Pre Loader

Prelegenci Credit Risk 2022

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI.

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Sławomir Bąk

Członek Zarządu, Szef Działu Oceny Ryzyka, Allianz Trade

Sławomir Bąk z Grupą Euler Hermes jest związany od 2012 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka, Szkód i Windykacji w Euler Hermes Rosja w Moskwie.

Przez blisko dekadę rozwijał działalność Euler Hermes w Rosji. Stworzył w tym czasie od podstaw skuteczny system oceny i monitoringu ryzyka na trudnym w dostępie do informacji rynku rosyjskim i rynkach państw powstałych po rozpadzie byłego ZSRR. W czasie kryzysu, będącego skutkiem międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję pomogło to utrzymać zaangażowanie Euler Hermes na rynku rosyjskim, a tamtejszym klientom dostosować się do nowej rzeczywistości i bezpiecznie kontynuować działalność.

Sławomir Bąk od początku swojej pracy zawodowej – od 1997 roku związany jest z ubezpieczeniem należności. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również w Pekinie i w Moskwie.

László Šinković

Senior Sales Executive, Billtrust

Entuzjastycznie od ponad 15 lat pomaga firmom rozwijać ich działalność, usprawniając działania w zakresie interoperacyjności.

W Billtrust odpowiada za rozwój Globalnej Sieci Zgodności, która łączy naszych klientów z ponad 90 sieciami e-fakturowania B2B i B2G na całym świecie, upraszając i automatyzując procesy finansowe.

W Polsce pomaga organizacjom w podłączeniu się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zwolennik relacji Yin-Yang między zarządzaniem kredytami a kontrolą finansową w celu uwolnienia potencjału przychodów.

Monika Bekas

Head of Risk Credit and Debt Collection, KGHM

Monika Bekas ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę trenera biznesu, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe Bezpieczeństwo Finansowe Przedsiębiorstwa na SGH i EMBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Jest trenerem i prelegentem licznych konferencji i szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i windykacji, a także wykładowcą na studiach podyplomowych Windykacja należności oraz Zarządzanie płynnością finansową organizowanych przez Katedrę Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ostatnich latach przeprowadziła szkolenia w około 3 tys. przedsiębiorstw.

W 2021 roku ukazała się jej najnowsza książka pt. Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli. Jest współautorką dwóch podręczników dla studentów z zakresu płynności finansowej i windykacji. Jest autorką licznych artykułów z zakresu negocjacji i windykacji.

Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, realizowała projekt edukacyjny Akademia Krajowego Rejestru Długów. Zarządzała procesem windykacji prawnej w Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, pracowała w Kancelarii Prawnej Lexus, a obecnie jest zatrudniona w KGHM Polska Miedź S.A. i zarządza ryzykiem kredytowym i windykacją.

Adam Pawlak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Moto-Profil

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw. Obecna funkcja Dyrektora Finansowego w Moto-Profil sp. z o.o., obejmuje zarządzanie całym obszarem finansowo-księgowym oraz sprawami korporacyjnymi i compliance w zakresie płynność finansowej, finansowania działalności, zarządzania zobowiązaniami i należnościami, zgodnością podatkową (w tym cło i akcyza) oraz obszarem  zakupów (procurement).

Zaangażowany w kształtowanie procesów przepływu pracy i kontroli, aby zapewnić poprawność, wiarygodność wyników i wydajność w nadzorowanych procesach i zadaniach.

W działalności dużej spółki dystrybucyjnej wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia w bankowości korporacyjnej, m.in. w szwedzkiej Grupie Banku SEB oraz w General Motors Acceptance Corp. (GMAC), szczególnie w zakresie  rozwiązań Supply Chain Finance oraz Trade Finance.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studiów MBA, a także podyplomowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz controllingu.

Elwira Marynčák

Kierownik Działu Kontroli Należności, Moto-Profil

Kierownik działu kontroli należności w Moto-Profil Sp. z o.o. z ponad 20 letnim doświadczeniem w ocenie ryzyka kredytowego w sektorze bankowym m.in. w PKO BP SA, byłym Banku BGŻ SA, czy Kredyt Banku.

Przez ostatnie 3 lata koncentruje się na ograniczaniu ryzyka kredytowego związanego z transakcjami handlowymi, wykorzystując swoje analityczne doświadczenie w prewencji zdarzeń niepożądanych na gruncie zarządzania wierzytelnościami. Skutecznie buduje i optymalizuje procesy obsługi należności, w tym monitoring i windykację.

Absolwentka zarządzania finansami w Krakowskiej Akademii. Ukończyła studia podyplomowe z analizy finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, windykację i zarządzanie wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w tej samej Uczelni wycenę nieruchomości.

Aktualnie w trakcie drogi do uzyskania międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA dla specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Piotr Rybicki

biegły rewident, nadzorkorporacyjny.pl, Rada Programowa PICM

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Agata Romańska-Pietrzak

Ekspert ds. windykacji w Grupie Wróbel

Z wykształcenia ekonomista i prawnik. Ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku Zarządzenie i Marketing oraz Uniwersytet Wrocławski na kierunku Prawo. W latach 2011-13 odbyła aplikację radcowską.

