Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – GDAŃSK – LUTY 2020

/CREDIT CLUB PICM – GDAŃSK – LUTY 2020

AGENDA

9.30 – 10.00: poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00: Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych, część 1

11.00 – 11.30: przerwa kawowa

11.30 – 12.30: Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych, część 2

12.30 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.30: Manipulacje księgowe a analiza sprawozdań finansowych

14.30 – 15.00: przerwa kawowa

15.00 – 16.00: Manipulacje księgowe a analiza sprawozdań finansowych – warsztaty

16.00 – 17.00 kawa & networking

CZAS i MIEJSCE

piątek 7 Luty 2020

10.00 – 16.00

PARTNERZY MERYTORYCZNI

TEMATYKA

Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Przedsiębiorcy biorący udział w obrocie rynkowym, zawierając na co dzień szereg transakcji handlowych, narażeni są na wiele realnych ryzyk, które nie tylko mogą mieć negatywny wpływ na transakcję czy umowę, lecz także na całość interesów i pozycję rynkową przedsiębiorcy. Poza oczywistymi czynnikami rynkowymi, jakie oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorcę, jak konkurencja branżowa, stabilność gospodarcza państwa, tendencje rynkowe, powinien on bardzo dokładnie dobierać sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyk biznesowych. Z tego właśnie powodu ocena ryzyka danego kontraktu i odpowiednie zabezpieczenie transakcji handlowej bardzo często winno decydować o podjęciu lub nie podjęciu ryzyka biznesowego związanego z nowym zamówieniem.

Najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów przy transakcjach handlowych jest zawarcie umowy z wiarygodnym, sprawdzonym, wypłacalnym partnerem. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a nawet sprawdzony kontrahent może popaść w kłopoty. Najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Jak zatem zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń?

Na seminarium podpowiemy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń. Omówione zostaną poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy, zastrzeżenie własności towaru, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz cesja na zabezpieczenie.

Manipulacje księgowe a analiza sprawozdań finansowych

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Jednym z podstawowych źródeł informacji uwzględnianych przy ocenie wyników działalności przedsiębiorstw są sprawozdania finansowe. Zawierają one szereg danych finansowych kluczowych dla rozpoznania sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Zaprezentowana informacja podlega jednak świadomym i celowym manipulacjom, przez co znacznie obniża się ich wiarygodność oraz wartość informacyjna. Znaczny zakres tych działań mieści się w granicach prawa. W wielu bowiem przypadkach przepisy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pozostawiają duży zakres swobody w zakresie identyfikacji, klasyfikacji, metody wyceny, sposobu zaksięgowania oraz prezentacji w sprawozdaniu wielu zdarzeń gospodarczych. W związku z powyższym każdy użytkownik takiego sprawozdania powinien mieć świadomość, że przedstawione w nim dane nie wynikają jedynie z obiektywnego pomiaru skutków rzeczywistych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Spora ich część odnosi się bowiem do mechanizmów tzw. rachunkowości kreatywnej, mieszczących się w granicach prawa bilansowego. Jak zatem prawidłowo rozpoznać rzeczywistą sytuację kontrahenta i poprawnie ocenić ryzyko udzielenia kredytu kupieckiego?

WYKŁADOWCY

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Marcin Szwanenfeld

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

ZAREJESTRUJ SIĘMasz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?