Pre Loader

Niewypłacalności – statystyka

/Niewypłacalności – statystyka

upadłości i restrukturyzacje

Poniżej prezentujemy informacje statystyczne na temat:

  1. liczby postępowań upadłościowych m/m (miesiąc do miesiąca)
  2. liczby postepowań restrukturyzacyjnych m/m (miesiąc do miesiąca)
  3. liczby postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz odrzuconych wniosków o upadłość r/r (rok do roku)
  4. skumulowane liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w bieżącym roku

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca marca 2024 r. było:

  • 112 postępowań upadłościowych (+6,7% r/r)
  • 1166 postępowań restrukturyzacyjnych (+10,7% r/r)

Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, że ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego. Do końca marca 2024 r. oddalono wnioski o upadłość 215 przedsiębiorstw (+100,9% r/r).

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 20,64%, transportem 15,13% i budownictwem 14,1%.

Do końca marca 2024 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 18,95% i śląskim 12,44%.

W 2023 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 28,57%.

W lipcu 2020 r. po raz pierwszy  mieliśmy do czynienia z większą liczbą postępowań restrukturyzacyjnych niż upadłości firm. Przyczynił się do tego nowy typ postępowania – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to postępowanie będące odpowiedzią rządu na Covid-19 i ma umożliwić podmiotom, które mają kłopoty w związku z zamrożeniem gospodarki ułożyć relacje z wierzycielami. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. W 2021 w styczniu takich postępowań było 90, w lutym 120, a w marcu 160,  w kwietniu 156, w maju 106, w czerwcu 237, w lipcu 148, w sierpniu 96, we wrześniu 127, w październiku 114, a w listopadzie 245. Ten typ postępowania obowiązywał do końca listopada 2021 r.

W całym roku 2023 mieliśmy zdecydowanie mniej upadłości niż postępowań restrukturyzacyjnych – 408 vs. 4244. Jeżeli ten trend by się utrzymał w dłuższej perspektywie to byłoby to korzystne dla całej gospodarki.

W roku 2023 mieliśmy wzrost postępowań upadłościowych, który zdarzył się pierwszy raz od 2016 roku (mały wyjątek to rok 2018) kiedy to zaczęły obowiązywać nowe przepisy o postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Jeżeli spojrzymy na upadłości i restrukturyzacje w 2023 r. łącznie (4652) to zobaczymy, iż mamy do czynienia ze wzrostem tych postępowań w stosunku do roku poprzedniego o 69,8%. W roku poprzednim wzrost ten wynosił tylko 19,1%.

SZCZEGÓŁOWE statystyki branżowe oraz historyczne dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera.

Nie masz konta?

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do 31 grudnia 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  •  586 ogłoszeń związanych z upadłościami firm (-4,7% r/r)
  • 466 ogłoszeń związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi (-0,06% r/r)

W porównaniu do 2018 r. takich postępowań było:

  • 615 postępowań upadłościowych
  • 469 postępowań restrukturyzacyjnych

Mimo spadku ilości ogłoszeń związanych z upadłościami firm (o 4,7% r/r), zwiększyła się liczba firm, które są niewypłacalne. Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, iż ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego.

W 2019 r. liczba oddalonych wniosków wyniosła 759 co oznacza wzrost o 35% w stosunku do 2018 r. Łącznie więc w 2019 r. 1345 firm zgłosiło swoją niewypłacalność, choć tylko w stosunku do 586 ją ogłoszono.

PODSTAWA PRAWNA:

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są codziennie informacje związane z postępowaniem upadłościowym, a od lutego 2016 r. również z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

Codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są informacje o ogłoszeniu likwidacji przez spółkę, a od 2015 roku również ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

źródła danych:

NOTA METODOLOGICZNA:

W statystykach prezentowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej liczy się data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W zależności od instytucji prezentującej statystyki niewypłacalności, możemy spotkać się z kalkulacją na bazie daty publikacji (na przykład Euler Hermes) lub daty postanowienia sądu (na przykład Coface).

Należy zaznaczyć, że mimo naturalnych różnic między poszczególnymi miesiącami (data postanowienia sądu jest wcześniejsza od publikacji), ogólny trend jest taki sam.