Partnerzy Korporacyjni

//Partnerzy Korporacyjni

Partnerzy Korporacyjni PICM

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA).

RiskMan łączy unikalną wiedzę i doświadczenie biznesowe z profesjonalną obsługą Klienta. RiskMan zapewnia zawsze najwyższą jakość oferowanych usług, dopasowując je do specyficznych potrzeb i wymagań klientów. Specjalnością firmy są tematy nietypowe i złożone. RiskMan ma pod opieką wielkie korporacje międzynarodowe, dla których opracowuje unikalne programy ubezpieczeniowe. Klienci RiskMan to wymagający i świadomi swoich oczekiwań przedsiębiorcy, którzy znajdują w RiskMan najwyższej klasy profesjonalnego partnera.

CRIF Sp. z o.o. to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej,  handlowej oraz zarządzania ryzykiem. Obecnie ponad 6300 banków i instytucji finansowych oraz 44 tysięcy klientów indywidualnych codziennie korzysta z usług firmy CRIF aż w 50 krajach.

CRIF Sp. z o.o. oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę informatyczną. Rozwiązanie to umożliwia outsourcing systemu IT i oszczędność kosztów, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu jest kilkadziesiąt milionów generowanych rocznie raportów kredytowych oraz wysoka dostępność systemu.

Zostań Partnerem Korporacyjnym Polskiego Instytutu Credit Management (PICM)!

 

PICM z sukcesem realizuje projekty poświęcone edukacji w zakresie zarządzania kredytem kupieckim, w tym coroczną konferencję Credit Risk, seminaria CREDIT CLUB PICM, webinaria, a także wydaje kwartalnik Credit Manager Magazine.

Partnerstwo korporacyjne daje organizacjom wyjątkową okazję do zademonstrowania profesjonalizmu i wysokiej jakości oferty produktowej.

Odbiorcami działań PICM są działy finansowe odpowiedzialne za zarządzanie należnościami handlowymi z firm każdej branży i każdej wielkości.

Co otrzymuje Partner Korporacyjny?

– Przyznanie tytułu “Partner Korporacyjny”

– Umieszczenie informacji o Partnerze na stronie startowej www.picm.pl: logotyp, informacja o Partnerze, odnośnik do strony internetowej Partnera

– Umieszczenie informacji o partnerze w każdym wydaniu kwartalnika Credit Manager Magazine

– Umieszczenie logotypu oraz odnośnika do strony www partnera w newsletterze PICM (wysyłany co miesiąc)

– Możliwość przekazania uczestnikom wydarzeń PICM materiałów marketingowych partnera

– Możliwość umieszczenia rollupu partnera podczas wydarzeń PICM

Na co przeznaczane jest wsparcie?

Wsparcie finansowe w ramach partnerstwa korporacyjnego przeznaczane jest na realizację misji oraz celów statutowych Polskiego Instytutu Credit Management (PICM).

Misją PICM jest dostarczanie wartościowej wiedzy oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Do głównych celów PICM należy działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management), a także popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie szeroko rozumianego Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management).

Zapytaj o szczegółową ofertę:

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. +48 600 093 372