CREDIT CLUB PICM on-line 0321

/CREDIT CLUB PICM on-line 0321

11 marca (czwartek) 2021

10:00 – 11:00: Polska Chemia – sytuacja ekonomiczna i kondycja branży chemicznej

EKSPERT: Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego


Polska Chemia – sytuacja ekonomiczna i kondycja branży chemicznej

Sektor chemiczny odgrywa ważną rolę w gospodarce, co najlepiej pokazała pandemia COVID-19. Bez produktów wytwarzanych przez Polską Chemię nie moglibyśmy skutecznie chronić zdrowia i życia ludzkiego. Firmy chemiczne dostarczają komponenty dla innych branż, bez których nie mogłaby one funkcjonować. Ważne jest, aby Polska Chemia w końcu oficjalnie została uznana za strategiczną dla narodowej gospodarki. Stanowi ona ok. 17 proc. udziału w całości przemysłu, a sektor chemiczny jest trzeci, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników w Polsce. Rola Polskiej Chemii jest więc nie do przecenienia.

Tomasz Zieliński

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC)

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym.

Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą w ramach PIPC. Jest także Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalizując się tematyce związanej z zarządzaniem technologiami i innowacjami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczością technologiczną.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA).

TECHNOLOGIA

W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

  • Dobrej jakości połączenie z internetem – jest ono niezbędne, aby oglądać przekaz na żywo. Jeśli jest taka możliwość proponujemy połączyć się za pomocą kabla, a nie sieci WiFi. Dobrym pomysłem jest też wyłączenie na czas webinarium zbędnych programów, które mogą obciążać komputer i sieć.
  • Aktualnej przeglądarce i systemie operacyjnym – istotne jest, aby komputer był aktualizowany na bieżąco, włączając w to również przeglądarkę internetową i składniki takie, jak Flash Player.
  • Otwartym porcie komunikacyjnym – niektóre sieci firmowe są zablokowane na okoliczność oglądania przekazu na żywo. Choć staramy się dostarczać sygnał w najlepszej możliwej jakości, to nie mamy wpływu na administratorów Państwa sieci.

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.