Pre Loader

Konferencja Credit Risk

//Konferencja Credit Risk

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji.

Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

credit risk w liczbach

0

Konferencji

0

Uczestników

0

Prelegentów

0

Prelekcji

poprzednie konferencje Credit Risk

Credit Risk 2023

Credit Risk 2022

Credit Risk 2019

Credit Risk 2018

Credit Risk 2017

opinie uczestników konferencji credit risk

ważna informacja prawna tutaj