Z branżą motoryzacją związana od 2003 roku początkowo obejmując stanowisko specjalisty ds. sprzedaży w Mirosław Wróbel sp. z o.o. – Grupie Wróbel, z którą to związana jest do dzisiaj. Po niespełna trzech latach zmieniła obowiązki na dział finansowy, piastując funkcję specjalisty ds. sprzedaży usług finansowych a następnie analityka finansowego. W kolejnych latach koordynowała zagadnienia prawne, w czym rozwijała swoje umiejętności praktyczne po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponad 9 lat temu stworzyła od podstaw, wdrożyła proces windykacji oraz zdefiniowała założenia do systemu informatycznego stworzonego do obsługi procesu windykacji dla Grupy Wróbel. Obecnie może pochwalić się skutecznością windykacji polubownej na poziomie ponad 82%.

Grupa Wróbel to firma o ugruntowanej pozycji na rynku motoryzacyjnym. Od niemal 30 lat posiada autoryzację na sprzedaż i serwis samochodów marki Mercedes-Benz i od 12 lat autoryzację marki Mazda. Sieć salonów i serwisów to obecnie jedenaście oddziałów Mercedes-Benz i 3 oddziały  Mazdy. Grupa Wróbel to ceniona marka rynku dealerskiego, uznana przez klientów i ekspertów, utytułowana w wielu prestiżowych konkursach, osiągająca ponad 1,2 mld obrotów rocznie.

Jacek Fundowicz

Wiceprezes Zarządu, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG)

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2002 obronił pracę magisterską w katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W latach 2002-2016 pracownik warszawskiego oddziału Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie zajmował się m. in. analizami branżowymi i sektorowymi, gospodarczą oceną skutków nowych regulacji prawnych, badaniem koniunktury gospodarczej (m. in. metodą tygodniowego barometru koniunktury), analizami ryzyka inwestycyjnego w polskiej gospodarce, a także związków giełdy z gospodarką.

Członek zespołu opracowującego kwartalne prognozy makroekonomiczne. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów dotyczących ryzyka inwestycyjnego, ocen bieżącej i prognozowanej koniunktury gospodarczej, wybranych zagadnień funkcjonowania wielu sektorów i branż gospodarki, kilkunastu artykułów w prasie codziennej na temat sytuacji w gospodarce oraz kilkunastu artykułów naukowych. Felietonista Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

dr Wojciech Lewandowski

Starszy Analityk, WiseEuropa

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Warszawie oraz w ramach pracy w Departamencie Spraw Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie w okresie luty 2019 – wrzesień 2021 przekrojowo zajmował się polityką przemysłową na szczeblu UE.

Ma doświadczenie w zakresie przygotowywania posiedzeń Grup Roboczych, Grup Wysokiego Szczebla i Rady UE (formacja Konkurencyjności i Wzrostu), tworzenia oficjalnych stanowisk rządowych w odniesieniu do polityki gospodarczej określanej przez Komisję Europejską, koordynacji projektów IPCEI i współpracy z partnerami z innych Państw Członkowskich.

Doktor nauk prawnych (specjalizacja Prawo UE). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Rheinische Friedrichs-Wilhelms Universität w Bonn. Działalność naukową od 2018 prowadzi w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent stypendiów doktoranckich WPiA UW, Szkoły Prawa Niemieckiego i DAAD.

Szymon Kowalski

Wiceprezes fundacji RE-Source Poland Hub

Ekspert rynku energii związany z sektorem energetycznym od 15 lat. Wieloletni pracownik największych grup energetycznych w Polsce (Tauron, PGE), gdzie zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Był również pracownikiem Administracji publicznej szczebla centralnego biorąc czynny udział w pracach przy tworzeniu krajowych i unijnych regulacji w obszarze sektora energetycznego.

Od kilku lat zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się również doradztwem w zakresie optymalizacji sprzedaży energii ze źródeł OZE oraz zakupem energii przez odbiorców.

Specjalizuje się w doradztwie przy zawieraniu kontraktów typu cPPA. Aktywnie działa w organizacjach branżowych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce (m.in. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Wiceprezes Fundacji Re-Source Poland Hub).

dr Sławomir Pijanowski

Ekspert zarządzania ryzykiem strategicznym i transformacji organizacji

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: Governance, Risk, Compliance i biznesowych aspektów cyberbezpieczeństwa w branżach: bankowość i ubezpieczenia, telekomunikacja, administracja publiczna, instytucje Unii Europejskiej, IT, energetyka, motoryzacja, spożywcza.

Obecnie realizuje swoje pasje zawodowe w firmie Atos w dziale Big Data & Security w Global Digital Security Consulting, gdzie jest liderem praktyki Cyber Resilience Consulting  dla klientów Atos na całym świecie. Jest członkiem społeczności ekspertów w randze Atos Distinguished Expert (ok. 200 osób o dorobku zawodowym, które wywierają wpływ międzynarodowy w swoich dziedzinach wytypowanych spośród 100 tys. pracowników Atos na całym świecie).

