Pre Loader

Partnerzy Korporacyjni

//Partnerzy Korporacyjni

Partnerzy Korporacyjni PICM

RiskMan to licencjonowany broker i firma doradcza działająca na rynku od 2012 roku, wyspecjalizowana w zarządzaniu ryzykiem kredytowym a w tym, m.in. w ubezpieczeniu należności, w gwarancjach ubezpieczeniowych i faktoringu.

RiskMan jest także partnerem i udziałowcem międzynarodowej Grupy Brokerskiej ICBA – International Credit Brokers Alliance (www.icba.com). W ramach ICBA na całym świecie pracuje 570 brokerów w 70 firmach brokerskich umiejscowionych aż w 40 krajach świata, którzy obsługują razem ponad 10 000 klientów.

cloudRida (Rida Software Sp. z o.o.) to firma technologiczna specjalizująca się w automatyzacji procesów biznesowych oraz tworzeniu dedykowanych narzędzi informatycznych. Spółka świadczy także usługi konsultingowe z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz wdrażania architektury korporacyjnej. Typowe projekty wdrażane przez Rida Software to automatyzacja procesu planowania wydatków oraz realizacji zakupów PP&P (Plan, Purchase and Payment) czy wyspecjalizowany CRM służący obsłudze kredytu kupieckiego oraz windykacji wewnętrznej.

Ideą portalu NadzórKorporacyjny.pl jest promowanie profesjonalnego ładu i nadzoru właścicielskiego. Działania skierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych nadzorowaniem firm – właścicieli, zarządów, członków rad nadzorczych zarówno z obszaru sektora prywatnego, jak i komunalnego. Cenimy również świat nauki i wszystkie badania corporate governance.

Kancelaria GKR Legal powstała z myślą o połączeniu wieloletniego doświadczenia w obsłudze prawnej biznesu z partnerskim modelem współpracy z klientem. Zespół kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw wymagających dogłębnej wiedzy i znajomości otoczenia biznesowego przedsiębiorstw. Wspiera swoich Klientów w kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej, M&A, prawem korporacyjnym, zagadnieniami z zakresu nieruchomości czy prawa administracyjnego.

FECMA została założona w 1986 roku z inicjatywy nieżyjącego już Sir Rogera Corka, niegdyś burmistrza Londynu i prezesa brytyjskiego Institute of Credit Management. FECMA to organizacja non-profit promująca najlepsze praktyki w zarządzaniu kredytem kupieckim w Europie i poza nią.

Członkami FECMA są krajowe stowarzyszenia zarządzania należnościami handlowymi, które podzielają wizję promowania najlepszych praktyk poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami na szczeblu międzynarodowym.
FECMA ma na celu wymianę wiedzy na temat zarządzania kredytem kupieckim, najlepszych praktyk i standardów etycznych między stowarzyszeniami oraz dzielenie się i promowanie badań oraz łączenie wiedzy zdobytej przez członków każdego stowarzyszenia. FECMA reprezentuje zawód zarządzania kredytem kupieckim na poziomie europejskim, zapewnia wsparcie i wskazówki członkom wszystkich stowarzyszeń oraz, w razie potrzeby, wspiera i współpracuje z istniejącymi stowarzyszeniami aby tworzyć warunki do tworzenia stowarzyszeń zarządzania kredytem kupieckim w innych krajach, jeżeli tam nie istnieją.

Kancelaria Grzybkowski Guzek i Partnerzy jest jedną z najstarszych spółek adwokackich w zachodniej Polsce. Od 30 lat zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe klientom biznesowym i indywidualnym. Kompetencje i doświadczenie multidyscyplinarnego zespołu Kancelarii pozwalają na podejmowanie najtrudniejszych spraw.

Wsparcie merytoryczne PICM

Zostań Partnerem Korporacyjnym Polskiego Instytutu Credit Management (PICM)!

 

PICM z sukcesem realizuje projekty poświęcone edukacji w zakresie zarządzania kredytem kupieckim, w tym coroczną konferencję Credit Risk, seminaria CREDIT CLUB PICM, webinaria, a także wydaje kwartalnik Credit Manager Magazine.

Partnerstwo korporacyjne daje organizacjom wyjątkową okazję do zademonstrowania profesjonalizmu i wysokiej jakości oferty produktowej.

Odbiorcami działań PICM są działy finansowe odpowiedzialne za zarządzanie należnościami handlowymi z firm każdej branży i każdej wielkości.

Co otrzymuje Partner Korporacyjny?

– Przyznanie tytułu “Partner Korporacyjny”

– Umieszczenie informacji o Partnerze na stronie startowej www.picm.pl: logotyp, informacja o Partnerze, odnośnik do strony internetowej Partnera

– Umieszczenie informacji o partnerze w każdym wydaniu kwartalnika Credit Manager Magazine

– Umieszczenie logotypu oraz odnośnika do strony www partnera w newsletterze PICM (wysyłany co miesiąc)

– Możliwość przekazania uczestnikom wydarzeń PICM materiałów marketingowych partnera

– Możliwość umieszczenia rollupu partnera podczas wydarzeń PICM

Na co przeznaczane jest wsparcie?

Wsparcie finansowe w ramach partnerstwa korporacyjnego przeznaczane jest na realizację misji oraz celów statutowych Polskiego Instytutu Credit Management (PICM).

Misją PICM jest dostarczanie wartościowej wiedzy oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Do głównych celów PICM należy działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management), a także popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie szeroko rozumianego Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management).

Zapytaj o szczegółową ofertę:

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. +48 600 093 372