Samorządy

//Samorządy

Lokalny samorząd terytorialny (gminny, miejski, powiatowy) jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb określonej wspólnoty, których bezpośrednim adresatem (konsumentem) jest mieszkaniec tej wspólnoty. Dlatego też, władze samorządu terytorialnego mają na celu skuteczne wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki oraz sprawne zarządzanie powierzonymi środkami finansowymi.

Rosnąca ilość zadań przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego i umiarkowane zasoby finansowe jakimi dysponują samorządy, powodują konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Umożliwiają one realizację zadań zwłaszcza inwestycyjnych. Pozyskiwanie środków zwrotnych wiąże się z występowaniem jednostek samorządu terytorialnego jako strony popytowej rynku finansowego.

Inwestorzy, stanowiący stronę podażową, zainteresowani są bezpiecznym lokowaniem swoich środków finansowych. W związku z tym niezbędne jest badanie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami, czyli szeroko pojętej wiarygodności kredytowej.

Kryzys uderza w samorządy

07.09.2020

Pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy uderzyły bardzo boleśnie także w finanse polskich samorządów. Ich łączne straty idą w miliardy złotych, co skończy się zapewne m.in. cięciami samorządowych inwestycji.

Główne źródła przychodów polskich samorządów to wpływy z podatków lokalnych (np. podatku od nieruchomości), udział w podatku PIT i CIT oraz subwencje z budżetu państwa (głównie na edukację). W większych miastach dochodzą do tego m.in. wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w ostatnich miesiącach drastycznie spadły. Ale nie tylko one.

Podatnik na wagę złota

03.10.2018

Polskie miasta i gminy zaczęły konkurować i walczyć o mieszkańców. By zatrzymać dotychczasowych i ściągnąć nowych, tworzą różnego rodzaju zachęty finansowe. Dlaczego to robią? I jakie są efekty?

Radomsko w Łódzkiem, w ramach programu „Działka na start”, zaczęło w tym roku sprzedawać działki pod budowę domów po bardzo obniżonej cenie. Ma to być jeden ze sposobów władz miasta na zatrzymanie jego wyludniania. Po metodę sięgają także samorządy innych polskich miast i gmin. To m.in. Gorzów Wielkopolski, Piotrków Trybunalski, Ruda Śląska czy Kurzętnik w Warmińsko-Mazurskiem.