Audytor, konsultant wiodący w obszarze praktyk zintegrowanych systemów zarządzania: bezpieczeństwem informacji, jakością, ryzykiem, ciągłości działania, środowiskiem, usług IT czy centrów przetwarzania danych. Weryfikował oceny ryzyka ciągłości świadczenia usług IT o wysokim poziomie dostepności w ramach Partnerstwa Technologicznego Orange w Mistrzostwach Europy UEFA w Piłce Nożnej Polska-Ukraina 2012.

Sławomir jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny) w zakresie inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw oraz posiadaczem certyfikatów: CISA – Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych, PECB ISO 31000 – systemów zintegrowanego zarządzania ryzykiem na poziomie całej organizacji, PECB ISO 27001 – audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, PECB ISO 22301 – konsultant wiodący z zakresu wdrożeń systemów zarządzania ciągłością działania, architekt Bezpieczeństwa Biznesowego SABSA Institute, efektywności osobistej Institute for Business Technology Europe, MSP i Prince2 Foundation z zakresu zarządzania programami i projektami. Przeszedł pełny cykl szkoleń life & business coaching prowadzonych przez Tony’ego Robbinsa i jego zespół.

Stale uczestniczy w licznych warsztatach i szkoleniach. Uczestniczył m.in. warsztatach prowadzonych przez autorytety w dziedzinie wdrożenia strategii biznesowej, tzw. STRATEX (prof. Kaplan, współtwórca Zróżnoważonej Karty Wyników), podejmowania decyzji z uwzględnieniem ilościowego zarządzania ryzykiem – Doug Hubbard, twórca AIE oraz współtwórców systemów zarządzania ryzykiem: AS/NSZ 4360 / ISO 31000 – Kevin W. Knight, Grant Purdy, czy budowania marki osobistej takich jak Al i Laura Ries, i wielu innych.

Jeden z 49 inicjatorów europejskiego programu certyfikacji menedżerów ryzyka i ubezpieczeń RIMAP (Risk Management Professional) jako członek FERMA w randze RIMAP Founder.

Współtworzył dobre praktyki zarządzania ryzykiem w Polsce w ramach Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, realizując wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym wdrożenie polskiej wersji normy ISO 31000 z zakresu zarządzania ryzykiem oraz powiązanego z nią przewodnika terminologicznego ISO Guide 73.

Jest współautorem pionierskiej książki „Zarządzanie Ryzykiem Zrównoważonego Rozwoju Biznesu” opracowanego w 2011 r. dla Ministerstwa Gospodarki oraz cyklu szkoleń dla przedstawicieli spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie w/w podręcznika. Autor publikacji i artykułów z zakresu zarządzania ryzykiem w IT, cyberbezpieczeństwa, ERM w dziennikach, miesięcznikach ogólnopolskich, branżowych oraz publikacjach korporacyjnych.

Maciej Glapiński

Prezes Zarządu, Rida Software sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Handlowej, ukończył studia Executive MBA organizowanych przez University of Minesota. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarzadzaniu operacyjnym w korporacjach polskich i międzynarodowych. Pracował m.in. w Siemens oraz Polkomtel, w latach 2013 – 2015 był członkiem rady nadzorczej operatora telekomunikacyjnego Nordisk Polska. Od 2015 roku jest założycielem oraz Prezesem Zarządu spółki konsultingowo – informatycznej Rida Software.

Potrafi łączyć wiedzę z zakresu najnowszych technologii oraz zarządzania przedsiębiorstwem celem szerokorozumianej digitalizacji i automatyzacji procesów. Jest certyfikowanym architektem korporacyjnym pracującym w oparciu o międzynarodowy otwarty standard TOGAF (The Open Group Architecture Framework) oraz członkiem IIBA (International Institute of Business Analysis). Pomaga firmom w cyfrowej transformacji, w szczególności skupia się na odpowiednim przygotowaniu organizacji do przyszłych wdrożeń systemów IT. Prowadzi warsztaty z zakresu analizy biznesowej i mapowania procesów.

Robert Dyrcz

Założyciel & Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM)

Robert posiada szerokie 15-letnie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym, skarbem korporacyjnym oraz zakupami zdobyte w międzynarodowych korporacjach (Valeo, Philip Morris, Motorola, Google). Jest twórcą Polskiego Instytut Credit Management (PICM), jedynej w Polsce organizacji mającej na celu promocję zasad nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego wśród przedsiębiorstw działających w Polsce. W ramach działalności PICM, jest pomysłodawcą i realizatorem m.in. następujących projektów:

Robert opracował i dostarcza, z bardzo dobrymi ocenami, oryginalny holistyczny program szkoleniowy Credit Management, który został zrealizowany dla firm: Clariant, OLYMPUS, Abbvie, Rockwell Automation, Lundbeck, Synthos, Amer Sports, Ecolab, Heineken, Arcelor Mittal, Kimberly Clark, Zoetis, Electrolux, Bayer, Lumileds i wielu innych.

Robert jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Jego praca magisterka opisywała nowoczesne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Ukończył również dwukrotnie studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w temacie wyceny nieruchomości oraz matematyki finansowej.