Pre Loader

Credit Risk 2019

W złożonej gospodarce i niepewnych czasach, jak nigdy wcześniej ważne jest łączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżnią one dobrego zarządzającego należnościami łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji wyznaczonych zadań. Wśród kompetencji przyszłości, szczególnie przydatnych w nadchodzącej dekadzie, wymienia się: Rozwiązywanie skomplikowanych problemów, Krytyczne myślenie, Kreatywność, Zarządzanie ludźmi oraz Umiejętność współpracy. Dlatego na konferencji Credit Risk 2019 mówiliśmy o kluczowych kompetencjach credit managera, czyli zarządzającego należnościami handlowymi. Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz relacji video!

Dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie i rosnące zainteresowanie działalnością Polskiego Instytutu Credit Management!

Dziękuję sponsorom konferencji: RiskMan Sp. z o.o., Euler Hermes Polska oraz Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach PICM!
Robert Dyrcz

sponsorzy i partnerzy Credit Risk 2019

Galeria zdjęć Credit Risk 2019

Zaproszenia na Credit Risk 2019

CREDIT RISK

to konferencja dedykowana zarządzającym ryzykiem kredytowym B2B w Polsce i zagranicą. Doskonała okazja zdobycia nowej wiedzy oraz zwiększenia swoich kompetencji.

Nie ma firmy, w której nie występuje problem nieterminowych płatności od klientów. Trudności z odzyskaniem pieniędzy za sprzedane towary czy wykonane usługi bywają przyczyną poważnych kłopotów finansowych firm lub całych branż gospodarki. Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi ważny element prawidłowego działania przedsiębiorstw, jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej. Zarządzającym potrzebna jest szeroka wiedza oraz unikalne kompetencje. Konferencja Credit Risk odpowiada na te wyzwania. Wydarzenie jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne tematy dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym B2B.

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładzie nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).