PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

O PICM


szkolenie credit managementFundacja Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

Uczestnictwo w wydarzeniach PICM pozwala wiedzieć więcej i uczyć się szybciej. Wszystko po to, aby przeterminowane należności były coraz mniejsze, partnerzy handlowi zadowoleni ze współpracy, a handlowcy nieco przyjaźniej patrzyli na działy oceny ryzyka kredytowego i windykacji. Oferta PICM skierowana jest do firm różnej wielkości i działających w każdej branży.

 

FECMAPICM jest częścią FECMA, czyli Europejskiej Federacji Organizacji Credit Management (Federation of European Credit Management Associations – FECMA). Celem organizacji założonej w 1986 roku jest promocja najlepszych praktyk w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie poprzez stworzenie wspólnej platformy dzielenia wiedzy oraz doświadczeń. Dzisiaj to sieć około 50-cio tysięcznej społeczności Credit Manager’ów m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Rosji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. → więcej

 

Polski Instytut Credit ManagementEDUKACJA: Każdy pracodawca ma na uwadze zapewnienie swoim pracownikom rozwoju, jak najlepszej bieżącej wiedzy oraz najwyższej jakości kwalifikacji. Aby to osiągnąć, niezbędny jest interesujący program szkoleniowy, który będzie jednocześnie motywował do dalszego rozwoju a także dostarczał realnej wartości dodanej dla działalności przedsiębiorstwa. Unikatowa na rynku oferta Polskiego Instytutu Credit Management z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie, oparta jest na nowoczesnej teorii oraz doświadczeniu prowadzących. PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy teoretycznej z naciskiem na praktyczne jej zastosowanie. → więcej

 

szkolenie credit managementNETWORKING: W codziennej pracy, wśród zmagań z nierzetelnymi płatnikami, często nie zdajemy sobie sprawy jak ważne jest spojrzenie na nasze obowiązki z boku, dostrzeżenie innej perspektywy czy wartość jaką może wnieść ciekawa rozmowa. Nie musimy wywarzać otwartych drzwi i odkrywać koła na nowo – wystarczy być w Polskim Instytucie Credit Management. Jak to zrobić? Wystarczy uczestniczyć w programie CREDIT CLUB PICM. To oferta dedykowana dla zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego obejmująca szkolenia, warsztaty oraz spotkania pozwalające nawiązać cenne kontakty zawodowe. Wszystko po to, aby mądrze znaleźć balans między ryzykiem kredytowym a sprzedażą. Dać Państwu wiedzę, kompetencje i narzędzia do bycia jeszcze lepszym w zawodzie, który teraz wykonujecie. → więcej

 

Polski Instytut Credit ManagementKONFERENCJA: CreditRisk jest prezentacją najnowszych trendów, metod i praktyk zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwach. Wydarzenie to niepowtarzalna możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu O2C (ang. order-to-cash; od zamówienia do płatności) w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładzie nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności. Adresatami konferencji są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym. → więcej

 

Polski Instytut Credit Management

WSPÓŁPRACA Z NAMI

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami, organizacjami czy osobami chcącymi wspólnie z nami realizować naszą misję i cele. → dowiedz się więcej

Z przyjemnością obejmiemy patronatem wydarzenia, których temat mieści się w celach statutowych PICM. Nawiążemy współpracę z samodzielnymi bądź instytucjonalnymi ekspertami zarządzania ryzykiem kredytowym, należnościami, analizy finansowej czy trenerami biznesu.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: picm@picm.pl.OBSZAR DZIAŁANIA PICM


Polski Instytut Credit Management

Ryzyko kredytowe znane jest w każdym przedsiębiorstwie, szczególne znaczenie ma zaś w przypadku przedsiębiorstw udzielających odroczonych terminów płatności. Najczęściej z ryzykiem kredytowym kojarzą się instytucje bankowe, i słusznie, ta grupa podmiotów najczęściej korzysta z usług analityków finansowych. Instytucje te mają również możliwości aby pozwolić sobie na stałe zatrudnienie specjalistów oceny ryzyka finansowego. Nie zmienia to jednak faktu, że po usługi tego typu coraz częściej sięgają mali i średni przedsiębiorcy.


Ocena ryzyka kredytowego to różnego rodzaju czynności zmierzające do minimalizacji potencjalnych strat. Same decyzje kredytowe opierają się o informacjach niepełnych, to znaczy, nie ma możliwości uzyskania pewności co do bezpieczeństwa transakcji i nawet przy stosowaniu najbardziej sprawdzonych metod modelowania ryzyka istnieje możliwość niezaspokojenia wierzytelności lub poniesienia straty finansowej w związku z daną transakcją.


Zarządzanie należnościami jest istotnym procesem dla każdego przedsiębiorstwa. Obejmuje takie działania jak rozpoznanie i ocenę ryzyka kredytowania kontrahentów, ustalenie określonych limitów kredytowych, monitorowanie sytuacji kredytobiorców oraz spływu należności, windykację wierzytelności. Właściwe zarządzanie należnościami zapewnienia również środki na pokrycie ewentualnych strat wynikających z ewentualnej niewypłacalności odbiorców.


Zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz należnościami jest częścią większego całościowego procesu w przedsiębiorstwie, tzw. Order-to-Cash.