Pre Loader

Misja i cele

//Misja i cele

Misja PICM

Dostarczanie wartościowej wiedzy oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

 

Cele PICM

→ Działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management)

→ Działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania szeroko rozumianego zawodu Zarządzającego kredytem kupieckim (Credit Management) i innych zawodów związanych z Zarządzaniem kredytem kupieckim (Credit Management)

→ Promocja profesji oraz rozwój zawodowy osób oraz instytucji Zarządzających kredytem kupieckim

→ Promocja badań naukowych, studiów, rozwój wiedzy oraz publikacje związane z szeroko rozumianym Zarządzaniem kredytem kupieckim

→ Kreowanie oraz aktywna promocja wysokich standardów w Zarządzaniu kredytem kupieckim

→ Pomoc w ewentualnym tworzeniu stowarzyszenia zawodowego Zarządzających kredytem kupieckim oraz analityków Zarządzających należnościami

→ Tworzenie oraz utrzymywanie partnerskich relacji z innymi tego typu organizacjami w Europie oraz na świecie

→ Dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki szeroko rozumianego Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management) oraz dziedzin z tym związanych

→ Popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie szeroko rozumianego Zarządzania kredytem kupieckim (Credit Management)