PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Robotic Process Automation (RPA)


Robotic Process Automation (RPA)

Do tej pory rozwiązania z dziedziny robotyki i automatyki dominowały w branży produkcyjnej. Dziś coraz częściej mówi się o nich w kontekście branży usługowej i outsourcingowej. W outsourcingu najwięcej robotów i automatów wykorzystuje się w centrach finansowo-księgowych, coraz częściej także w procesach informatycznych i przy obsłudze klienta.

Proces ten będzie postępował, i chociaż niektórzy eksperci uspokajają, że nie ma powodów do obaw o to, że roboty zastąpią pracę ludzi, niewątpliwie należy przygotować się na poważne zmiany na rynku pracy. Dzisiaj należy stawiać pytanie nie "czy" ale "kiedy" pewne zawody znikną, "kiedy" określone czynności, do tej pory uznawane za tzw. biurowe, zostaną całkowicie lub częściowo wyeliminowane z zakresu obowiązków "ludzkich" pracowników.

 

Robotic Process Automation (RPA), czyli Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ZAP) to mniej lub bardziej skomplikowane oprogramowanie (software) używane do koordynacji działań pomiędzy istniejącymi aplikacjami w przedsiębiorstwie bez ingerencji człowieka. Za pomocą tzw. „pracownika wirtualnego”, RPA naśladuje i powtarza czynności użytkownika systemu księgowo-finansowego (bądź szerzej ERP) w celu zredukowania lub całkowitej eliminacji powtarzalnych i nieskomplikowanych manualnych czynności wykonywanych przez ludzi. RPA to program (robot) wykonujący pewne czynności w zastępstwie człowieka, który ma swój ID oraz hasło w systemach IT przedsiębiorstwa. Programy te nie wymagają zmian w systemach używanych już w firmie i mogą być napisane oraz wdrożone przez wyspecjalizowane firmy bardzo szybko. Średni czas wdrożenia to od kilku tygodni do kilku miesięcy. Używając RPA, banki, instytucje finansowe oraz centra usług biznesowych mogą zdecydowanie poprawić swoją wydajność i dokładność zarządzanych procesów.


To właśnie wydajność jest kluczowym motywatorem dla firm do wdrożenia rozwiązań RPA. Badania prowadzone przez Capgemini, światowego lidera zintegrowanych usług w zakresie konsultingu, technologii informatycznych oraz outsourcingu, pokazują, że około 40% czasu pracy pochłaniają nieprzynoszące wartości dodanej dla firmy czynności oraz wymagające analizy dużej ilości informacji powtarzalne zadania. Praca ta jest często wykonywana pod dyktando ściśle określonych procedur i instrukcji. Znikoma kreatywność oraz powtarzalność powoduje frustrację, a jednocześnie nie zostawia wiele czasu na bardziej wyrafinowane czynności, zorientowane na pogłębianie relacji z klientami przedsiębiorstwa.


Każda powtarzalna czynność i zadanie jest w istocie algorytmem, który może być zautomatyzowany. RPA łączy technologię rozpoznawania użytkownika (logowanie) z wykonaniem przepływu pracy (workflow) w procesach przedsiębiorstwa. Zaprogramowane w RPA algorytmy przeprowadzają obliczenia, wykonują oraz inicjują zadania. Robot RPA może funkcjonować zarówno na komputerze pracownika jak i w środowisku wirtualnym, tzw. serwerze automatyzacji (automation hub).