Niewypłacalności – statystyka

/Niewypłacalności – statystyka

upadłości i restrukturyzacje

Poniżej prezentujemy informacje statystyczne na temat:

 1. liczby postępowań upadłościowych m/m (miesiąc do miesiąca)
 2. liczby postepowań restrukturyzacyjnych m/m (miesiąc do miesiąca)
 3. liczby postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz odrzuconych wniosków o upadłość r/r (rok do roku)
 4. liczby likwidacji firm zarejestrowanych w KRS

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszym kwartale 2020 r. było:

 • 188 postępowań upadłościowych (+8,7% q/q)
 • 124 postępowań restrukturyzacyjnych (-0,01% q/q)

Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, że ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego. W pierwszym kwartale 2020 r. oddalono wnioski o upadłość 201 przedsiębiorstw.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. takich postępowań było:

 • 173 postępowań upadłościowych
 • 125 postępowań restrukturyzacyjnych

Uproszczona ekstrapolacja wyniku za Q1 pokazuje, iż, bez uwzględnienia wpływu epidemii koronawirusa, liczba postepowań upadłościowych może sięgnąć w tym roku 752, tj. wzrost o 28,3% w stosunku do 2019r. Biorąc pod uwagę zwykle mniejszą liczbę upadłości w kolejnych kwartałach, można zredukować ten prognozowany wzrost do 25%. Jest to zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich, a przypomnijmy, że nie uwzględniamy tutaj wpływu epidemii na gospodarkę.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do 31 grudnia 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

 •  586 ogłoszeń związanych z upadłościami firm (-4,7% r/r)
 • 466 ogłoszeń związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi (-0,06% r/r)

W porównaniu do 2018 r. takich postępowań było:

 • 615 postępowań upadłościowych
 • 469 postępowań restrukturyzacyjnych

Mimo spadku ilości ogłoszeń związanych z upadłościami firm (o 4,7% r/r), zwiększyła się liczba firm, które są niewypłacalne. Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, iż ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego.

W 2019 r. liczba oddalonych wniosków wyniosła 759 co oznacza wzrost o 35% w stosunku do 2018 r. Łącznie więc w 2019 r. 1345 firm zgłosiło swoją niewypłacalność, choć tylko w stosunku do 586 ją ogłoszono.

PODSTAWA PRAWNA:

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są codziennie informacje związane z postępowaniem upadłościowym, a od lutego 2016 r. również z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

Codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są informacje o ogłoszeniu likwidacji przez spółkę, a od 2015 roku również ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

źródła danych:

NOTA METODOLOGICZNA:

W statystykach prezentowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej liczy się data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W zależności od instytucji prezentującej statystyki niewypłacalności, możemy spotkać się z kalkulacją na bazie daty publikacji (na przykład Euler Hermes) lub daty postanowienia sądu (na przykład Coface).

Należy zaznaczyć, że mimo naturalnych różnic między poszczególnymi miesiącami (data postanowienia sądu jest wcześniejsza od publikacji), ogólny trend jest taki sam.