Pre Loader

CREDIT CLUB PICM on-line 1020

/CREDIT CLUB PICM on-line 1020

28 październik (środa) 2020

10:00 – 11:30: Zabezpieczenie kredytu kupieckiego – aspekty prawne

EKSPERT: Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

11:30 – 12:30: Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych

EKSPERT: Katarzyna Misztal, Kierownik ds. Płatności i Windykacji, CERRAD sp. z o.o.


Zabezpieczenie kredytu kupieckiego – aspekty prawne

Przedsiębiorcy biorący udział w obrocie rynkowym, zawierając na co dzień szereg transakcji handlowych, narażeni są na wiele realnych ryzyk, które nie tylko mogą mieć negatywny wpływ na transakcję czy umowę, lecz także na całość interesów i pozycję rynkową przedsiębiorcy. Poza oczywistymi czynnikami rynkowymi, jakie oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorcę, jak konkurencja branżowa, stabilność gospodarcza państwa, tendencje rynkowe, powinien on bardzo dokładnie dobierać sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyk biznesowych. Z tego właśnie powodu ocena ryzyka danego kontraktu i odpowiednie zabezpieczenie transakcji handlowej bardzo często winno decydować o podjęciu lub nie podjęciu ryzyka biznesowego związanego z nowym zamówieniem.

Marcin Szwanenfeld

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

Skuteczne sposoby zabezpieczania transakcji handlowych

Najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów przy transakcjach handlowych jest zawarcie umowy z wiarygodnym, sprawdzonym, wypłacalnym partnerem. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a nawet sprawdzony kontrahent może popaść w kłopoty. Najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Jak zatem zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń?

Na webinarium podpowiemy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń. Omówione zostaną poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy, zastrzeżenie własności towaru, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz cesja na zabezpieczenie.

Katarzyna Misztal 1000

Katarzyna Misztal, Kierownik ds. Płatności i Windykacji, CERRAD sp. z o.o.

Od 13 lat związana z windykacją, zabezpieczeniami i ubezpieczeniami należności krótkoterminowymi małych i dużych podmiotów gospodarczych. Przez 10 lat na stanowisku Managera Ubezpieczeń i Windykacji w Spółkach Grupy Cersanit S.A. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to zarządzanie procesem należności handlowych zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania). W swojej karierze również zajmowała stanowisko Audytora Wewnętrznego w Dział Audytu firmy Cersanit S.A.. Zadania za które była odpowiedzialna to definiowanie słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu firmy, wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu.

Od 2020 roku w firmie Cerrad  Sp.z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Płatności i Windykacji. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to zarządzanie procesem należności i zobowiązań handlowych ze szczególnym naciskiem na  zabezpieczenie i ubezpieczenie należności handlowych Spółki Cerrad. Zajmuje się windykacją  pośrednią i bezpośrednią  (twarda  miękka), prowadzeniem  negocjacji  polubownych z dłużnikiem, mediacji, nadzorowaniem  transakcji  handlowych  w zakresie  ryzyka handlowego. Celem pracy są skuteczne działania zmierzające do rozwiązania problemu jakim jest zadłużenie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych prawnie dozwolonych środków dyscyplinujących dłużnika. Od lutego 2020 do jej obowiązków należy kontrola na rozliczeniem należności i zobowiązań partnerów handlowych zarówno dostawców jak i odbiorców jak również weryfikacja i planowanie wydatków w Spółce Cerrad, Nowa Gala i Ceramika Gres.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy to jedna z największych i najdłużej działających kancelarii adwokackich w Poznaniu. Skupia się na zagadnieniach prawa cywilnego. Działa od niemal 30 lat, zapewniając Klientom kompleksową pomoc prawną. W zespole znajdują się prawnicy, adwokaci, radcowie prawni. Zapewnia kompleksową obsługę prawną oraz wsparcie w najtrudniejszych sprawach prawnych. → więcej

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). → więcej

TECHNOLOGIA

W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

  • Dobrej jakości połączenie z internetem – jest ono niezbędne, aby oglądać przekaz na żywo. Jeśli jest taka możliwość proponujemy połączyć się za pomocą kabla, a nie sieci WiFi. Dobrym pomysłem jest też wyłączenie na czas webinarium zbędnych programów, które mogą obciążać komputer i sieć.
  • Aktualnej przeglądarce i systemie operacyjnym – istotne jest, aby komputer był aktualizowany na bieżąco, włączając w to również przeglądarkę internetową i składniki takie, jak Flash Player.
  • Otwartym porcie komunikacyjnym – niektóre sieci firmowe są zablokowane na okoliczność oglądania przekazu na żywo. Choć staramy się dostarczać sygnał w najlepszej możliwej jakości, to nie mamy wpływu na administratorów Państwa sieci.

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.