Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – WROCŁAW – LUTY 2020

/CREDIT CLUB PICM – WROCŁAW – LUTY 2020

AGENDA

9.30 – 10.00: poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00: Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych, część 1

11.00 – 11.30: przerwa kawowa

11.30 – 12.30: Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych, część 2

12.30 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.30: Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów

14.30 – 15.00: przerwa kawowa

15.00 – 16.00: Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów – warsztaty

16.00 – 17.00 kawa & networking

CZAS i MIEJSCE

środa 5 Luty 2020

10.00 – 16.00

PARTNERZY MERYTORYCZNI

TEMATYKA

Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Przedsiębiorcy biorący udział w obrocie rynkowym, zawierając na co dzień szereg transakcji handlowych, narażeni są na wiele realnych ryzyk, które nie tylko mogą mieć negatywny wpływ na transakcję czy umowę, lecz także na całość interesów i pozycję rynkową przedsiębiorcy. Poza oczywistymi czynnikami rynkowymi, jakie oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorcę, jak konkurencja branżowa, stabilność gospodarcza państwa, tendencje rynkowe, powinien on bardzo dokładnie dobierać sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyk biznesowych. Z tego właśnie powodu ocena ryzyka danego kontraktu i odpowiednie zabezpieczenie transakcji handlowej bardzo często winno decydować o podjęciu lub nie podjęciu ryzyka biznesowego związanego z nowym zamówieniem.

Najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów przy transakcjach handlowych jest zawarcie umowy z wiarygodnym, sprawdzonym, wypłacalnym partnerem. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a nawet sprawdzony kontrahent może popaść w kłopoty. Najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Jak zatem zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń?

Na seminarium podpowiemy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń. Omówione zostaną poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy, zastrzeżenie własności towaru, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz cesja na zabezpieczenie.

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl

Analiza finansowa jest najstarszym narzędziem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Służy ona poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności między nimi oraz oceny ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Przedmiot i zakres analizy finansowej są bardzo szerokie, w dużej mierze uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, liczby i szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby potrzeb zleceniodawcy oraz intencji wykonawcy analizy.

Warto podkreślić, że automatyczne obliczanie wskaźników nie uprawnia do stwierdzenia, że analiza przeprowadzona została prawidłowo. Mimo, że metodyka analizy często utożsamiana jest z realizacją procesów w ramach nauk ścisłych, to jednak trzeba pamiętać, że ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną. Dlatego ważne wydaje się w przypadku realizowania procesu analizy finansowej właściwe zapoznanie się z badanym przedsiębiorstwem, jego historią, branżą, w której ono funkcjonuje, itd. Dużą role odgrywa również umiejętne czytanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz, co jest niezwykle ważne w analizach porównawczych, umiejętność odszukania niekiedy subtelnych różnic między konstrukcjami sprawozdań poszczególnych podmiotów.

WYKŁADOWCY

piotr rybicki

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych.

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia “Człowiek Corporate Governance”, a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi portal NadzórKorporacyjny.pl

Marcin Szwanenfeld

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

ZAREJESTRUJ SIĘMasz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?