Samorządy

//Samorządy

Lokalny samorząd terytorialny (gminny, miejski, powiatowy) jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb określonej wspólnoty, których bezpośrednim adresatem (konsumentem) jest mieszkaniec tej wspólnoty. Dlatego też, władze samorządu terytorialnego mają na celu skuteczne wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki oraz sprawne zarządzanie powierzonymi środkami finansowymi.

Rosnąca ilość zadań przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego i umiarkowane zasoby finansowe jakimi dysponują samorządy, powodują konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Umożliwiają one realizację zadań zwłaszcza inwestycyjnych. Pozyskiwanie środków zwrotnych wiąże się z występowaniem jednostek samorządu terytorialnego jako strony popytowej rynku finansowego.

Inwestorzy, stanowiący stronę podażową, zainteresowani są bezpiecznym lokowaniem swoich środków finansowych. W związku z tym niezbędne jest badanie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami, czyli szeroko pojętej wiarygodności kredytowej.

Podatnik na wagę złota

03.10.2018

Polskie miasta i gminy zaczęły konkurować i walczyć o mieszkańców. By zatrzymać dotychczasowych i ściągnąć nowych, tworzą różnego rodzaju zachęty finansowe. Dlaczego to robią? I jakie są efekty?

Radomsko w Łódzkiem, w ramach programu „Działka na start”, zaczęło w tym roku sprzedawać działki pod budowę domów po bardzo obniżonej cenie. Ma to być jeden ze sposobów władz miasta na zatrzymanie jego wyludniania. Po metodę sięgają także samorządy innych polskich miast i gmin. To m.in. Gorzów Wielkopolski, Piotrków Trybunalski, Ruda Śląska czy Kurzętnik w Warmińsko-Mazurskiem.