Credit Manager Magazine 3/2023

41 www.creditmanagermagazine.pl MARZEC / MARCH 2023 BRANŻE APPLiA Polska APPLiA Polska jest związkiempraco- dawców AGD reprezentującym pro- ducentów i importerów AGD w Pol- sce. APPLiA Polska jest nową nazwą organizacji, która od zarejestrowania w 2004 roku do maja 2018 funkcjo- nowała pod nazwą CECED Polska. Członkowie APPLiA Polska wprowa- dzają na rynek duże AGD (lodówki, zamrażarki, piekarniki, zmywarki, pra- lki i suszarki), małe AGD (odkurza- cze, żelazka, tostery i szczoteczki do zę- bów) oraz urządzenia grzewcze, wen- tylacyjne i klimatyzacyjne (okapy, kli- matyzatory, czy podgrzewacze wody). Członkami APPLia Polska jest 28 firm, w tym Aged, Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, BSH (Bosch -Zelmer), Candy-Hoover, Ciarko, Da- ikin, De’Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Jura, Kärcher, Maan, Miele, MPM, Philips, SEB Group, Panasonic, Samsung, Smeg, Teka, Vestel, Vor- werk, Whirlpool. dzenia pozwalają zaoszczędzić nawet do kilkuset kWh rocznie. Warto przeanalizować, co mamy w naszych domach i pamiętać kupując urzą- dzenia, że każda wyższa klasa energetyczna to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej od 10 do 20% – mówił Wojciech Konecki, Prezes Za- rządu Związku producentów AGD, APPLiA Polska. Podczas spotkania prezentującego wyniki przemysłu AGD obecny był Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, który pod- kreślił, że branża AGD okazała się mocnym ogniwem polskiej gospodarki, odbudowując po pandemii swoją sprzedaż i potwierdzając rolę jednegoz globalnych liderówwtej branży. – W 2022 roku nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, w tym także materiałów po- trzebnych do produkcji AGD, takich jak np. stal. Był to też rok wojny na Ukrainie. Wysokie ceny i duża niepewność sytuacji finansowej znacznie ograniczyły możliwości zakupowe po- tencjalnych klientów branży AGD w całej Eu- ropie. Rok 2022 uwypuklił także rolę branży w codziennym oszczędzaniu energii i ograni- czaniu negatywnego wpływu na środowisko. W obliczu rosnących cen prądu i widocznych skutków zmian klimatu coraz więcej klientów zwraca uwagę na klasę energetyczną i inne pa- rametry urządzenia związane z ekologiczno- ścią danego produktu – komentował Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda. Przemysł AGD w liczbach Nasz kraj jest największym producentem AGD w Unii Europejskiej. W ujęciu warto- ściowym to ponad 32%, a ilościowo ok. 40%. Oznacza to, że aż 60% sztuk sprzętu tzw. WET, czyli zmywarek, pralek i suszarek pro- dukowanych w Unii powstaje właśnie w Pol- sce. Około 40% piekarników oraz co trzecia lodówka pochodzi z fabryk w naszym kraju. Ilościowo i wartościowo nadal największą gru- pę w produkcji stanowią pralki: 24% wolu- menu sprzętu wielkogabarytowego oraz 26% wartości całej produkcji AGD w naszym kra- ju. Na miejsce drugie pod względem produk- cji awansowały zmywarki: 21% (ilość) i 19% (wartość). Wartość eksportu dużego AGD z Polski prze- kroczyła w roku 2022 24 mld zł i była zbli- żona do wyniku przed rokiem. W ujęciu ilo- ściowym z Polski wyeksportowano 24 mln sztuk dużego AGD (-13% r/r). Około 95% wolumenu dużego sprzętu trafia na eksport. Ponad połowa polskiego eksportu jest wysyłana na trzy największe rynki unijne (Niemcy, Francja, Włochy) oraz do Wielkiej Brytanii. W roku 2022 import do Polski zma- lał o 6%, a jego wartość wzrosła o 7% do 5,4 mld zł. Ponad 1/3 importu do Polski dużego AGD pochodzi z Chin. Import z tego kie- runku zmalał w ubiegłym roku o 11%. Nie- wiele mniej zmalał import z kolejnych kra- jów (Niemcy, Włochy i Francja). Polska jest drugim na świecie największym eksporterem dużego AGD. Produkty eksportowane przez krajowy przemysł stanowią ok. 13% wartości światowego eksportu tych urządzeń. Nume- rem jeden są Chiny z udziałem ok. 22%. Po ok. 10% posiadają Turcja oraz Niemcy. Pol- ska jest największym na świecie eksporterem suszarek do ubrań oraz zmywarek do naczyń. Wartościowo to odpowiednio 29% i 19%. W pralnictwie ustępujemy tylko Chinom. Eksport całej polskiej gospodarki wyniósł w 2021 roku 288 mld EUR. Na prawie 100 działów trzy największe stanowią 40% tej wartości. To przemysł urządzeń mechanicz- nych i elektrycznych (działy 84,85, w tym AGD), przemysł motoryzacyjny (dział 87) oraz przemysł meblarski (dział 94). Eksport całego przemysłu AGD z uwzględ- nieniem sektora Heating Ventilation Air Con- ditioning (HVAC) to druga pod względem wartości grupa w eksporcie czterech najwięk- szych działów eksportowych polskiego prze- mysłu (7,8 mld EUR). Skutki agresji Rosji na Ukrainę, w tym kry- zys energetyczny oraz dwucyfrowa inflacja czy pandemia to czynniki, które sprawiły, że w roku 2022 po raz pierwszy od 10-ciu lat odnotowano spadek w ilości sprzedanych urządzeń AGD. Wartości zbliżyły się do tych z czasów przed pandemią, czyli 2019. Mniej- szy popyt na dobra trwałego użytku to nie- wątpliwie największe wyzwanie dla całego rynku. Trudną sytuację przez cały rok obra- zowały historycznie najniższe wskaźniki ko- niunktury. Tzw. wyprzedający wskaźnik uf- ności konsumenckiej zniżył się do -30 pkt. w porównaniu do 6 pkt w roku 2019. Dodatkowo, przez cały 2022 rok miał miej- sce drastyczny spadek sprzedaży nowych mieszkań, w porównaniu do rekordowej ilo- ści mieszkań oddanych do użytku (230 tys.). Efektem jest rekordowy spadek o 1/3 rozpo- czynanych budów oraz spadek pozwoleń na budowę (-15%). Konsumenci w Polsce w 2022 roku wydali na AGD prawie 18 mld zł (kwoty z podatkiem VAT), o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen w segmencie meble, RTV, AGD wyniósł +11%. Jak podaje GUS, udział sprze- daży internetowej w segmencie handlu deta- licznego meble, RTV, AGD wyniósł w ubie- głym roku 20% (firmy zatrudniające powyżej 9 osób).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=