Pre Loader

CPD PICM - program stałego rozwoju zawodowego PICM Professional

Dlaczego rozwój zawodowy (kształcenie ustawiczne) jest ważny?

W rzeczywistości gospodarki opartej na wiedzy, kluczowym zasobem dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększać swoją konkurencyjność, są pracownicy. Bardzo wartościowe są zwłaszcza te osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje, dużą motywację do działania i otwartość na zmiany.

Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa, którzy pomyślnie zdali egzamin PICM Professional, do rozwoju i samodoskonalenia poprzez uczestnictwo w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego PICM Professional. Głęboko wierzymy, że takie działania mogą mieć realny wpływ na wyniki całej organizacji.

Co to są punkty CPD PICM?

CPD to skrót od angielskiego Continuing Professional Development, czyli procesu śledzenia i dokumentowania umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które zdobywasz zarówno formalnie, jak i nieformalnie, poza jakimkolwiek początkowym szkoleniem. Jest to zapis tego, czego doświadczasz, uczysz się, a następnie stosujesz w codziennych obowiązkach w pracy.

Proces CPD pomaga ci na bieżąco zarządzać własnym rozwojem. Jego funkcją jest rejestrowanie, przeglądanie i refleksja nad tym, czego się uczysz. To coś znacznie więcej niż tylko rejestr kolejnych odbytych szkoleń.

W jaki sposób można zdobywać punkty CPD PICM?

Punkty CPD PICM to swoboda wyboru. Przysługują za aktywność zarówno w działalności PICM, wewnętrznych (w firmie absolwenta PICM Professional), jak i innych profesjonalnych organizacji.

Ze swojej strony zachęcamy do korzystania z webinariów, konferencji rocznej, seminariów czy możliwości dostarczania tekstów do Credit Manager Magazine.

Pełny zakres aktywności kwalifikujących się do naliczenia punktów CPD PICM, wraz z zasadami naliczania punktów, wymaganą dokumentacją oraz limitami, znaleźć można w tabeli „Wykaz Aktywności Kwalifikowanych”.

Szczegóły przyznawania punktów CPD PICM definiuje Regulamin Program Stałego Rozwoju Zawodowego PICM Professional.

Przystąpienie do Programu Stałego Rozwoju Zawodowego PICM Professional następuje w dniu przyznania certyfikatu PICM Professional, tj. w dniu zdania egzaminu i wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa (zobacz w sekcji DOKUMENTY poniżej ) i przekazania ich przedstawicielowi PICM w trakcie egzaminu.

Wykaz Aktywności Kwalifikowanych

Wszystkie wymienione aktywności powinny dotyczyć obszaru ekonomii, należności handlowych, księgowości, rachunkowości oraz finansów.

 

Rodzaj aktywności Zasada naliczania punktów Wymagana dokumentacja Limit punktów
Szkolenia specjalistyczne otwarte (stacjonarne, na odległość, e-learning) 1 godzina dydaktyczna (45 minut) = 1 punkt Kopia zaświadczenia o uczestnictwie
Szkolenia specjalistyczne wewnętrzne (stacjonarne, na odległość, e-learning) 1 godzina dydaktyczna (45 minut) = 1 punkt

Kopia zaświadczenia o uczestnictwie/potwierdzenie

przełożonego

Udział w zajęciach na uczelni 1 godzina dydaktyczna (45 minut) = 1 punkt Potwierdzenie uczelni
Zdanie egzaminu zewnętrznego egzamin = 5 punktów Kopia dyplomu, certyfikatu
Zdanie egzaminu wewnętrznego, organizowanego przez pracodawcę egzamin = 5 punktów Kopia dyplomu, certyfikatu
Konferencje tematyczne: udział w konferencjach 1 godzina dydaktyczna (45 minut) = 1 punkt Kopia zaświadczenia o uczestnictwie
Aktywne dzielenie się wiedzą – rola trenera (w tym trenera wewnętrznego) 1 godz. dydaktyczna (45 minut) = 2 punkty Raport z ankiet ocen, potwierdzenie klienta/pracodawcy
Rola autora tekstu: napisanie artykułu do wydawnictw fachowych i wewnętrznych 1 str.= 1 punkt Kopia tekstu
Samokształcenie: materiały samokształceniowe, lektura branżowa oraz nauka poprzez wykonywanie pracy na stanowisku związanym z zakresem PICM Professional Zaliczane ryczałtowo Deklaracja własna maksymalnie 5 pkt.

chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszamy do kontaktu!

PICM Professional Project Manager: Katarzyna Łasak

e-mail: k.lasak@personalities.com.pl

telefon: +48 604 563 105

 

 

 

CPD PICM, Członkostwo PICMa: Robert Dyrcz

e-mail: rdyrcz@picm.pl

telefon: +48 600 093 372