, wdrażała i usprawniała procesy finansowe, tworzyła politykę kredytową wraz z mapami procesów. Oprócz oceny ryzyka kredytowego kontrahentów, specjalizuje się w obszarze gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, faktoringu oraz ubezpieczeń należności.

W swojej karierze zawodowej pracowała w Dywidag Systems, Guardian, Akcept Finance, Banku Zachodnim WBK, HSBC, Citibanku Handlowym, ING Banku Śląskim oraz Beskidzkim Domu Maklerskim.

Biegle posługuję się językiem angielskim. Posiada kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie Bankowości i Finansów oraz Zarządzania.

Krzysztof Chechłacz - Członek Rady Programowej PICM

Krzysztof Chechłacz

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1998 – 2012 pracował w Euler Hermes, m.in. jako Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Dyrektor Handlowy w Polsce, a od 2009 r. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Odpowiadał za tworzenie i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz budowanie marki Euler Hermes na rynku polskim.

Od kilku lat współzarządza wiodącym brokerem ubezpieczeń kredytu kupieckiego, RiskMan.