Pre Loader

Firma Roku Credit Management

//Firma Roku Credit Management

Sukces credit managerów bardzo często zależy od skutecznego wsparcia oferowanego przez przedsiębiorstwa dostarczające usługi i produkty wspomagające zarządzanie bądź dzielące ryzyko ewentualnych niespłaconych należności. Trzeba to doceniać, i trzeba chwalić się wsparciem oferowanym credit managerom, które na co dzień pomaga poprawić im efektywność wykonywanej pracy.

Czy dzięki określonym działaniom, Twoja firma może pochwalić się przyczynieniem u Twojego klienta do znaczącego spadku opóźnień płatności?

Czy prowadzisz działalność, która na polu naukowym bądź biznesowym na co dzień wspiera działy oceny ryzyka i windykacji (credit & collection)?

 

Pochwal się sukcesami swojej firmy! Wypełnij poniższą ankietę i zaaplikuj o nagrodę Firma Roku Credit Management!

aplikacja konkursu Firma Roku Credit Management

Uczestnictwo w Konkursie, jak również zgłoszenie do Konkursu, wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym uczestnictwo w Konkursie jak również zgłoszenie do Konkursu (wypełnienie aplikacji konkursu) oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w aplikacji konkursowej jest Fundacja Polski Instytut Credit Management zwana dalej: “Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: picm@picm.pl lub telefonując pod numer: 12 312 80 52.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu “Nagrody PICM” (zwanego dalej Konkursem) dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pytania?

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania – zapraszam do kontaktu:

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. 600 093 372