Pre Loader

Dlaczego zarządzanie należnościami handlowymi jest ważne?

Należności to jedno z kluczowych pojęć ekonomicznych i kategoria podlegająca pomiarowi w systemie rachunkowości. Należności należą do grupy aktywów bardzo podatnych na utratę wartości ze względu na stale występujące ryzyko niedotrzymania zapłaty przez niesolidnych kontrahentów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – sprzedawcy, kredyt kupiecki jest ważnym instrumentem walki o klienta – sprzedawca dąży do osiągnięcia wzrostu liczby odbiorców, utrwalenia lojalności odbiorców, wzrostu udziału w rynku i w efekcie maksymalizacji zysków przez oferowanie atrakcyjnych warunków rozliczeń.

 

Kredyt kupiecki jest ważnym instrumentem walki o klienta, a należności handlowe to istotna część majątku każdego przedsiębiorstwa (zwykle około 30-40% sumy bilansowej)

 

Należności handlowe to istotna część majątku każdego przedsiębiorstwa. Stanowią one zwykle około 30-40% sumy bilansowej. Kompetentni pracownicy działów finansowych odpowiedzialnych za kontrolę kredytu kupieckiego to niezbędna część zespołu każdego przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest zapobieganie zatorom płatniczym – wyzwaniu i nieustającym problemie dla wielu firm.

 

Kompetentni pracownicy działów finansowych odpowiedzialnych za kontrolę kredytu kupieckiego to niezbędna część zespołu każdego przedsiębiorstwa

 

Opóźnienia płatności odbiorców bardzo często powodują, że przedsiębiorstwo – wierzyciel nie może wywiązać się z bieżących własnych zobowiązań, traci płynność finansową. Fundacja Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

K

Knowledge (Wiedza)

PICM Professional

Certyfikat, który zdobędziesz jest podstawową i niezbędną wiedzą w zakresie zarządzania kredytem kupieckim. Kluczowe znaczenie ma nie tylko analiza finansowa, ale szerokie zrozumienie bliskiego i dalszego otoczenia klienta, prawo czy umiejętności miękkie.

Poza tym musisz wiedzieć, jak zbierać ważne informacje, jakie dane są istotne, jak porównać fakty i jakie narzędzia użyć do ich analizy. Ważne jest posiadanie wiedzy o przynajmniej podstawowych modelach przewidywania niewypłacalności firm. Możesz zbudować później swoje własne modele, które będzie zawierać konkretne charakterystyki Twoich kontrahentów.

N

Networking (Kontakty)

PICM Associate

Nie możesz zatrzymać się na wiedzy i własnej edukacji. Networking (sieciowanie) to narzędzie, dzięki któremu możesz korzystać z doświadczenia innych osób, szybciej uczyć się od profesjonalistów z innych branż i firm.

Networking polega na dzieleniu się – nie tylko na korzystaniu. Jego podstawą jest budowanie wzajemnego zaufania i pomaganie sobie w osiąganiu wspólnych celów. Aby wzmacniać relacje, musisz się angażować, regularnie dbać o kontakt i szukać możliwości wspólnego działania. W ten sposób siejesz ziarno, które wykiełkuje, gdy będziesz potrzebować pomocy w realizacji swoich własnych celów zawodowych.

O

On-going info (Informacje)

Strefa Credit Managera

Żadne, nawet bardzo wyrafinowane narzędzia nie będą przydatne bez ciągłego źródła ważnych informacji. Musisz śledzić wiadomości dotyczące rozwoju gospodarki, finansów swoich klientów i danych ekonomicznych, a nawet zmian politycznych na całym świecie. Wszystko to, choć czasem wydaje się bardzo dalekie od biznesu klientów, ma bardzo silny wpływ na mapę ryzyka powodując potencjalne bankructwa.

W Strefie Credit Managera masz dostęp do bieżącej informacji, na przykład statystyk niewypłacalności lub zagregowanych danych finansowych czy też nagrań z webinariów PICM.

W

Work-on-progress (Doskonalenie)

CPD

CPD oznacza ciągły rozwój zawodowy (ang. Continuing Professional Development). Odnosi się do procesu śledzenia i dokumentowania umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które zdobywasz zarówno formalnie, jak i nieformalnie, poza jakimkolwiek początkowym szkoleniem. Jest to zapis tego, czego doświadczasz, uczysz się, a następnie stosujesz w codziennych obowiązkach w pracy.

Proces CPD pomaga ci na bieżąco zarządzać własnym rozwojem. Jego funkcją jest rejestrowanie, przeglądanie i refleksja nad tym, czego się uczysz. To coś znacznie więcej niż tylko rejestr kolejnych odbytych szkoleń.

Nie można było uniknąć wszystkiego, w tym przyznania klientowi linii kredytowej, co spowodowało problemy z płynnością finansową. Niemniej jednak badania empiryczne i akademickie pokazują, że bankructwo jest procesem, który można przewidzieć. Aby prognozować problemy swojego klienta, potrzebujesz zestawu narzędzi i nawyków, które musisz wdrożyć w codziennym procesie zarządzania kredytem.

Wszystko co potrzebne, tj. wiedza, narzędzia, informacje oraz doświadczenie – można znaleźć w ramach działalności Polskiego Instytutu Credit Management (PICM). Nie ważne czy jesteś pracownikiem międzynarodowej korporacji czy lokalnego przedsiębiorstwa – najważniejsze to WIEDZIEĆ! (K-N-O-W).