Pre Loader

CREDIT CLUB PICM on-line 0120

///CREDIT CLUB PICM on-line 0120

23 styczeń (czwartek) 2020

 

TEMAT: Budowlana gorączka coraz mocniej stygnie

EKSPERT: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB)

23 styczeń (czwartek) 2020

 

TEMAT: Gwarancje ubezpieczeniowe jako narzędzie wspomagające płynność finansową przedsiębiorstwa

EKSPERCI: Jacek Kozłowski (RiskMan), Tomasz Delman (RiskMan)

Budowlana gorączka coraz mocniej stygnie

Spiętrzenie prac przy realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, hossa na rynku budownictwa mieszkaniowego i nieruchomości komercyjnych oraz rozwój inwestycji w samorządach doprowadziły do bezprecedensowego wzrostu cen surowców, materiałów budowlanych i usług podwykonawczych.

W konsekwencji wiele przedsiębiorstw odnotowuje coraz gorsze wyniki finansowe, część z nich zaczęło balansować na krawędzi rentowności, rośnie również liczba upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów funkcjonujących w oparciu o sieć powiązanych ze sobą łańcuchów budowlanych. W najtrudniejszej sytuacji są firmy wykonawcze zaangażowane w realizację podpisywanych w latach 2016-2017 długoterminowych kontraktów infrastrukturalnych na zlecenie inwestora publicznego, które nie przewidują efektywnych mechanizmów dostosowujących wynagrodzenie wykonawców do rosnących kosztów materiałów i usług w okresie realizacji projektu. Oprócz tego przedsiębiorstwa muszą borykać się z deficytem pracowników, narastającą presją płacową oraz zaostrzeniem polityki kredytowej i gwarancyjnej ze strony banków i ubezpieczycieli, którzy dostrzegają rosnącą ekspozycję sektora budownictwa na ryzyko rynkowe.

Jak w tej sytuacji radzić sobie z kredytowaniem kontrahentów z tego sektora gospodarki?

EKSPERT

damian kazmierczak

dr Damian Kaźmierczak

Główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa i adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert i komentator rynku budowlanego, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji na temat hybrydowych instrumentów dłużnych w finansowaniu podmiotów gospodarczych.

Gwarancje ubezpieczeniowe jako narzędzie wspomagające płynność finansową przedsiębiorstwa

Gwarancje ubezpieczeniowe pojawiły się na rynku polskim po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku, produkt ten jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez rynek, w którym coraz mocniej zaczęto przywiązywać uwagę do zabezpieczania się przed ryzykiem niewywiązywania się z zawartych umów czy to wskutek upadłości, braku dotrzymania terminu lub jakości wykonanej pracy bądź usługi.

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta. W praktyce gwarancje ubezpieczeniowe służą głównie jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Jakie korzyści może przynieść gwarancja ubezpieczeniowa w zarządzaniu płynnością finansową oraz należnościami? Na tej sesji, eksperci omówią sytuację sektora budowlanego, istotę gwarancji oraz przedstawią analizę kilku przypadków jej praktycznego zastosowania.

EKSPERT

_MG_2264 (1)a

Jacek Kozłowski

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej na UE we Wrocławiu, na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Bankowość i Ubezpieczenia. W latach 2003 – 2018 pracownik RKB. Od początku kariery zawodowej związany z ubezpieczeniami finansowymi. Od 15 lat posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

W RiskMan Wrocław kieruje zespołem zajmującym się gwarancjami ubezpieczeniowymi.

EKSPERT

4a

Tomasz Delman

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Od 18 lat związany z usługami dla biznesu. W latach 2002 – 2019 pracował w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej Euler Hermes w Warszawie i jako Koordynator ds. Klientów Strategicznych współtworzył usługę Analiz Należności, następnie jako Kierownik Regionu odpowiadał za sprzedaż ubezpieczeń należności. Od roku 2010 Dyrektor Zespołu Sprzedaży, odpowiedzialny za budowanie strategii sprzedaży oraz umacnianie pozycji firmy na polskim rynku w 3 liniach biznesowych: Windykacja Należności, Informacja Gospodarcza, oraz Analizy Należności.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce. → więcej

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). → więcej

TECHNOLOGIA

W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

  • Dobrej jakości połączenie z internetem – jest ono niezbędne, aby oglądać przekaz na żywo. Jeśli jest taka możliwość proponujemy połączyć się za pomocą kabla, a nie sieci WiFi. Dobrym pomysłem jest też wyłączenie na czas webinarium zbędnych programów, które mogą obciążać komputer i sieć.
  • Aktualnej przeglądarce i systemie operacyjnym – istotne jest, aby komputer był aktualizowany na bieżąco, włączając w to również przeglądarkę internetową i składniki takie, jak Flash Player.
  • Otwartym porcie komunikacyjnym – niektóre sieci firmowe są zablokowane na okoliczność oglądania przekazu na żywo. Choć staramy się dostarczać sygnał w najlepszej możliwej jakości, to nie mamy wpływu na administratorów Państwa sieci.

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.