News

/News

MFW: obawy o wysoki poziom ryzyka w warunkach osłabienia wzrostu

25 kwiecień 2019

W opublikowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy raporcie o globalnej stabilności finansowej stwierdzono, że poziom ryzyka osiągnął w ostatnim czasie historyczne maksima w kilku gospodarkach o znaczeniu systemowym. W szczególności wzrosło ryzyko związane z przewartościowaniem cen na rynkach aktywów, wysokim poziomem zadłużenia korporacyjnego i rządowego oraz rynkiem kredytów lewarowanych.

Bank BNP Paribas partnerem Credit Risk - dziękujemy za wsparcie!

16 kwiecień 2019

“W zmieniającym się świecie, zmiany wychodz a na dobre”. Jak świetnie to hasło pasuje również do dzisiejszej zmiennej rzeczywistości gospodarczej i dynamicznego środowiska biznesowego. Credit Manager w niespokojnych czasach powinien mieć profesjonalnego przewodnika po zagadnieniach makroekonomicznych. I taki wkład eksperki zaoferuje nam na konferencji Credit Risk 2019 bank BNP Paribas.