Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – WROCŁAW – CZERWIEC 2020

/CREDIT CLUB PICM – WROCŁAW – CZERWIEC 2020

AGENDA

9.30 – 10.00: poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00: Formalna weryfikacja kontrahenta, część 1

11.00 – 11.30: przerwa kawowa

11.30 – 12.30: Formalna weryfikacja kontrahenta, część 2

12.30 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.30: [wkrótce], część 1

14.30 – 15.00: przerwa kawowa

15.00 – 16.00: [wkrótce], część 2

16.00 – 17.00 kawa & networking

CZAS i MIEJSCE

śro 17 Cze 2020

10.00 – 16.00

PARTNERZY MERYTORYCZNI

TEMATYKA

Formalna weryfikacja kontrahenta

dr Krzysztof Korcz, Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A.

Przed podpisaniem umowy o sprzedaży czy akceptacją zamówienia od kontrahenta należy pozyskać podstawowe dokumenty, które potwierdzą jego wiarygodność kredytową. Do podstawowych należą dokumenty rejestrowe, wykaz osób upoważnionych do rejestracji oraz pełnomocnictwa. Źródła informacji o naszym partnerze handlowym mogą mieć charakter wewnętrzny (dane z przedsiębiorstwa) oraz zewnętrzny (spoza przedsiębiorstwa). Procedura znana jako Know Your Customer (KYC, Poznaj Swojego Klienta) jest istotna nie tylko ze względów handlowych, ale również podatkowych (należyta staranność). Właściwie wdrożony proces weryfikacji, nie tylko nowych, ale również istniejących kontrahentów, pozwala również uniknąć wyłudzeń w obrocie gospodarczym.

Przemyślany dobór kontrahentów, czyli podmiotów, z którymi będziemy współpracować w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych elementów pozwalających na osiągnięcie sukcesu w biznesie. Tylko jak dokonać wyboru? Przecież jedno dobrze zrealizowane zamówienie nie gwarantuje, że kolejne przebiegną równie wzorowo, jak to pierwsze. A poza tym sytuacja zmienia się w czasie. Coraz częściej słyszy się o upadających firmach, nie tylko tych małych czy średnich, ale również o przedsiębiorstwach działających na rynku od wielu lat.

[temat]

[wykładowca]

[krótki opis tematyki]

WYKŁADOWCY

krzysztof korcz - jatex finanse

dr Krzysztof Korcz, Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A.

Doktor nauk prawnych, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Organizacji i Zarządzania. Posiada licencję członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecny w spółce Jatex Finanse S.A. od początku jej powstania, tj. w roku 1994 jako wspólnik, udziałowiec a obecnie akcjonariusz. W latach 1998-2012 wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Od 2012 roku prezes zarządu Jatex Finanse S.A. Ukończył studia podyplomowe “Rachunkowość zarządcza” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie i posiada tytuł analityka zarządzania. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

[czeka na potwierdzenie]

[wkrótce]

ZAREJESTRUJ SIĘMasz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?