Pre Loader

Konferencja Credit Risk

//Konferencja Credit Risk

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji.

Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

w 2021 roku, zamiast na konferencję Credit Risk, zaprosiliśmy Państwa do Krakowa na dwudniowy kongres FECMA, współorganizowany przez Polski Instytut Credit Management (PICM).

W dniach 15-16 września 2021 roku, PICM razem ze zrzeszeniem, do którego należy, FECMA, zaproponował Państwu konferencję wypełnioną merytoryką przedstawianą tylko przez praktyków credit management z całej Europy. Nasi goście z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Holandii czy Belgi, przedstawili specyfikę zarządzania należnościami charakteryzującą ich regiony.

Kongres FECMA był doskonałą okazją zdobycia nowej wiedzy oraz zwiększenia swoich kompetencji. Zapraszamy do obejrzenia relacji z 4-tego Europejskiego Kongresu Credit Management FECMA!

Kongres FECMA był prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie dało możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładł nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

poprzednie konferencje Credit Risk

Credit Risk 2019

Credit Risk 2018

Credit Risk 2017