Pre Loader

OTC Excellence Award

//OTC Excellence Award

Sukces organizacji zależy od zespołowej pracy ludzi, a zadowoleni ludzie tworzą sukces organizacji. Trzeba to doceniać, i trzeba chwalić się swoimi osiągnięciami, które tworzą poczucie sensu wykonywanej pracy.

Czy Twój zespół zarządza portfelem należności, który ma niski poziom przeterminowań i/lub odpisów na złe długi?

Czy dzięki określonym działaniom Twojego zespołu, możesz pochwalić się znaczącym spadkiem opóźnień płatności od Twoich klientów?

Czy Twój zespół może pochwalić się sukcesem we wdrożeniu systemu informatycznego dedykowanego zarządzaniu kredytem kupieckim i/lub windykacji?

 

Pochwal się wraz z zespołem tymi sukcesami! Wypełnij poniższą ankietę i zaaplikujcie wspólnie o nagrodę OTC Excellence Award!

aplikacja konkursu OTC Excellence Award

Uczestnictwo w Konkursie, jak również zgłoszenie do Konkursu, wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym uczestnictwo w Konkursie jak również zgłoszenie do Konkursu (wypełnienie aplikacji konkursu) oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w aplikacji konkursowej jest Fundacja Polski Instytut Credit Management zwana dalej: “Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: picm@picm.pl lub telefonując pod numer: 12 312 80 52.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu “Nagrody PICM” (zwanego dalej Konkursem) dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pytania?

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania – zapraszamy do kontaktu:

 

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. +48 600 093 372

 

Wojciech Woźniak, PICM

wwozniak@picm.pl

tel. +48 506 029 200