Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – WROCŁAW – PAŹDZIERNIK 2019

/CREDIT CLUB PICM – WROCŁAW – PAŹDZIERNIK 2019

AGENDA

9.30 – 10.00: poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00: Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, część 1

11.00 – 11.30: przerwa kawowa

11.30 – 12.30: Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, część 2

12.30 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.30: Niewypłacalności przedsiębiorstw – przyczyny i statystyka, część 1

14.30 – 15.00: przerwa kawowa

15.00 – 16.00: Niewypłacalności przedsiębiorstw – przyczyny i statystyka, część 2

16.00 – 17.00 kawa & networking

CZAS i MIEJSCE

czw 17 Paź 2019

10.00 – 16.00

PARTNERZY MERYTORYCZNI

TEMATYKA

Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Jednym z podstawowych źródeł informacji uwzględnianych przy ocenie wyników działalności przedsiębiorstw są sprawozdania finansowe. Zawierają one szereg danych finansowych kluczowych dla rozpoznania sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Zaprezentowana informacja podlega jednak świadomym i celowym manipulacjom, przez co znacznie obniża się ich wiarygodność oraz wartość informacyjna. Znaczny zakres tych działań mieści się w granicach prawa. W wielu bowiem przypadkach przepisy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pozostawiają duży zakres swobody w zakresie identyfikacji, klasyfikacji, metody wyceny, sposobu zaksięgowania oraz prezentacji w sprawozdaniu wielu zdarzeń gospodarczych. W związku z powyższym każdy użytkownik takiego sprawozdania powinien mieć świadomość, że przedstawione w nim dane nie wynikają jedynie z obiektywnego pomiaru skutków rzeczywistych działań podejmowanych przez spółkę. Spora ich część odnosi się bowiem do mechanizmów tzw. rachunkowości kreatywnej, mieszczących się w granicach prawa bilansowego. Jak zatem prawidłowo rozpoznać rzeczywistą sytuację kontrahenta i poprawnie ocenić ryzyko udzielenia kredytu kupieckiego?

Niewypłacalności przedsiębiorstw – przyczyny i statystyka

dr Krzysztof Korcz, Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A.

Dane o niewypłacalnościach przedsiębiorstw publikowane są na bieżąco przez wszystkich ubezpieczycieli kredytu kupieckiego. Ostatnie lata to wyraźny ogólny trend wzrostowy a perspektywy nie napawają optymizmem. Czy jednak ta statystyka przedstawia realny stan „chorej” części firm?

W skali światowej rocznie upada ponad 300 tysięcy przedsiębiorstw i wyraźnie dominują upadłości likwidacyjne, w porównaniu z upadłościami restrukturyzacyjnymi. Liczba upadłości powiązana jest ze wzrostem gospodarczym. Przyjmuje się, że powoduje on spadek liczby upadłości wówczas, gdy jego dynamika przekracza 3% w skali rocznej, wzrost gospodarczy na poziomie 2–3% stabilizuje liczbę upadłości, a mniejsze tempo wzrostu gospodarczego z reguły powoduje wzrost liczby upadłości.

W opinii ekspertów oceniających naszą gospodarkę, spośród wielu przyczyn niewypłacalności wyłania się jedna konkluzja. Firmy za mało zarabiają, kuleje kwestia rentowności obrotu, finansowania działalności oraz przepływu środków pieniężnych.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym co stało się w minionych 12 miesiącach, a także jakie są perspektywy na kolejne kwartały.

WYKŁADOWCY

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

krzysztof korcz - jatex finanse

dr Krzysztof Korcz, Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A.

Doktor nauk prawnych, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Organizacji i Zarządzania. Posiada licencję członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecny w spółce Jatex Finanse S.A. od początku jej powstania, tj. w roku 1994 jako wspólnik, udziałowiec a obecnie akcjonariusz. W latach 1998-2012 wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Od 2012 roku prezes zarządu Jatex Finanse S.A. Ukończył studia podyplomowe “Rachunkowość zarządcza” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie i posiada tytuł analityka zarządzania. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

ZAREJESTRUJ SIĘMasz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?