Pre Loader

Wykładowcy

wykładowcy PICM Professional

Dariusz Michalski (ATH Bielsko-Biała)

PRZEDMIOT: Modele Oceny Punktowej

Dr hab., prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu i controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów oraz wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz szeroką wiedzą teoretyczną.

Zdobył doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Zaś wiedzę teoretyczną zdobył w trakcie przygotowywania rozpraw naukowych z zakresu analizy finansowej i finansów oraz wykładów i szkoleń, co znalazło wyraz także w wielu publikacjach.

Autor i współautor książek poświęconych kontroli zarządzania i zarządzaniu ryzykiem: Wykorzystanie opcji realnej w analizie wartości przedsiębiorstwa (2016), Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego (2012), Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej (2012, 2014 wyd. 2 rozszerzone), Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka (2006), Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej (2004), oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka i ewolucji rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Piotr Rybicki

nadzorkorporacyjny.pl, biegły rewident

PRZEDMIOT: Księgowość i Finanse, Analiza Finansowa

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Robert Dyrcz

PICM, Założyciel & Prezes Zarządu

PRZEDMIOT: Istota Credit Management, Warsztaty Analizy Finansowej

Posiada szerokie 15-letnie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Jest twórcą Polskiego Instytut Credit Management (PICM), jedynej w Polsce organizacji mającej na celu promocję zasad nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego wśród przedsiębiorstw działających w Polsce.

W latach 2006 – 2008 pracował jako analityk kredytowy w Philip Morris Polska SCE gdzie zajmował się międzynarodowym portfelem klientów firmy. Następnie, w latach 2008 – 2015 pełnił funkcje managera działu kredytowego w Motorola Solutions, gdzie współpracował z profesjonalistami finansów, sprzedaży, logistyki z Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

W swojej karierze w latach 2000 – 2004 był skarbnikiem w Valeo Autosystemy sp. z o.o. gdzie zajmował się kompleksową obsługą płynności finansowej firmy, włączając w to kontakty z bankami, prognozowanie i budżetowanie przepływów gotówkowych, windykacją oraz regulowaniem zobowiązań. W tej samej firmie piastował również funkcję specjalisty ds. zakupów (lata 2004 – 2006), będąc zaangażowany w jeden z kluczowych obszarów dostaw dla fabryki w Skawinie.

Robert opracował i dostarcza, z bardzo dobrymi ocenami, oryginalny holistyczny program szkoleniowy Credit Management, który został zrealizowany dla firm: Clariant, OLYMPUS, Abbvie, Rockwell Automation, Lundbeck, Synthos, Amer Sports, Ecolab, Heineken, Arcelor Mittal, Kimberly Clark, Zoetis, Electrolux, Bayer, Lumileds i wielu innych.

Robert jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Jego praca magisterka opisywała nowoczesne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Ukończył również dwukrotnie studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w temacie wyceny nieruchomości oraz matematyki finansowej.

dr Krzysztof Matela

Strateg, wizjoner i doradca finansowy

PRZEDMIOT: Windykacja Należności

Strateg, wizjoner i doradca finansowy. Od czerwca 2020 przewodniczący rady nadzorczej Inside Park S.A. Sprawuje nadzór nad bieżącym zarządzaniem, finansami i strategią Spółki.

Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gdzie zdobył wiedzę z psychologii biznesu, zarządzania, finansów i budowania strategii przedsiębiorstw.

Posiada wyjątkowo bogate doświadczenie zawodowe. Od ponad 15 lat pełni funkcję wiceprezesa Business Centre Club, prestiżowego klubu biznesu dla przedsiębiorców i największej w kraju organizacji pracodawców. Doradza wielu zarządom i właścicielom przedsiębiorstw. Wykłada finanse i zarządzanie na Uczelni Łazarskiego i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Za swój największy talent uważa umiejętność budowania spółek i zwiększania ich wartości. Jest człowiekiem spostrzegawczym, zauważa ukryte możliwości i szanse na biznes w miejscach i sytuacjach, które dla innych pozostają niewidoczne. W pracy kieruje się zasadą, że ma być uczciwie i „po biznesowemu”.

Prywatnie miłośnik motocykli. W sezonie więcej czasu spędza za kierownicą jednośladu niż samochodu. Trenuje krav magę, nurkuje.

Łukasz Kononowicz

Partner, StratEX

PRZEDMIOT: Kontekst Biznesowy Funkcjonowania Firmy

Ceniony ekspert w zakresie budowania i wdrażania strategii oraz zarządzania wartością firmy. Przez lata budował swoją karierę łącząc pracę naukową z pracą w banku oraz w międzynarodowych i polskich firmach doradczych.

