Pre Loader

Trade Credit Foresight

/Trade Credit Foresight

Foresight to usystematyzowana metoda stosowana do budowania długookresowej wizji rozwojowej, wyznaczania kierunków i celów, a w tym kontekście planowania bieżących zadań.

Foresight może stanowić dobrą podstawę do konstrukcji metodologii interpretacji wielkiej masy informacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, która na co dzień dociera do każdego credit managera.

Dzisiejszy biznes to żeglowanie po niezbadanych wodach od globalnych kryzysów do okresów szalonego rozkwitu. Projekt Trade Credit Foresight prowadzony przez PICM w tym pomaga!

Zapraszamy wszystkich ekspertów, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą na temat otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej w kontekście zarzadzania należnościami handlowymi i ryzykiem kredytu kupieckiego. Co ważne – udział jest anonimowy i bezpłatny!

Po co foresight i co to jest?

Istotną rolę w koncepcji New Economy przypisuje się informacji jako podstawowej kategorii ekonomicznej. Nowego znaczenia nabiera sektor informacyjny czy gospodarka informacyjna (information economy). Jedną z kategorii informacji jest informacja gospodarcza, czyli dane służące do podejmowania decyzji gospodarczych, wykorzystywanych do sterowania procesami lub systemami gospodarczymi. Umiejętne wykorzystanie informacji gospodarczej stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.

Celem zbierania takich informacji jest zmniejszenie nieokreśloności wyboru, niepewności w procesie podejmowania decyzji. Narzędziem wykorzystywanym na potrzeby procesu pozyskiwania i przetwarzania informacji jest wywiad gospodarczy (business intelligence). Błędne utożsamianie pojęcia „inteligencja gospodarcza” z wywiadem gospodarczym wynika z literalnego tłumaczenia angielskiego terminu business intelligence. Pojęcie inteligencji gospodarczej należy rozumieć szerzej – jako atrybut organizacji przejawiający się w jej zdolności do antycypacyjnego zarządzania informacją gospodarczą. Inteligencja gospodarcza to umiejętność skutecznego poruszania się w „morzu informacji”, a więc nie tylko pozyskiwania i gromadzenia, lecz nade wszystko filtrowania, selekcji, oceny i nadawania strategicznego znaczenia informacji gospodarczej.

Narzędziem umożliwiającym te procesy jest foresight.

W języku angielskim słowo „foresight” tłumaczone jest jako „an act of looking forward” lub „an act or the power of foreseeing”, co po polsku możemy przetłumaczyć jako sztukę przewidywania lub sztukę spojrzenia w przyszłość.

Na czym polega foresight?

Foresight to usystematyzowana metoda stosowana do budowania długookresowej wizji rozwojowej, wyznaczania kierunków i celów, a w tym kontekście planowania bieżących zadań.

Foresight wykracza poza tradycyjne prognozowanie, oparte na wyznaczaniu trendów. Uwzględnia nieciągłości, które przynoszą rewolucyjne zmiany na rynku. Intuicja to dzisiaj za mało. Sprawdzona metodologia foresightowa pozwala nam na identyfikację przyszłych szans i zagrożeń oraz przełożenie ich na konkretne rekomendacje.

Nadrzędnym celem foresightu jest konstrukcja scenariuszy rozwoju sytuacji w stosunkowo dalekiej perspektywie oraz w każdym przypadku, gdy nie jest możliwa ekstrapolacja posiadanej wiedzy. W celu ich opracowania foresight korzysta z wielu różnych metod, które są ciągle modyfikowane. Dużym uznaniem cieszą się działania oparte na pozyskiwaniu wiedzy eksperckiej, głównie panele eksperckie, burze mózgów oraz metoda Delphi. Dlatego też podstawowymi narzędziami są tu metody bazujące na wiedzy ekspertów merytorycznych, których kompetencje powinny być wysoko ocenione. W celu sformułowania jednoznacznych sądów konieczne jest uzyskanie zgodności odpowiedzi ekspertów.

Dlaczego foresight w zarzadzaniu należnościami?

Oczywiście badania foresightowe w pełnym tego słowa znaczeniu są zbyt dalekosiężną metodą aby mogły być aplikowane do tak wydawałoby się niewielkiego fragmentu aktywności działu finansowego jak przyznawanie kredytu kupieckiego. Natomiast mogą stanowić dobrą podstawę do konstrukcji metodologii interpretacji wielkiej masy informacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, która na co dzień dociera do każdego credit managera.

Odpowiednio dobrane grono ekspertów jest w stanie dostrzec więcej niż pojedynczy analityk, wyciągnąć krytyczne wnioski z informacji dostępnej powszechnie ale też ekskluzywnie. Wspólnie wykorzystują zjawisko tzw. zbiorowej inteligencji (ang. Collective intelligence, Collective IQ), gdzie w grupie, zdolność do poprawnego interpretowania danych jest lepsza niż najlepsze wnioski indywidualne.

Jakie korzyści daje foresight w credit management?

Na pytanie, dlaczego foresight w zarządzaniu należnościami jest mi i mojej firmie potrzebny, można odpowiedzieć innymi pytaniami. Czy chciałbyś poznać konsekwencje swoich decyzji kredytowych, zanim je podejmiesz? Czy masz dostępną pełną wiedzę i jesteś w stanie samodzielnie analizować wszystkie trendy w branżach, do których trafiają produkty i usługi Twojej firmy? Jak szybko umiesz dostosować się do nagłych zmian na rynku? Jak dobrze znasz ewoluujące potrzeby swoich klientów, ich zwyczaje zakupowe i moralność płatniczą? Czy widzisz i uwzględniasz ryzyka w perspektywie kilku lat? Co robisz, aby Twoja firma była bardziej konkurencyjna w przyszłości? Czy lepiej od konkurencji wykorzystujesz pojawiające się szanse sprzedażowe minimalizując ryzyko powstania nieściągalnych należności? Dzisiejszy biznes to żeglowanie po niezbadanych wodach od globalnych kryzysów do okresów szalonego rozkwitu. Potrzebujemy identyfikować coraz wcześniejsze sygnały zmian jednocześnie coraz lepiej określając ich możliwe implikacje, aby móc nawigować po burzliwym oceanie biznesu z perspektyw bocianiego gniazda, a nie dolnego pokładu…

Jak możesz skorzystać z projektu Trade Credit Foresight prowadzonego przez PICM?

W projekcie uczestniczą Eksperci PICM, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej w kontekście zarzadzania należnościami handlowymi i ryzykiem kredytu kupieckiego. Co ważne – udział jest anonimowy i bezpłatny! Masz wrażenie, że dysponujesz olbrzymią wiedza ekspercką i jej do końca nie wykorzystujesz? Chcesz się rozwijać poznając opinie innych i konfrontując ze swoimi? Zapraszamy do grona Ekspertów PICM!

Końcowe raporty będące wynikiem projektu Trade Credit Foresight otrzymają wszyscy członkowie PICM na poziomie Associate (PICMa). Będą one oczywiście dostępne dla wszystkich ekspertów zaangażowanych w projekt.

Częstotliwość

Biorąc pod uwagę częstotliwość publikacji ważnych danych ekonomicznych, badania będziemy prowadzić co kwartał.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń:

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

+48 600 093 372