Pre Loader

RiskMan

/RiskMan

Co robi broker i dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Rola brokera w ubezpieczeniach należności jest nie do przecenienia. Nie ogranicza się ona tylko do pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje również przeprowadzenie analizy ryzyka kredytu kupieckiego w firmie, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polisy i wsparcie w likwidacji szkody.

Jakie funkcje pełni broker? W czym może pomóc przedsiębiorcy? Jakie powinien mieć cechy i doświadczenie?

Broker jest pośrednikiem ubezpieczeniowym działającym na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku.

Zgodnie z ustawą, czynności brokerskie polegają na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska).

Broker jest niezależny od ubezpieczycieli, reprezentuje wyłącznie klienta, działa wyłącznie na zlecenie i w imieniu klienta.

Broker ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.

Ubezpieczenia należności są trudne, dlatego wybierając brokera do współpracy szukaj takiego, który się w tym rodzaju ubezpieczeń specjalizuje. Broker powinien znać ofertę ubezpieczeń kredytu kupieckiego i szczegółowe rozwiązania stosowanie przez ubezpieczycieli. Powinien znać się na zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwie. Dobrze byłoby gdyby znał dokumentację handlową, również tę stosowaną w eksporcie.

RiskMan to licencjonowany broker i firma doradcza działająca na rynku od 2012 roku, wyspecjalizowana w zarządzaniu ryzykiem kredytowym a w tym, m.in. w ubezpieczeniu należności, w gwarancjach ubezpieczeniowych i faktoringu.

Bycie blisko naszych Klientów, wspomaganie Ich na bieżąco w codziennych zmaganiach dostarcza dużej satysfakcji, ale też pozwala odkrywać nowe obszary, w których rola brokera-doradcy może być dla Klienta oczekiwanym wsparciem. Bazując na specjalistycznej wiedzy członków zespołu, RiskMan zawsze dostarcza Klientom usługi dopasowane ściśle do Ich wymagań.

RiskMan oferuje innowacyjny credit risk management dopasowany do strategii biznesowej Twojej firmy