PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Samorządy


 

Lokalny samorząd terytorialny (gminny, miejski, powiatowy) jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb określonej wspólnoty, których bezpośrednim adresatem (konsumentem) jest mieszkaniec tej wspólnoty. Dlatego też, władze samorządu terytorialnego mają na celu skuteczne wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki oraz sprawne zarządzanie powierzonymi środkami finansowymi.

Rosnąca ilość zadań przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego i umiarkowane zasoby finansowe jakimi dysponują samorządy, powodują konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Umożliwiają one realizację zadań zwłaszcza inwestycyjnych. Pozyskiwanie środków zwrotnych wiąże się z występowaniem jednostek samorządu terytorialnego jako strony popytowej rynku finansowego.


Inwestorzy, stanowiący stronę podażową, zainteresowani są bezpiecznym lokowaniem swoich środków finansowych. W związku z tym niezbędne jest badanie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami, czyli szeroko pojętej wiarygodności kredytowej.

  

  

TEORIA O SAMORZĄDZIE METODOLOGIA OCENY KREDYTOWEJ OCENY RATINGOWE PICM PISZEMY O SAMORZĄDACH

Jakie są ramy instytucjonalne dla funkcjonowania samorządów w Polsce?

Skąd w moim regionie biorą się pieniądze na usługi publiczne i od czego to zależy?

Co PICM bierze pod uwagę w prezentowanych analizach?

Dlaczego przejrzystość oraz rzetelność badań jest dla nas tak ważna?

Jaka jest kondycja finansowa Twojego regionu/miasta?

Szukasz obiektywnego źródła informacji pokazującego pełen obraz Twojego regionu?

Dlaczego warto rozmawiać o finansach samorządowych?

Jakie wartości PICM chce wnieść do dyskusji publicznej?