Niewypłacalności – statystyka

/Niewypłacalności – statystyka

upadłości i restrukturyzacje

Poniżej prezentujemy informacje statystyczne na temat:

  1. liczby postępowań upadłościowych m/m (miesiąc do miesiąca)
  2. liczby postepowań restrukturyzacyjnych m/m (miesiąc do miesiąca)
  3. liczby postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz odrzuconych wniosków o upadłość r/r (rok do roku)
  4. liczby likwidacji firm zarejestrowanych w KRS

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. było:

  • 391 postępowań upadłościowych (+11,5% r/r)
  • 296 postępowań restrukturyzacyjnych (+12,1% r/r)

Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, że ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego. W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. oddalono wnioski o upadłość 420 przedsiębiorstw.

W kwietniu zanotowano najmniej postepowań upadłościowych, ponieważ był to moment początku pandemii koronawirusa. W tym czasie ograniczono postępowania egzekucyjne oraz działalność sądów. Od maja upadłości powoli rosną, osiągając poziom porównywalny z początkiem roku. Już w czerwcu liczba upadłości powinna być rekordowa, ale wzrost zatrzymały postępowania restrukturyzacyjne. W lipcu po raz pierwszy  mieliśmy do czynienia z większą liczbą postępowań restrukturyzacyjnych niż upadłości firm. Przyczynił się do tego nowy typ postępowania – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to postępowanie będące odpowiedzią rządu na Covid-19 i ma umożliwić podmiotom, które mają kłopoty w związku z zamrożeniem gospodarki ułożyć relacje z wierzycielami. W lipcu z tej formy skorzystało 30 firm.

Wygasanie tarcz chroniących przedsiębiorców i konieczność radzenia sobie z mniejszym popytem przełoży się na znaczący wzrost upadłości, choć w samym sierpniu to jeszcze nie nastąpi.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do 31 grudnia 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  •  586 ogłoszeń związanych z upadłościami firm (-4,7% r/r)
  • 466 ogłoszeń związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi (-0,06% r/r)

W porównaniu do 2018 r. takich postępowań było:

  • 615 postępowań upadłościowych
  • 469 postępowań restrukturyzacyjnych

Mimo spadku ilości ogłoszeń związanych z upadłościami firm (o 4,7% r/r), zwiększyła się liczba firm, które są niewypłacalne. Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, iż ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego.

W 2019 r. liczba oddalonych wniosków wyniosła 759 co oznacza wzrost o 35% w stosunku do 2018 r. Łącznie więc w 2019 r. 1345 firm zgłosiło swoją niewypłacalność, choć tylko w stosunku do 586 ją ogłoszono.

PODSTAWA PRAWNA:

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są codziennie informacje związane z postępowaniem upadłościowym, a od lutego 2016 r. również z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

Codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są informacje o ogłoszeniu likwidacji przez spółkę, a od 2015 roku również ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

źródła danych:

NOTA METODOLOGICZNA:

W statystykach prezentowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej liczy się data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W zależności od instytucji prezentującej statystyki niewypłacalności, możemy spotkać się z kalkulacją na bazie daty publikacji (na przykład Euler Hermes) lub daty postanowienia sądu (na przykład Coface).

Należy zaznaczyć, że mimo naturalnych różnic między poszczególnymi miesiącami (data postanowienia sądu jest wcześniejsza od publikacji), ogólny trend jest taki sam.