Pre Loader

Prelegenci Credit Risk 2023

//Prelegenci Credit Risk 2023

Justyna Warda

TB Truck & Trailer Serwis, Credit Manager

Manager z ponad 20 – letnim doświadczeniem w obszarze zarzadzania ryzykiem oraz windykacji  B2B.

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz studiów podyplomowych SGH  w zakresie kompetencji psychologicznych oraz negocjacji.

Z firma TB Truck & Trailer Serwis Sp z o.o. ( Grupa VAN Tilburg Bastianen BV ) jestem związana od prawie 13 lat, gdzie kształtuję i odpowiadam za politykę Credit Managementu.

W obszarze zarządzania ryzykiem jestem odpowiedzialna za proces oceny zdolności kredytowej  klientów oraz weryfikację na listach sankcyjnych. Współpracuję z wywiadowniami gospodarczymi, biurami informacji gospodarczej oraz  kancelariami prawnymi i komorniczymi.

Koncentruję się na poszukiwaniu nowych rozwiązań zwiększających efektywność oraz rentowność procesów.

Skutecznie buduje oraz optymalizuje procesy obsługi należności w tym monitoring oraz windykację.

Kreuję nowe podejście do windykacji jako procesu budowania relacji z klientami.

Występując w roli prelegenta na konferencjach branżowych oraz warsztatach dzielę się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem.

Grzegorz Furtak

Pekao Faktoring Sp. z o.o., Dyrektor Wydziału Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych

Z branżą faktoringową oraz obszarem zarządzania należnościami związany od 16 lat. Pełnił rolę Analityka Kredytowego, Specjalisty i Menedżera z obszaru finansowania handlu w Alior Banku.

Ostatnie lata są związane z pracą w Pekao Faktoring jako Dyrektor Sprzedaży ds. Klientów Strategicznych oraz Dyrektor Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych.

Piotr Gaczyński

Pekao Faktoring Sp. z o.o., Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 13 lat związany z branżą faktoringową na stanowiskach Doradcy Klienta, Dyrektora Regionu, Dyrektora Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych i obecnie Dyrektora Departamentu Sprzedaży Przedsiębiorstw w Pekao Faktoring Sp. z o.o., który zajmuje pozycję lidera rynku faktoringowego w Polsce.

Michał Rączkowski

RK Legal, Managing Partner

Adwokat, Partner Zarządzający kancelarii RK Legal, specjalista z zakresu prawa cywilnego i postępowań sądowych. W kancelarii koordynuje współpracę
z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów wierzytelnościowych B2C.

Od 17 lat zarządza kancelarią RK Legal, świadczącą usługi prawne dla biznesu. Kancelaria, której zespół liczy dziś ponad 120 osób, na przestrzeni lat połączyła rzetelną obsługę prawną z ofertą zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu może profesjonalnie doradzać przedsiębiorcom w kluczowych aspektach prowadzonej działalności. RK Legal jest członkiem Euro Collect Net Lawyers – sieci firm wyspecjalizowanych w obsłudze wierzytelności na terenie UE i poza nią. Kancelaria posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami sekuryzytacyjnymi.

Kancelaria RK Legal  obsługuje wierzytelności B2C oraz należności korporacyjne B2B, także na rynkach zagranicznych. W portfolio naszych klientów są banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

Michał Rączkowski jest autorem licznych komentarzy prasowych oraz współautorem wydanej w 2018 publikacji: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz.” Wydawnictwa Wolters Kluwer. Od wielu lat zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych. Swoim doświadczeniem dzieli się z Państwem w trakcie licznych konferencji branżowych i szkoleń.

Maria Muchin-Kresa

RK Legal, Senior Associate, Business Advisory & Litigation Department

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym z uwzględnieniem elementów transgranicznych. Wspiera klientów w zakresie transakcji M&A oraz w kwestiach korporacyjnych związanych z ich codziennym funkcjonowaniem, w tym we wszelkich sprawach kontraktowych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży automotive, leasingowej, zbrojeniowej, pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej.

Ma bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych w zakresie dochodzenia należności B2C. m.in. z branży pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej. Prowadzone przez nią postępowania obejmują w głównej mierze roszczenia z tytułu kar umownych, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożyczek, z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych, przeciwko członkom zarządu w trybie art. 299 k.s.h., odszkodowań od gmin na podst. ustawy o ochronie o praw lokatorów.

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI.

Autor i współautor ponad 200 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m.in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Redaktor merytoryczny „Podatkowego i bilansowego zamknięcia roku” wydawnictwa CH Beck.

Piotr Rybicki

biegły rewident, nadzorkorporacyjny.pl, Rada Programowa PICM

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Jacek Zając

Stora Enso Polska, Credit Manager

Absolwent SGH Kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Zarządzania Windykacją Należności. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Księgowych ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Posiada 3-letnie doświadczenie w bankowości, wyniesione z pracy w Polskim Banku Inwestycyjnym oraz PKO BP. Od ponad 20 lat związany z firmą Stora Enso, producenta materiałów odnawialnych oraz masy celulozowej, papieru, opakowań i drewna. Pełnił funkcję Kontrolera Operacyjnego, Analityka Finansowego, a w latach 2010 – 2014 był Członekiem Zarządu Stora Enso Packaging Sp. z o.o. Od ponad 10 lat jest Credit Managerem  dla rynków Europy Środkowej i Wschodniej (Czech, Słowacji, Węgier, krajów bałtyckich, Rosji, Ukrainy oraz pozostałych krajów byłego ZSRR, krajów bałkańskich).

Prywatnie umiarkowany kibic piłki nożnej i miłośnik owczarków niemieckich. Jego hobby to Giełda Papierów Wartościowych.

Robert Dyrcz

Założyciel & Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM)

Robert posiada szerokie 15-letnie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym, skarbem korporacyjnym oraz zakupami zdobyte w międzynarodowych korporacjach (Valeo, Philip Morris, Motorola, Google). Jest twórcą Polskiego Instytut Credit Management (PICM), jedynej w Polsce organizacji mającej na celu promocję zasad nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego wśród przedsiębiorstw działających w Polsce. W ramach działalności PICM, jest pomysłodawcą i realizatorem m.in. następujących projektów:

Robert opracował i dostarcza, z bardzo dobrymi ocenami, oryginalny holistyczny program szkoleniowy Credit Management, który został zrealizowany dla firm: Clariant, OLYMPUS, Abbvie, Rockwell Automation, Lundbeck, Synthos, Amer Sports, Ecolab, Heineken, Arcelor Mittal, Kimberly Clark, Zoetis, Electrolux, Bayer, Lumileds i wielu innych.

Robert jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Jego praca magisterka opisywała nowoczesne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Ukończył również dwukrotnie studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w temacie wyceny nieruchomości oraz matematyki finansowej.