Pre Loader

Credit Manager Magazine

//Credit Manager Magazine

CZERWIEC 2022

WRZESIEŃ 2021

LUTY 2021

CZERWIEC 2020

LUTY 2022

CZERWIEC 2021

LISTOPAD 2020

MARZEC 2020

Efektywna analiza ryzyka kredytowego jest, jak nigdy wcześniej, niezwykle złożonym procesem. Przed udzieleniem kredytu kupieckiego bierzemy pod uwagę szereg czynników wewnętrznych (jak na przykład historia płatności) oraz zewnętrznych (jak dane finansowe kontrahentów oraz zewnętrzne dane makroekonomiczne). W świecie, w którym informacji jest nadmiar, kluczowym wydaje się wybranie tej najważniejszej i prawidłowe wyciagnięcie z niej wniosków.

Kwartalnik Credit Manager Magazine pomaga Państwu zauważyć najważniejsze trendy gospodarki polskiej i światowej, dokonać dobrej oceny i wyciągnąć wnioski, które zminimalizują koszty nieściągalnych należności. Lektura Credit Manager Magazine pomaga w rozwoju zawodowym i utrzymaniu zwykłej ciekawości świata, niezbędnej w pracy każdego Credit Managera. Zapraszamy do lektury!

UNIKALNY

Ponad 1000 czytelników każdego wydania nie może się mylić – jedyne w Polsce czasopismo dla zarządzających kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie

RZECZOWY

Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy specjalistów i managerów zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego

KOMPLEKSOWY

Spojrzenie na pełen zakres procesu od zamówienia do płatności od klienta (Order-to-Cash), włączając z w to zagadnienia prawne oraz otoczenie biznesu

MERYTORYCZNY

Ciekawe analizy z nieszablonowym spojrzeniem na wydarzenia gospodarcze, interesujące tematy oraz szerokie spojrzenie na gospodarkę

Wydawca i Dane Kontaktowe

WY­DAW­CA / Ad­res re­dak­cji:

Fun­da­cja Pol­ski In­sty­tut Cre­dit Ma­na­ge­ment (PICM)

ul. Kró­lew­ska 57, pię­tro II

Bu­si­ness Zone, 30-081 Kra­ków

ISSN (dla wy­da­nia pa­pie­ro­we­go): 2720-6203

ISSN (dla wy­da­nia on­li­ne): 2720-6270

Redaktor Naczelny & Reklama: Robert Dyrcz, tel. (+48) 600 093 372, e-mail: rdyrcz@picm.pl

Redakcja & Patronaty: Piotr Rybicki, e-mail: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl

Redakcja & PICM Associate: Wojciech Woźniak, tel. (+48) 506 029 200, e-mail: wwozniak@picm.pl

Redaktor Graficzny: Matylda Koziara

Publikacja online: ePUBLIKACJE, ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice

Druk: drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz, ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo

Poniżej znajdziecie Państwo archiwalne wydania kwartalnika w wersji online do czytania

Zapraszamy również na stronę www.creditmanagermagazine.pl po jeszcze więcej analiz i ciekawych tekstów!

LISTOPAD 2019

MAJ 2019

LUTY 2019

LISTOPAD 2018