Pre Loader

NaviExportPICM

//NaviExportPICM

Polski eksport dzięki niższym kosztom pracy tudzież korzystnemu kursowi złotego oraz unowocześnieniu produktów zaczyna radzić sobie na trudnych konkurencyjnych rynkach. Coraz więcej firm z Polski odnosi sukces sprzedażowy pokonując konkurentów szczególnie w Europie, choć nie tylko.

Co rusz jesteśmy informowani o kolejnym wzroście polskiego eksportu, o kolejnych rekordach w tym zakresie, o osiągniętym i zwiększającym się dodatnim bilansie w handlu zagranicznym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego nieuwzględniających eksportu usług oraz np. towarów będących przedmiotem tranzytu, czy umieszczonych czasowo w składach celnych, w ciągu ostatnich 5 lat, polskie ujemne saldo handlu zagranicznego o wartości 13,8 mld USD, przeobraziło się w wynik dodatni o wartości 4,37 mld USD.

Co to jest NaviExport?

Decydując się na działalność eksportową, musisz sprostać wszystkim wymogom dotyczącym sprzedaży towarów. W branży kosmetycznej czy spożywczej. W różnych krajach obowiązują różne zakazy stosowania poszczególnych składników, ograniczając je do zera lub do minimum.

Opakowanie produktu również musi być dostosowane do wymogów rynku zarówno pod względem językowym, jak i marketingowym. Należy także zwrócić uwagę na konieczność posiadania certyfikatów.

Przed podjęciem decyzji o eksporcie do danego kraju, należy najpierw zapoznać się z wymaganiami i procedurami, jakie w nim obowiązują. Dotyczy to w szczególności warunków udzielania kredytu kupieckiego oraz dochodzenia spłaty należności.

Najczęściej popełniane błędy eksporterów:

  1. Brak analizy rynkowej. Zdarza się, że zdobywając nowe rynki zbytu firmy nie przeprowadzają badań rynku. Eksporterom brakuje podstawowych informacji, które unaoczniłyby wielkość rynku, czyli wielkość popytu klientów, dane dotyczące konkurencji na rynku, wspomniane już lokalne prawo dotyczące importu oraz przepisy celne.
  2. Zniechęcenie po pierwszych niepowodzeniach. W każdej formie sprzedaży i działalności pojawiają się niepowodzenia. Brak determinacji w działaniu w przypadku pierwszych niepowodzeń jest jednym z częstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorców. Często ambicje początkującego eksportera są zbyt wysokie i nierealne – ekspansji eksportowej należy dokonywać stopniowo, rynek po rynku.
  3. Wątpliwi partnerzy zagraniczni. Wybór odbiorcy, pośrednika, agenta również ma niebagatelne znaczenie. Jego błędne wybranie oraz nieodpowiednie relacje mogą skutkować niepowodzeniem, a w efekcie większe niż początkowo trudności z wejściem na rynek lub całkowitą porażkę.

NaviExport pomaga uniknąć tych błędów oraz sprzedawać bezpiecznie na zagranicznych rynkach!

NaviExport dostępny jest w Strefie Credit Managera dla zalogowanych PICM Associate (PICMa)