Pre Loader

CreditBlog

/CreditBlog

Australian Institute of Credit Management

Gdzie biegną nasze myśli jak za oknem plucha, zimno i wiatr? Pewnie do ciepłych krajów. A postrzeganym jako jeden z najprzyjaźniejszych z tych ciepłych jest dla wielu Australia. Co nie znaczy, że nie brakuje tam wyzwań odnośnie zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. I zgadnijcie Państwo, czy jest tam może instytut credit management? A jest, i nazywa się Australian Institute of Credit Management (AICM). Wiem, bo od wielu miesięcy buduję relacje z tą kolejną międzynarodową instytucją, o bogatej tradycji

Zima w inwestycjach

Inwestycje w polskiej gospodarce zwiększyły się w II kwartale realnie o 4,5 proc. rok do roku, po 8,1 proc. w I kwartale br. – podał w ostatnim czasie GUS. To odczyt mocno rozczarowujący. Ekonomiści przeciętnie spodziewali się, że nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o około 9 proc. rok do roku. Warto dodać, że inwestycje firm zatrudniających ponad 50 osób wzrosły w II kwartale o blisko 14 proc. rok do roku, zaś inwestycje samorządów o 82,6 proc. rok do

Przewidzieć niewypłacalność kontrahenta: mission (im)possible?

Bankructwa przedsiębiorstw są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki rynkowej. Rynek weryfikuje, kto jest w stanie się na nim utrzymać, a kto musi upaść. Firmy produkujące po wysokich kosztach czy wytwarzające produkty, na które nie ma zbytu nie mogą w dłuższym okresie czasu funkcjonować. Są niejako skazane albo na przejęcie przez inne efektywniej działające podmioty, albo na bankructwo. Tylko przedsiębiorstwa, które potrafią przystosować się do zmiennych warunków są w stanie utrzymać się na rynku w dłuższym okresie czasu.   Stabilne funkcjonowanie firmy oraz rosnąca

Klęska urodzaju na rynku pracy

czerwcowym tekście na temat branży budowlanej sygnalizowałem narastające problemy będące konsekwencją m.in. braków siły roboczej. Swoista klęska urodzaju nie dotyczy oczywiście tylko tej branży. Wyraźne problemy na rynku pracy pogłębiają się i są już powodem zmartwień właściwie wszystkich pracodawców. Sytuacja, o której zawsze marzyliśmy, czyli niskie bezrobocie, okazała się być dzisiaj istotnym i chyba najważniejszym czynnikiem ryzyka dla każdego przedsiębiorstwa. Bezrobocie, którego nie ma Stopa bezrobocia w Polsce i w całej Unii Europejskiej jest na rekordowo niskim poziomie. Ostatnie

4 trendy kształtujące przyszłość zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie – c.d.

W ostatnim wpisie pozwoliłem sobie nakreślić trzy trendy, które moim zdaniem kształtują przyszłość zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. Była to rosnąca rola prewencji, indywidualnego podejścia do każdego klienta oraz „multi-ról” jakie będą (lub już są) wymagane od nowoczesnego Credit Managera. W ostatnim trendzie mówiłem o roli coacha (swoistego „tłumacza” wpływu ryzyka kredytowego na wyniki finansowe firmy jako całości), sprzedawcy (koncentrowania się na pomaganiu firmie w osiągnięciu maksymalnego zysku z jak największej realizowanej sprzedaży) oraz optymisty (dostrzegającego szanse nawet w

4 trendy kształtujące przyszłość zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie

Początek nowego roku to czas na noworoczne postanowienia, podsumowania tego co było, ale także zadawanie pytań o przyszłość. Czy zawód Credit Managera, który teraz wykonuję się zmieni? Czy pozostanie taki sam jak był w ubiegłym roku? Jeżeli coś się zmieni – to dokładnie co? Czy jestem do tego przygotowany/a? Czego musze się nauczyć, a co wyeliminować z mojej codziennej rutyny czy nawyków związanych z wykonywana pracą? Gdzie szukać inspiracji, a gdzie odpowiedniej wiedzy tak aby nie zostać w tyle za