Pre Loader

Wykładowcy

wykładowcy PICM Professional

Tomasz Wójtowicz

TWig Advisor

PRZEDMIOT: Finansowanie Handlu (trade finance)

Praktyk gospodarczy z 26-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 17-letnim na stanowiskach kierowniczych, w dużych organizacjach międzynarodowych (Citigroup, Commerzbank, Grupa DBK, AIR GLOBAL, Technica Europe SA), jak również w spółkach krajowych (NDI Energy – CFO, Grupa Komputronik SA – Dyrektor Zarządzający i Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – Przewodniczący Rady Zarządzającej). W latach 2011-2019 pełnił funkcję Head of Trade Finance Department w mBanku S.A. (Grupa Commerzbank). Wcześniej – w latach 2000-2011 – w ramach ścieżki rozwoju zawodowego powierzono mu stanowisko Kierownika Sprzedaży Regionalnej oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej dla klientów instytucjonalnych w Citi Handlowy (Citigroup). Posiada kompetencje w obszarze trade finance, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, audytu finansowego, wprowadzania koncepcji lean management oraz zmiany w organizacji.

Absolwent Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA. Doktor nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości.

Przez wiele lat wykładał finanse przedsiębiorstw, analizę finansową i rachunkowość w szkołach wyższych i uniwersytetach. Dziś łączy stanowisko CFO i Chief Accountant, zajmuję się też szkoleniami z praktyki gospodarczej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Robert Dyrcz

PICM, Założyciel & Prezes Zarządu

PRZEDMIOT: Istota Credit Management, Warsztaty Analizy Finansowej

Posiada szerokie 15-letnie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Jest twórcą Polskiego Instytut Credit Management (PICM), jedynej w Polsce organizacji mającej na celu promocję zasad nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego wśród przedsiębiorstw działających w Polsce.

W latach 2006 – 2008 pracował jako analityk kredytowy w Philip Morris Polska SCE gdzie zajmował się międzynarodowym portfelem klientów firmy. Następnie, w latach 2008 – 2015 pełnił funkcje managera działu kredytowego w Motorola Solutions, gdzie współpracował z profesjonalistami finansów, sprzedaży, logistyki z Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

W swojej karierze w latach 2000 – 2004 był skarbnikiem w Valeo Autosystemy sp. z o.o. gdzie zajmował się kompleksową obsługą płynności finansowej firmy, włączając w to kontakty z bankami, prognozowanie i budżetowanie przepływów gotówkowych, windykacją oraz regulowaniem zobowiązań. W tej samej firmie piastował również funkcję specjalisty ds. zakupów (lata 2004 – 2006), będąc zaangażowany w jeden z kluczowych obszarów dostaw dla fabryki w Skawinie.

Robert opracował i dostarcza, z bardzo dobrymi ocenami, oryginalny holistyczny program szkoleniowy Credit Management, który został zrealizowany dla firm: Clariant, OLYMPUS, Abbvie, Rockwell Automation, Lundbeck, Synthos, Amer Sports, Ecolab, Heineken, Arcelor Mittal, Kimberly Clark, Zoetis, Electrolux, Bayer, Lumileds i wielu innych.

Robert jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Jego praca magisterka opisywała nowoczesne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Ukończył również dwukrotnie studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w temacie wyceny nieruchomości oraz matematyki finansowej.

Maciej Leszczyński

Trener AVENHANSEN Szkolenia i Doradztwo

PRZEDMIOT: kompetencje miękkie

Trener, konsultant biznesu i rozwoju osobistego. Praktyk sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania pracownikami. Autor, konsultant i trener przy realizacji kompleksowych programów szkoleniowych dla Kluczowych Klientów.

Magister Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Trener Biznesu – Dwustopniowa roczna Szkoła Trenerów Biznesu ,,Trop” działająca pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Coach – Szkoła  Coachów  ICF ACSTH z egzaminacją VCC.

Absolwent:

 • Półrocznego Akceleratora – Surferzy Wiedzy – prowadzenie efektywnych szkoleń on-line (edycja dla branży szkoleniowej przy współpracy z Polską Izbą Firm Szkoleniowych)
 • Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego Metodą Tippinga
 • Szkolenia akredytacyjnego dla Trenerów Insights Discovery
 • Szkoły Coachingu Narzędziowego
 • Szkolenia akredytacyjnego z nowej wersji metodologii KirkPatrick’a (poszkoleniowe  narzędzia prowadzące szkolony zespół do osiągania wyznaczonych celów).

