Pre Loader

CREDIT CLUB PICM on-line 0321

/CREDIT CLUB PICM on-line 0321

11 marca (czwartek) 2021

10:00 – 10:30: Polska Chemia – sytuacja ekonomiczna i kondycja branży chemicznej

EKSPERT: Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

10:30 – 11:00: Czy wirus wgryzł się w stal nierdzewną?

EKSPERT: Andrzej Michalski-Stępkowski, Prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna

11:00 – 11:30: Przyszłość budownictwa po COVID-19

EKSPERT: Dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

11:30 – 11:45: PANEL DYSKUSYJNY i PODSUMOWANIE


TEMATYKA

Kompleksowa analiza kredytowa, oprócz analizy finansowej, powinna obejmować analizę otoczenia dalszego (makroekonomia) oraz bliższego przedsiębiorstwa (branżowa), któremu rozważamy przyznanie kredytu kupieckiego. Dlatego bardzo istotne jest śledzenie bieżących wydarzeń w sektorach gospodarki, w których działają nasi klienci. Jakie są perspektywy rozwoju? Jakie szanse? Jakie zagrożenia? Jaki to wszystko ma wpływ na rentowność i płynność finansową firm? Zapraszamy do zapoznania się z eksperckim spojrzeniem na wydarzenia i perspektywy branż chemicznej, stalowej oraz budowlanej!

Polska Chemia – sytuacja ekonomiczna i kondycja branży chemicznej

Sektor chemiczny odgrywa ważną rolę w gospodarce, co najlepiej pokazała pandemia COVID-19. Bez produktów wytwarzanych przez Polską Chemię nie moglibyśmy skutecznie chronić zdrowia i życia ludzkiego. Firmy chemiczne dostarczają komponenty dla innych branż, bez których nie mogłaby one funkcjonować. Polska Chemia, jako strategiczna branża dla narodowej gospodarki, stanowi ok. 17 proc. udziału w całości przemysłu, a jest trzecia, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników w Polsce. Rola sektora jest więc nie do przecenienia. Jakie są prognozy dla Polskiej Chemii na 2021 rok? Jaki wpływ na strategię branży ma europejski Green Deal? Czy branża poradzi sobie z ciężarem przewidywanych inwestycji utrzymując jednocześnie odpowiednią konkurencyjność? A może należy spodziewać się znacznej inflacji cen, co przełoży się na większe koszty dla odbiorców produktów chemicznych?

Czy wirus wgryzł się w stal nierdzewną?

Wyroby ze stali nierdzewnej – za sprawą wyjątkowej trwałości i odporności – są wybierane przez przedstawicieli praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Branża gastronomiczna i spożywcza to dziedziny, w których wyroby ze stali nierdzewnej są wszechobecne. Kolejne branże, w której stal nierdzewna jest wszechobecna, to budownictwo i aranżacja wnętrz. Inną branżą, która z niej korzysta, jest przemysł papierniczy i celulozowy. Stal nierdzewna jest obecna również w branży meblarskiej, przemyśle maszynowym (do budowy turbin i pomp), przy produkcji urządzeń do regulacji ciepłej wody i sprzętu AGD, Również przyrządy medyczne, chirurgiczne, urządzenia sanitarne i sportowe są wykonywane z tego materiału. To dlatego sytuacja na rynku stali nierdzewnej ma niebagatelne znaczenie w analizie branżowej praktycznie każdego credit managera.

Przyszłość budownictwa po COVID-19

W dotkniętym pandemią roku 2020 budownictwo okazało się branżą wyjątkowo odporną na COVID-19. Co czeka je w roku 2021? Fundusze unijne i dodatkowe środki z Funduszu Odbudowy będą oddziaływać długoterminowo korzystnie na rynek dużych inwestycji infrastrukturalnych. Ten rok, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia przetargów drogowych i kolejowych, może być trochę trudniejszy niż 2020 r. Jesteśmy na progu starego i nowego budżetu Unii Europejskiej. Ten przełom zawsze oznaczał mniejszą liczbę nowych zamówień sektora publicznego na duże inwestycje liniowe. Więcej dobrych wiadomości w tym zakresie spodziewamy się raczej pod koniec 2021 r. niż w jego pierwszej połowie. Jak sytuacje widzi organizacja zrzeszająca firmy generujące ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce?

EKSPERCI

Tomasz Zieliński

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą w ramach PIPC. Jest także Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalizując się tematyce związanej z zarządzaniem technologiami i innowacjami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczością technologiczną.

andrzej michalski stępkowski - SSN

Andrzej Michalski-Stępkowski

Ekspert branży stalowej i metalowej. Prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna. Z branżą stalową jest związany od ok. 15 lat, najpierw jako dziennikarz opisujący rynek hutniczy, a potem ekspert i wydawca magazynów branżowych.

damian kazmierczak

dr Damian Kaźmierczak

Główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa i adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert i komentator rynku budowlanego, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji na temat hybrydowych instrumentów dłużnych w finansowaniu podmiotów gospodarczych.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

Stowarzyszenie Stal Nierdzewna (SSN) jest dynamicznie rozwijającą się organizacją skupiającą czołowe firmy działające w polskiej branży stali nierdzewnych. Stowarzyszenie Stal Nierdzewna jest członkiem International Stainless Steel Forum.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA).

TECHNOLOGIA

W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

  • Używaniu przeglądarki Google Chrome
  • Dobrej jakości połączenie z internetem – jest ono niezbędne, aby oglądać przekaz na żywo. Jeśli jest taka możliwość proponujemy połączyć się za pomocą kabla, a nie sieci WiFi. Dobrym pomysłem jest też wyłączenie na czas webinarium zbędnych programów, które mogą obciążać komputer i sieć.
  • Aktualnej przeglądarce i systemie operacyjnym – istotne jest, aby komputer był aktualizowany na bieżąco, włączając w to również przeglądarkę internetową i składniki takie, jak Flash Player.
  • Otwartym porcie komunikacyjnym – niektóre sieci firmowe są zablokowane na okoliczność oglądania przekazu na żywo. Choć staramy się dostarczać sygnał w najlepszej możliwej jakości, to nie mamy wpływu na administratorów Państwa sieci.

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.