Pre Loader

Nie można było uniknąć wszystkiego, w tym przyznania klientowi linii kredytowej, co spowodowało problemy z płynnością finansową. Niemniej jednak badania empiryczne i akademickie pokazują, że bankructwo jest procesem, który można przewidzieć. Aby prognozować problemy swojego klienta, potrzebujesz zestawu narzędzi i nawyków, które musisz wdrożyć w codziennym procesie zarządzania kredytem.

K

Knowledge (Wiedza)

PICM Professional

Certyfikat, który zdobędziesz jest podstawą i niezbędną wiedzą w zakresie zarządzania kredytem kupieckim. Kluczowe znaczenie ma nie tylko analiza finansowa, szerokie zrozumienie bliskiego i dalszego otoczenia klienta, prawo czy umiejętności miękkie.

Poza tym musisz wiedzieć, jak zbierać ważne informacje, jakie dane są istotne, jak porównać fakty i jakie narzędzia użyć do ich analizy. Ważne jest posiadanie wiedzy o przynajmniej podstawowych modelach przewidywania niewypłacalności firmy. Możesz zbudować później swoje własne modele, które będzie zawierać konkretne charakterystyki Twoich kontrahentów.

N

Networking (Kontakty)

PICM Associate

Nie możesz zatrzymać się na wiedzy i własnej edukacji. Networking (sieciowanie) to narzędzie, dzięki któremu możesz korzystać z doświadczenia innych osób, szybciej uczyć się od profesjonalistów z innych branż i firm.

Networking polega na dzieleniu się – nie tylko na korzystaniu. Jego podstawą jest budowanie wzajemnego zaufania i pomaganie sobie w osiąganiu wspólnych celów. Aby wzmacniać relacje, musisz się angażować, regularnie dbać o kontakt i szukać możliwości wspólnego działania. W ten sposób siejesz ziarno, które wykiełkuje, gdy będziesz potrzebować pomocy w realizacji swoich własnych celów zawodowych.

O

On-going info (Informacje)

Webinaria PICM

Żadne, nawet bardzo wyrafinowane narzędzia nie będą przydatne bez ciągłego źródła ważnych informacji. Musisz śledzić wiadomości dotyczące rozwoju gospodarki, finansów swoich klientów i danych ekonomicznych, a nawet zmian politycznych na całym świecie. Wszystko to, choć czasem wydaje się bardzo dalekie od biznesu klientów, ma bardzo silny wpływ na mapę ryzyka powodując potencjalne bankructwa.

Prelegenci zapraszani na webinaria PICM dzielą się bieżącymi informacjami z każdego obszaru zarządzania ryzykiem związanym z udzielaniem kredytu kupieckiego.

W

Work-on-progress (Doskonalenie)

CPD

CPD oznacza ciągły rozwój zawodowy (ang. Continuing Professional Development). Odnosi się do procesu śledzenia i dokumentowania umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które zdobywasz zarówno formalnie, jak i nieformalnie, poza jakimkolwiek początkowym szkoleniem. Jest to zapis tego, czego doświadczasz, uczysz się, a następnie stosujesz w codziennych obowiązkach w pracy.

Proces CPD pomaga ci na bieżąco zarządzać własnym rozwojem. Jego funkcją jest rejestrowanie, przeglądanie i refleksja nad tym, czego się uczysz. To coś znacznie więcej niż tylko rejestr kolejnych odbytych szkoleń.