Piotr Rybicki

biegły rewident, nadzorkorporacyjny.pl, Rada Programowa PICM

PRZEDMIOT: Analiza Finansowa, Księgowość i Finanse

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

dr Krzysztof Matela

Strateg, wizjoner i doradca finansowy

PRZEDMIOT: Windykacja Należności

Strateg, wizjoner i doradca finansowy. Od czerwca 2020 przewodniczący rady nadzorczej Inside Park S.A. Sprawuje nadzór nad bieżącym zarządzaniem, finansami i strategią Spółki.

Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gdzie zdobył wiedzę z psychologii biznesu, zarządzania, finansów i budowania strategii przedsiębiorstw.

Posiada wyjątkowo bogate doświadczenie zawodowe. Od ponad 15 lat pełni funkcję wiceprezesa Business Centre Club, prestiżowego klubu biznesu dla przedsiębiorców i największej w kraju organizacji pracodawców. Doradza wielu zarządom i właścicielom przedsiębiorstw. Wykłada finanse i zarządzanie na Uczelni Łazarskiego i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Za swój największy talent uważa umiejętność budowania spółek i zwiększania ich wartości. Jest człowiekiem spostrzegawczym, zauważa ukryte możliwości i szanse na biznes w miejscach i sytuacjach, które dla innych pozostają niewidoczne. W pracy kieruje się zasadą, że ma być uczciwie i „po biznesowemu”.

Prywatnie miłośnik motocykli. W sezonie więcej czasu spędza za kierownicą jednośladu niż samochodu. Trenuje krav magę, nurkuje.

Sebastian A. Roy

Bank Pekao S.A., Ekspert Ekonomiczny

PRZEDMIOT: Analiza Makroekonomiczna i Branżowa

Sebastian A. Roy jest członkiem Zespołu Analiz Makroekonomicznych pod kierownictwem Ernesta Petlarczyka w Banku Pekao S.A.

Sebastian do zespołu Banku Pekao dołączył w 2023 r. Przed przejściem do Pekao pracował jako główny specjalista w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, a także w Europejskim Banku Centralnym.

Naukowo interesuje się makroekonometrią finansową, a zwłaszcza wpływem polityki fiskalnej na stabilność sektora finansowego.

Absolwent Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dot. transmisji szoków wyceny długu publicznego.

Po pracy przemierza warszawskie ulice z aparatem w dłoni i sopranem Arleen Auger w uszach.

Grzegorz Migut

Dyrektor Działu Technicznego w StatSoft Polska

PRZEDMIOT: Modele Oceny Punktowej

Ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji dostosowujących systemy Statistica, w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze ryzyka kredytowego i operacyjnego (w tym budowa modeli skoringowych), w realizacji projektów w obszarze analitycznego CRM (segmentacja, skoring marketingowy). Jest głównym projektantem aplikacji wspierającej budowę kart skoringowych w Statistica.

Brał udział we wdrożeniach rozwiązań StatSoft Polska m.in. w Banku Millennium, SKOK Stefczyka, Axcess Financial Poland, TUiR Warta, BEST SA i wielu innych instytucjach (nie tylko finansowych). Budował modele skoringowe dla Invest-Banku, On-Line Investments & Loans, grupy PRESCO. Prowadzi szkolenia z budowy modeli skoringowych na potrzeby analiz związanych z ryzykiem kredytowym i innych obszarów biznesowych.

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM

PRZEDMIOT: Analiza Finansowa, Modele Dyskryminacyjne

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Łukasz Kononowicz

Partner, StratEX

PRZEDMIOT: Kontekst Biznesowy Funkcjonowania Firmy

Ceniony ekspert w zakresie budowania i wdrażania strategii oraz zarządzania wartością firmy. Przez lata budował swoją karierę łącząc pracę naukową z pracą w banku oraz w międzynarodowych i polskich firmach doradczych.

