Analizy branżowe

//Analizy branżowe

Kluczową kwestią dla dobrej oceny standingu ekonomicznego przedsiębiorstw, jest znajomość relacji oraz bieżącej koniunktury w branży, w której działają.

Kompleksowa wiedza na temat konkurencji, kierunków rozwoju, potencjału oraz zagrożeń, jest nieodzowna dla wyciągnięcia poprawnych wniosków w kwestii przyznania bądź nie kredytu kupieckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikowanymi tutaj bieżącymni informacjami na temat sytuacji przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach gospodarki.

Sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Kryterium wyodrębnienia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych odbiorców.

Wspólnota bez węgla i stali

5 grudzień 2019

Unijne hutnictwo jest pierwszą ofiarą polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Od zeszłego roku produkcja spada. Jednocześnie rośnie import stali spoza UE – z krajów, gdzie nie ma obciążeń finansowych wynikających z polityki klimatycznej.

W pierwszym półroczu 2019 r. produkcja unijnego hutnictwa stali, zatrudniającego 330 tys. osób (w firmach kooperujących z nim pracuje 2,2 mln ludzi), zmniejszyła się o 2,5 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2018 roku. Mimo że w tym czasie prawie na całym świecie produkcja stali wzrosła o 4,6 proc., w Indiach o 4 proc., a w Chinach, które są głównym wytwórcą na świecie (mają połowę udziału w światowej produkcji) aż o 10 proc.

Rynek motoryzacyjny wstrząsnął koniunkturą w Europie

19 luty 2019

Dekoniunktura na rynku motoryzacyjnym spowodowana nowymi normami emisji spalin przyczyniła się do spowolnienia europejskiej gospodarki. Sytuacja ta najbardziej uderza w niemiecki przemysł samochodowy i jego dostawców, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Najgłębszy spadek rejestracji, bo o blisko połowę, odnotowała grupa Volkswagen. Zmniejszenie popytu na nowe samochody było oczekiwane, jednak jego skala okazała się znacząco większa od wcześniejszych przewidywań i w efekcie wpływ na pogorszeniu się danych makroekonomicznych był silniejszy. Czy to początek fali upadłości dostawców i poddostawców przemysłu motoryzacyjnego?

Rynek prasy: RUCH [S.A.] w stronę bankructwa?

18 lipiec 2018

Kilka tygodni temu Ruch S.A. opublikował sprawozdania finansowe za 2017 rok. Potwierdziły one tylko kiepską kondycję finansową tego największego dystrybutora prasy, którego kłopoty z płynnością wydawcy widzieli już od miesięcy.

Balansujący na krawędzi bankructwa, kontrolowany i zarządzany przez Igora Chalupca, byłego prezesa PKN Orlen, Ruch S.A. chce sprzedać sieć detaliczną.

Czy upadłości ikony dystrybucji prasy w Polsce uda się uniknąć? Czy jest to w ogóle możliwe w dynamicznie zmieniającej się branży mediów?