W latach:

  • 1995-2008 – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • 1997-2001 – menedżer w Departamencie Rynków Kapitałowych WBK SA,
  • 2001-2004 – starszy konsultant w IDS Scheer Polska,
  • 2006-2008 – starszy konsultant w Balanced Scorecard Collaborative GmbH,
  • 2008-obecnie – współzałożyciel i partner StratEX.

Od początku swojej działalności doradczej wytrwale inspiruje firmy do pracy nad doskonaleniem modeli i procesów biznesowych oraz konsekwencji we wdrażaniu zmian. Potrafi trafnie wskazywać związki przyczynowo-skutkowe między pozycjonowaniem konkurencyjnym firmy, jej potencjałem wewnętrznym oraz finalnie – jej zdolnością do budowania przewagi konkurencyjnej i wartości dla właścicieli.

Współtworzył strategie i wspierał transformacje wiodących polskich firm (PKO BP, Amica, Apator, Seco-Warwick, Selena, Novol, Impel, Pekabex, Kler, ZE PAK, Lubawa, Pekaes) oraz polskich oddziałów międzynarodowych korporacji (Arvato Bertelsmann, Sew Eurodrive, Żywiec Zdrój).

Wykładowca i trener na studiach MBA, podyplomowych i szkoleniach z zakresu analizy finansowej controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzania wartością i wyceny firm oraz projektowania i wdrażania strategii.

Autor kilkunastu artykułów związanych z podnoszeniem wartości firm, zarządzania kosztami i efektywnością oraz wdrażaniem strategii. Prelegent wielu krajowych konferencji i seminariów.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów i rachunkowości, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Robert Fedorowicz

Santander Bank Polska S.A.

PRZEDMIOT: Finansowanie Handlu (trade finance)

Ekpert w zakresie finansowania handlu, od 25 lat związany z bankowością biznesową i korporacyjną. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, wprowadzał rozwiązania w zakresie zarządzania należnościami dla sektora prywatnego i publicznego,  posiada kwalifikacje audytora systemu zarządzania jakością oraz należy do grona certyfikowanych przez International Chamber of Commerce w Paryżu specjalistów Trade Finance -Certified Trade Finance Professional. Od prawie 10 lat zarządza społecznością biznesową w ramach Trade Club Alliance. Na codzień strukturyzuje transakcje oparte o rozwiązania kredytowe i niekredytowe zabezpieczające handel krajowy i zagraniczny.

Prelegent wielu kongresów i konferencji poświęconych finansowaniu handlu i szeroko pojętej internacjonalizacji.

Część życia zawodowego poświęca na przekazywanie wiedzy. Jest autorem artykułów opublikowanych w polskich czasopismach.

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM

PRZEDMIOT: Modele dyskryminacyjne

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Marcin Szwanenfeld

Partner, Grzybkowski Guzek i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska

PRZEDMIOT: Aspekty Prawne

Radca prawny Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności.

Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

Arkadiusz Cieślik

Dyrektor Zarządzający, BDC – Business Development Consulting

PRZEDMIOT: Usprawnienia Procesowe

Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Informatyki automatyki i elektroniki.

Związany z Lean Manufacturing od 2000 r.; długoletni współpracownik włoskiej firmy Consulman (dostawcy usług dla Fiat Polska), uczestnik warsztatu Toshio Moro z firmy Shingijutsu Shenzehen Co., konferencji Massaki Imai (pioniera Lean) oraz warsztatów Instytutu Kaizen.

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, a przeszkody są wyzwaniami. Stąd motto: „Gdy niemożliwe stało się faktem”. Jest przede wszystkim praktykiem w dziedzinie WCM oraz Lean Management. Jego wiedza i doświadczenie pozwoliły przeprowadzić usprawnienia procesów oraz ograniczenia marnotrawstwa w takich firmach, jak: Sews Cabind, Danone, Gimplast, Magneti Marelli, Avio, Rockwell Automation, Delfo, SPM, Omega, Fiat Polska, Vlassenroot, Partner Serwis i wielu innych.

Główne obszary specjalizacji:

  • Szkolenia i wdrożenia metodologii Lean Manufacturing i WCM (World Class Manufacturing),
  • Szkolenia z migracji do normy IATF 16949:2016,
  • Planowanie i organizacja procesów produkcyjnych, logistycznych, magazynowych, zarządzania,
  • Planowanie w międzynarodowych projektach EPC (Engineering, Procurement, Construction) – budowle pod klucz,
  • Wdrożenia ERP (produkcja, zapasy, logistyka, obsługa projektów) – Baan IV, Moovex, IFS

chcesz być wykładowcą lub partnerem PICM Professional?

Zapraszamy do kontaktu!

Project Manager: Katarzyna Łasak

e-mail: k.lasak@personalities.com.pl

telefon: +48 604 563 105