W latach:

 • 1995-2008 – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • 1997-2001 – menedżer w Departamencie Rynków Kapitałowych WBK SA,
 • 2001-2004 – starszy konsultant w IDS Scheer Polska,
 • 2006-2008 – starszy konsultant w Balanced Scorecard Collaborative GmbH,
 • 2008-obecnie – współzałożyciel i partner StratEX.

Od początku swojej działalności doradczej wytrwale inspiruje firmy do pracy nad doskonaleniem modeli i procesów biznesowych oraz konsekwencji we wdrażaniu zmian. Potrafi trafnie wskazywać związki przyczynowo-skutkowe między pozycjonowaniem konkurencyjnym firmy, jej potencjałem wewnętrznym oraz finalnie – jej zdolnością do budowania przewagi konkurencyjnej i wartości dla właścicieli.

Współtworzył strategie i wspierał transformacje wiodących polskich firm (PKO BP, Amica, Apator, Seco-Warwick, Selena, Novol, Impel, Pekabex, Kler, ZE PAK, Lubawa, Pekaes) oraz polskich oddziałów międzynarodowych korporacji (Arvato Bertelsmann, Sew Eurodrive, Żywiec Zdrój).

Wykładowca i trener na studiach MBA, podyplomowych i szkoleniach z zakresu analizy finansowej controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzania wartością i wyceny firm oraz projektowania i wdrażania strategii.

Autor kilkunastu artykułów związanych z podnoszeniem wartości firm, zarządzania kosztami i efektywnością oraz wdrażaniem strategii. Prelegent wielu krajowych konferencji i seminariów.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów i rachunkowości, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

r.pr. Michał Siembab

Partner w GKR Legal

PRZEDMIOT: Aspekty prawne

Partner w kancelarii GKR Legal. Specjalizuje się w prawie budowlanym, w prawie nieruchomości oraz obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego.

Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Reprezentuje zarówno inwestorów jak również generalnych wykonawców i podwykonawców na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Doradza klientom w licznych sprawach dotyczących dochodzenia oraz zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów o roboty budowlane.

Był pełnomocnikiem zarządcy narodowej sieci kolejowej w kilkudziesięciu sprawach sądowych związanych z modernizacją linii kolejowych.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując  przez wiele lat w dużej polskiej kancelarii prawnej, a także w jednej z największych polskich spółek kapitałowych jako radca prawny w dziale spraw procesowych. Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Arkadiusz Cieślik

Dyrektor Zarządzający, BDC – Business Development Consulting

PRZEDMIOT: Usprawnienia Procesowe

Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Informatyki automatyki i elektroniki.

Związany z Lean Manufacturing od 2000 r.; długoletni współpracownik włoskiej firmy Consulman (dostawcy usług dla Fiat Polska), uczestnik warsztatu Toshio Moro z firmy Shingijutsu Shenzehen Co., konferencji Massaki Imai (pioniera Lean) oraz warsztatów Instytutu Kaizen.

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, a przeszkody są wyzwaniami. Stąd motto: „Gdy niemożliwe stało się faktem”. Jest przede wszystkim praktykiem w dziedzinie WCM oraz Lean Management. Jego wiedza i doświadczenie pozwoliły przeprowadzić usprawnienia procesów oraz ograniczenia marnotrawstwa w takich firmach, jak: Sews Cabind, Danone, Gimplast, Magneti Marelli, Avio, Rockwell Automation, Delfo, SPM, Omega, Fiat Polska, Vlassenroot, Partner Serwis i wielu innych.

Główne obszary specjalizacji:

 • Szkolenia i wdrożenia metodologii Lean Manufacturing i WCM (World Class Manufacturing),
 • Szkolenia z migracji do normy IATF 16949:2016,
 • Planowanie i organizacja procesów produkcyjnych, logistycznych, magazynowych, zarządzania,
 • Planowanie w międzynarodowych projektach EPC (Engineering, Procurement, Construction) – budowle pod klucz,
 • Wdrożenia ERP (produkcja, zapasy, logistyka, obsługa projektów) – Baan IV, Moovex, IFS

chcesz być wykładowcą lub partnerem PICM Professional?

Zapraszamy do kontaktu!

Project Manager: Katarzyna Łasak

e-mail: k.lasak@personalities.com.pl

telefon: +48 604 563 105