PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

USŁUGI FINANSOWE


 

USŁUGI FINANSOWE

usługi świadczone na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów przez podmiot działający w sektorze finansowym (pośrednika finansowego), która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynkuUsługi finansowe (branża finansowa) obejmują szeroki zbiór przedsiębiorstw oraz instytucji, których działalność związana jest z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Usługi świadczone są na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów. Usługi finansowe mogą być także oferowane w ramach programów rządowych wspierających np. budownictwo mieszkaniowe czy rolnictwo.

W polskim prawie usługi finansowe zostały wymienione w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W tym wypadku usługami finansowymi są w szczególności:

 

Za usługi finansowe w rozumieniu tej ustawy nie uznano umów o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym oraz umów składających się na pracownicze programy emerytalne. Z kolei dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (tzw. MIFID) załącza wykaz usług i działalności oraz instrumentów finansowych. W rozumieniu tej dyrektywy do działalności i usług finansowych zalicza się usługi inwestycyjne takie jak:

 

 

Instytucjami sektora usług finansowych są w szczególności:

 

Do najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii usług finansowych zalicza się:

Wielka Kryzys (1929). (ang. Great Depression) Najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.

Czarny poniedziałek (1987). Dzień 19 października 1987 roku, kiedy wskaźnik giełdy nowojorskiej Dow Jones Industrial Average gwałtownie spadł o 508 punktów (22 procent), a wraz z nim inne indeksy giełdowe na całym świecie. Do końca października giełda w Hongkongu spadła o 45,8%, w Australii o 41,8%, w Hiszpanii o 31%, Wielkiej Brytanii o 26,4% i w Kanadzie 22,5%. Był to największy w historii tego indeksu spadek procentowy.

Azjatycki kryzys finansowy (1997). Kryzys finansowy, który rozpoczął się w czerwcu 1997. Katalizatorem była decyzja rządu Tajlandii o upłynnieniu kursu bahta, który był wcześniej powiązany z dolarem amerykańskim. Spowodowana ona była niemożliwością dłuższej obrony waluty przed atakami spekulantów. Gwałtowny spadek kursu bahta, a tym samym zwiększenie kosztów obsługi długu zagranicznego, doprowadziło kraj na skraj bankructwa. Kryzys szybko rozprzestrzenił się na inne kraje regionu. Najbardziej oprócz Tajlandii ucierpiały: Malezja, Filipiny, Indonezja, Singapur, Korea Południowa.

Załamanie giełdowe spółek internetowych (2002). Było to gwałtowne załamanie się kursów giełdowych spółek nowo wyrastającego właśnie sektora tzw. dot-com’ów. Nastąpiło to po bezprecedensowym wzroście ich wartości, zwanych dot-com buble (bańka spekulacyjna spółek internetowych). Krach nastąpił w marcu 2002 roku.

Kryzys finansowy kredytów sub-prime (2007). Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych od połowy 2007 roku. Początek kryzysowi dała zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka (kredyty sub-prime) w Stanach Zjednoczonych. Doprowadziło to do bankructwa, gwałtownych przejęć „ratunkowych” oraz ratowania przez rząd-y (głównie USA) takich gigantów rynku finansowego jak Lehman Brothers, Bear Stearns, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Merrill Lynch, Wachovia, Northern Rock, Lloyds TSB, HBOS, RBS oraz całego systemu finansowego Islandii. Wynikiem kryzysu było ogólnoświatowe załamanie gospodarcze, kryzys na rynku pracy, rynku surowców oraz zwiększona skala regulacji funkcjonowania usług finansowych.

 

Popyt na rynku usług finansowych jest kształtowany przez:

 

Do czynników podażowych należy zaliczyć:

 

 


WIADOMOŚCI SERWISU WNP.PL

Portal gospodarczy wnp.pl, który działa od 2005 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu wiadomości o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce. Każdego dnia przynosi dziesiątki rzetelnych i kompleksowych informacji, wzbogaconych atrakcyjnym materiałem fotograficznym. → więcej

Wierzymy, że informacje dostarczane przez portal gospodarczy wnp.pl będą cenne dla dobrej i dogłębnej analizy otoczenia gospodarczego w rzetelnej analizie ryzyka kredytowego.

 

 


INFORMACJE NA TYCH STRONACH WWW MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ


Narodowy Bank Polski


Komisja Nadzoru Finansowego


Giełda Papierów Wartościowych


Polska Izba Ubezpieczeń


Bank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements (BIS))


Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. International Monetary Fund (IMF))


Europejski Bank Centralny (ang. European Central Bank (EBC))


System Rezerwy Federalnej, potocznie Rezerwa Federalna (ang. Federal Reserve System, Federal Reserve, Fed) – bank centralny Stanów Zjednoczonych


Global Federation of Insurance Associations (GFIA)


International Association of Insurance Supervisors (IAIS)