Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – KRAKÓW – WRZESIEŃ 2019

/CREDIT CLUB PICM – KRAKÓW – WRZESIEŃ 2019

TEMATYKA

Zabezpieczyć należności klienta

Dawid Olszewski, EULEO – Kancelaria Prawna

Prawidłowy dobór odbiorców naszych towarów czy usług pozwoli nam zabezpieczyć się przed kontrahentami niewiarygodnymi oraz zwykłymi naciągaczami. Najwięcej przeterminowanych należności powstaje jednak przy długotrwałej współpracy. Stąd szalenie istotnym jest prowadzenie swoich kontaktów handlowych w taki sposób, aby ustrzec się przed sytuacją, w której kłopoty naszego odbiorcy staną się naszymi kłopotami. Warto bowiem pamiętać, iż większość należności nie powstaje w wyniku złej woli, a w wyniku zdarzeń, które dłużnicy określają później jako “niezależne od nich”. Nie warto oceniać, czy kłopoty naszego odbiorcy są faktycznie od niego niezależne czy wynikają z jego niedbałości, nieumiejętności prowadzenia interesów czy też z innych przyczyn leżących po jego stronie. Mamy za zadanie jedynie zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami takiej sytuacji.

Przewidzieć bankructwo klienta czyli modelowanie ryzyka kredytowego

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Przedsiębiorstwa intensywnie stosujące kredyt kupiecki powinny przedsięwziąć środki, które pozwolą im na zidentyfikowanie klientów niosących ze sobą największe ryzyko niespłacenia, w celu odmówienia im możliwości skorzystania z odroczonego terminu płatności. Upadłość przedsiębiorstwa nie pojawia się nagle, ale jest procesem rozłożonym w czasie, w którym można zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Określone symptomy nadchodzącego kryzysu przedsiębiorstwa można wykryć ze znacznym wyprzedzeniem, co daje firmie szansę na podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie działania, mające na celu oddzielenie godnych zaufania klientów od tych mniej pewnych określane będą mianem oceny zdolności kredytowej. Zastosowana metodologia oceny oparta jest na odpowiednich modelach pomiaru ryzyka kredytowego.

AGENDA

9.30 – 10.00 poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00 Zabezpieczyć należności klienta, część 1

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 12.30 Zabezpieczyć należności klienta, część 2

12.30 – 13.30 przerwa lunchowa

13.30 – 14.30 Przewidzieć bankructwo klienta czyli modelowanie ryzyka kredytowego, część 1

14.30 – 15.00 przerwa kawowa

15.00 – 16.00 Przewidzieć bankructwo klienta czyli modelowanie ryzyka kredytowego, część 2

16.00 – 16.15 zakończenie

WYKŁADOWCY

Dawid Olszewski, EULEO – Kancelaria Prawna

Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych EULEO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Współpracuje z EULEO od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Posługuje się językiem angielskim. W wolnym czasie uprawia narciarstwo back country.

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

CZAS i MIEJSCE

czw 19 Wrz 2019

10.00 – 16.00

ZAREJESTRUJ SIĘ

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?