Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – KRAKÓW – LUTY 2020

/CREDIT CLUB PICM – KRAKÓW – LUTY 2020

AGENDA

9.30 – 10.00 poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00 Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych, część 1

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 12.30 Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych, część 2

12.30 – 13.30 przerwa lunchowa

13.30 – 14.30 Przewidzieć bankructwo klienta czyli modelowanie ryzyka kredytowego

14.30 – 15.00 przerwa kawowa

15.00 – 16.00 Przewidzieć bankructwo klienta czyli modelowanie ryzyka kredytowego – warsztaty

16.00 – 17.00 kawa & networking

CZAS i MIEJSCE

czwartek 20 Luty 2020

10.00 – 16.00

PARTNERZY MERYTORYCZNI

TEMATYKA

Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Przedsiębiorcy biorący udział w obrocie rynkowym, zawierając na co dzień szereg transakcji handlowych, narażeni są na wiele realnych ryzyk, które nie tylko mogą mieć negatywny wpływ na transakcję czy umowę, lecz także na całość interesów i pozycję rynkową przedsiębiorcy. Poza oczywistymi czynnikami rynkowymi, jakie oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorcę, jak konkurencja branżowa, stabilność gospodarcza państwa, tendencje rynkowe, powinien on bardzo dokładnie dobierać sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyk biznesowych. Z tego właśnie powodu ocena ryzyka danego kontraktu i odpowiednie zabezpieczenie transakcji handlowej bardzo często winno decydować o podjęciu lub nie podjęciu ryzyka biznesowego związanego z nowym zamówieniem.

Najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów przy transakcjach handlowych jest zawarcie umowy z wiarygodnym, sprawdzonym, wypłacalnym partnerem. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a nawet sprawdzony kontrahent może popaść w kłopoty. Najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Jak zatem zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń?

Na seminarium podpowiemy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń. Omówione zostaną poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy, zastrzeżenie własności towaru, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz cesja na zabezpieczenie.

Przewidzieć bankructwo klienta czyli modelowanie ryzyka kredytowego

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Przedsiębiorstwa intensywnie stosujące kredyt kupiecki powinny przedsięwziąć środki, które pozwolą im na zidentyfikowanie klientów niosących ze sobą największe ryzyko niespłacenia, w celu odmówienia im możliwości skorzystania z odroczonego terminu płatności. Upadłość przedsiębiorstwa nie pojawia się nagle, ale jest procesem rozłożonym w czasie, w którym można zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Określone symptomy nadchodzącego kryzysu przedsiębiorstwa można wykryć ze znacznym wyprzedzeniem, co daje firmie szansę na podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie działania, mające na celu oddzielenie godnych zaufania klientów od tych mniej pewnych określane będą mianem oceny zdolności kredytowej. Zastosowana metodologia oceny oparta jest na odpowiednich modelach pomiaru ryzyka kredytowego.

WYKŁADOWCY

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Marcin Szwanenfeld

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

ZAREJESTRUJ SIĘ



Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?