Pre Loader

Oceny Ryzyka Branż (Polska)

///Oceny Ryzyka Branż (Polska)

PODSUMOWANIE

PRZEMYSŁ: Największe ryzyko niewypłacalności obserwuje się dla małych firm, a najistotniejszym obszarem ryzyka jest przewidywana sytuacja finansowa.

HANDEL: Największe ryzyko niewypłacalności obserwuje się dla mikro firm, a najistotniejszym obszarem ryzyka jest bieżąca sytuacja finansowa.

USŁUGI: Największe ryzyko niewypłacalności obserwuje się dla małych firm, a najistotniejszym obszarem ryzyka jest przewidywana sytuacja finansowa.

BUDOWNICTWO: Największe ryzyko niewypłacalności obserwuje się dla mikro i małych firm, a najistotniejszym obszarem ryzyka jest niedobór wykfalifikowanych pracowników.

TRANSPORT: Największe ryzyko niewypłacalności obserwuje się dla małych firm, a najistotniejszym obszarem ryzyka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza.

Dlaczego warto korzystać z szacunków ryzyka dla branży?

 • Brak sprawozdań finansowych: klasy ryzyka branżowego przydatne mogą być w sytuacji szacowaniu ryzyka klientów bez sprawozdań finansowych.
 • Model skoringowy: klasy ryzyka branżowego mogą stanowić dodatkowy element modelu skoringowego dla klientów ze sprawozdaniami finansowymi.
 • Sygnały wczesnego ostrzegania: w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu liczy się bieżąca informacja pozwalająca ocenić potencjalne ryzyko niewypłacalności.

``Speak with data`` czyli bazuj na liczbach!

 • Analiza wiarygodności kredytowej powinna być oparta na wiarygodnych informacjach, na liczbach.
 • Wielkość limitu kredytowego powinna być oparta na danych, którymi można uzasadnić proponowaną sprzedaż.

Jak szacowane jest ryzyko dla branży?

 • Ryzyko branżowe PICM oparte jest na badaniu koniunktury prowadzonych od lat przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz statystyk niewypłacalności dostarczanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG).
 • Pełna metodologia oraz szczegółowa ocena każdej branży dostępna jest dla zalogowanych uczestników PICM Associate (PICMa).
 • Ryzyko dla branży PRZEMYSŁ szacowane osobno jest dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw na podstawie m.in. portfela zamówień, produkcji, sytuacji finansowej, opóźnień płatności oraz barier działania w postaci problemów finansowych.
 • Ryzyko dla branży HANDEL szacowanejest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw na podstawie m.in. ilości sprzedanych towarów, sytuacji finansowej oraz popytu.
 • Ryzyko branży USŁUGI oraz TRANSPORT szacowana jest na podstawie m.in. bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej i finansowej, popytu, podaży oraz opóźnień płatności.
 • Ryzyko branży BUDOWNICTWO szacowane jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw na podstawie portfela zamówień, bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej i finansowej, produkcji oraz barier działania w postaci niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Pełna analiza dla PICM Associate (PICMa)

Pełna analiza dostępna jest dla zalogowanych członków PICM Associate (PICMa).

Powyżej prezentujemy jedynie ogólne ryzyko dla danej branży, które jest średnią z grup przedsiębiorstw opisanych szerzej w metodologii.

Pełna analiza ryzyka prezentowana jest w postaci tzw. “heat maps” czyli wizualizacji w formie macierzy poszczególnych kryteriów ryzyka dla danych grup przedsiębiorstw.

Szacowane ryzyko branżowe PICM porównywane jest do bieżących ocen przygotowywanych przez największych ubezpieczycieli kredytu kupieckiego, tj. Coface, Euler Hermes oraz Atradius.