Pre Loader

Prelegenci Credit Risk 2024

//Prelegenci Credit Risk 2024

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI.

Autor i współautor ponad 200 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m.in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Redaktor merytoryczny „Podatkowego i bilansowego zamknięcia roku” wydawnictwa CH Beck.

Jolanta Baran

Pracownia ESG, dr inż., adiunkt Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr inż. w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ekspert ds. ESG, LCA i śladu węglowego

Wykładowca Politechniki Śląskiej, ekspert i analityk LCA i śladu węglowego, posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne, szkoleniowe oraz biznesowe.

W 2007 roku obroniła pracę doktorską w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dotyczącą LCA. Posiada tytuł Eksperta Czystszej Produkcji (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji).

Współpracuje z PwC i Pracownią ESG realizując projekty dla firm różnych branż, m.in. mechanicznej, górniczej, farmaceutycznej, medycznej, opakowaniowej, garbarskiej, ICT, retail, e-commerce, real estate, rolniczej, budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, a także dla banków. Jej prace są poddawane weryfikacji trzeciej strony.

Współtworzyła Laboratorium Projektowania Inżynierskiego i Zarządzania Cyklem Życia wyposażone w program SimaPro na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prowadzi w nim zajęcia w zakresie LCA dla studentów.

W codziennej pracy opiera się m.in. na wymaganiach standardów ISO 14040/44, GHG Protocol, EPD, a także zaleceniach SBTi oraz PCAF. Wspiera firmy w raportowaniu śladu węglowego według zaleceń GRI, ESRS oraz CDP.

W sposób szczególny dba o jakość wykonywanych obliczeń i analiz oraz doskonałą komunikację w zespole projektowym.

Piotr Rybicki

biegły rewident, nadzorkorporacyjny.pl, Rada Programowa PICM

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Dariusz Pakuła

Trener PL Partner, Kierownik Działu Windykacji i Ryzyka Kredytowego Distribev sp. z o.o.

Od 2005 związany z branżą bankową i finansową, praktyk rozwoju relacji B2B w najdynamiczniej rozwijających się bankach w Polsce. W kolejnych latach rozwijał kompetencje w spółkach obrotu wierzytelnościami biznesowymi, windykacji na zlecenie i finansowania handlu.

Posiada bogate doświadczenie jako trener z dziedziny technik windykacji, negocjacji, jak również z budowania relacji i rozwoju sprzedaży. Zainicjował powstanie zespołu PL Partner wspierającego przedsiębiorców w obszarze rozwoju kompetencji windykacyjnych B2B.

Absolwent kierunków Finansów i Handlu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zarządzania sprzedażą i relacjami. Współpracował z Altkom Akademią liderem dostawców usług szkoleniowych dla branży IT w Polsce zwiększając kompetencje zespołów klienta, między innymi w zarządzaniu procesami i projektami.

Od 2016 związany z branżą dystrybucji alkoholi i napojów, gdzie z sukcesem zrealizował projekt migracji procesów obsługi należności i ryzyka kredytowego ze spółek Heinekena do polskiej spółki Grupy Orbico, największego dystrybutora w Europie. Obecnie zarządzający windykacją i ryzykiem kredytowym w spółce należącej do grupy United Beverages będącego liderem dystrybucji alkoholi w Polsce, gdzie poza rozwojem kompetencji zespołu odpowiedzialnego za windykację klienta B2B z powodzeniem wdrożył autorskie usprawnienia i nowe rozwiązania informatyczne zwiększające efektywność windykacji oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.

Marcin Łogiewa

Trener PL Partner, Lider Zespołu w Capgemini Polska sp. z o.o.

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zgromadził biorąc udział w bezpośrednich działaniach windykacyjnych w Kancelarii radcowskiej, jako Menedżer w wiodących dystrybutorach B2B w Europie, obecnie zarządzając zespołami collectorskimi w międzynarodowym shared-service. Współtworzył struktury i opiniował procesy telewindykacji w wiodącej firmie piwowarskiej w Polsce. Ekspert w ewaluacji limitów, kontroli zabezpieczeń i szacowania ryzyka. Odpowiadał za szkolenie struktur pionu ryzyka kredytowego, działów obsługi Klienta i telewindykacji w znaczących spółkach branży sprzedaży i dystrybucji.

Zawodowo związany z Grupą Żywiec, Grupą Heinekena w ramach struktur Heineken Global Shared Services, Orbico, spółką dystrybucyjną należącą do grupy United Beverages, obecnie w Capgemini. Od końca 2021 roku członek grupy PL Partner. Obsługiwał i nadzorował zespoły odpowiedzialne za należności klientów biznesowych i dużych sieci handlowych. Specjalista w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami rozproszonymi działającymi na różnych kontynentach. Kilkakrotnie brał udział w migracji procesów finansowo-księgowych, odpowiadając za tworzenie procedur i rekrutację kadr działów windykacji. Ceniony ekspert w rozwoju kompetencji windykacyjnych i optymalizacji procesów obsługi należności.

Robert Dyrcz

Założyciel & Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM)

Robert posiada szerokie 15-letnie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym, skarbem korporacyjnym oraz zakupami zdobyte w międzynarodowych korporacjach (Valeo, Philip Morris, Motorola, Google). Jest twórcą Polskiego Instytut Credit Management (PICM), jedynej w Polsce organizacji mającej na celu promocję zasad nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego wśród przedsiębiorstw działających w Polsce. W ramach działalności PICM, jest pomysłodawcą i realizatorem m.in. następujących projektów:

Robert opracował i dostarcza, z bardzo dobrymi ocenami, oryginalny holistyczny program szkoleniowy Credit Management, który został zrealizowany dla firm: Clariant, OLYMPUS, Abbvie, Rockwell Automation, Lundbeck, Synthos, Amer Sports, Ecolab, Heineken, Arcelor Mittal, Kimberly Clark, Zoetis, Electrolux, Bayer, Lumileds i wielu innych.

Robert jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Jego praca magisterka opisywała nowoczesne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Ukończył również dwukrotnie studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w temacie wyceny nieruchomości oraz matematyki finansowej.