Pre Loader

PICM Advisory Council

//PICM Advisory Council

The PICM Advisory Council of the Polish Institute of Credit Management (PICM) is a body with advisory and substantive functions. It was established to give opinions and support the development of the PICM Foundation. The PICM Program Council includes well-known persons with an established position, sympathizing with the PICM Foundation and supporting it with knowledge and experience. The PICM Program Council operates in accordance with the provisions of the statute and regulations, which define the competences, mode of operation and work, manner of work, adoption of resolutions, rights, obligations and other specific areas of functioning.

The main tasks of the Advisory Council:

→ Proposals and opinions on the CREDIT CLUB PICM meeting program

→ Proposals and opinions on the Credit Risk conference program

→ Proposals and opinions on the PICM training program

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – Przewodniczący Rady Programowej PICM

Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Krzysztof Chechłacz - Członek Rady Programowej PICM

Krzysztof Chechłacz

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1998 – 2012 pracował w Euler Hermes, m.in. jako Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Dyrektor Handlowy w Polsce, a od 2009 r. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Odpowiadał za tworzenie i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz budowanie marki Euler Hermes na rynku polskim.

Od kilku lat współzarządza wiodącym brokerem ubezpieczeń kredytu kupieckiego, RiskMan.

Piotr Rybicki - Członek Rady Programowej PICM

piotr rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych.

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia “Człowiek Corporate Governance”, a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi portal NadzórKorporacyjny.pl.