Pre Loader

Człowiek Roku Credit Management

//Człowiek Roku Credit Management

Sukces credit managerów zależy od ludzi, którzy wspierają ich w codziennej pracy. Trzeba to doceniać, i trzeba chwalić się swoimi osiągnięciami, które tworzą poczucie sensu wykonywanej pracy.

Pomagasz zarządzającym należności handlowymi w celu obniżenia poziomu przeterminowań i/lub odpisów na złe długi?

Czy dzięki Twoim określonym działaniom, możesz pochwalić się znaczącymi sukcesami we współpracy z działami oceny ryzyka kredytu kupieckiego i windykacji, co skutkowało spadkiem opóźnień płatności od ich klientów?

Prowadzisz działalność edukacyjną, naukową czy biznesową, która wspiera merytorycznie działy oceny ryzyka kredytowego i windykacji?

 

Pochwal się tymi sukcesami! Wypełnij poniższą ankietę i zaaplikuj o nagrodę Człowiek Roku Credit Management!

aplikacja konkursu Człowiek Roku Credit Management

Uczestnictwo w Konkursie, jak również zgłoszenie do Konkursu, wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym uczestnictwo w Konkursie jak również zgłoszenie do Konkursu (wypełnienie aplikacji konkursu) oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w aplikacji konkursowej jest Fundacja Polski Instytut Credit Management zwana dalej: “Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: picm@picm.pl lub telefonując pod numer: 12 312 80 52.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu “Nagrody PICM” (zwanego dalej Konkursem) dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pytania?

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania – zapraszam do kontaktu:

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. 600 093 372