PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Monitorowanie


MONITORING

Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi ważny element prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Proces ten można przedstawić jako cykl składający się z czterech faz:

  1. Definiowanie kryteriów i zasad polityki ryzyka kredytowego wraz z opracowaniem procedur i narzędzi jej realizacji, → czytaj więcej
  2. Analiza klientów oraz otoczenia, połączone z wyborem instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego i narzędzi zarządzania należnościami→ czytaj więcej
  3. Monitorowanie bieżącego ryzyka (należności),
  4. Windykacja, czyli odzyskiwanie trudnych należności. → czytaj więcej

Fazy te wzajemnie się uzupełniają, a analiza jest jedną z części tego procesu. Jest ważna, ponieważ stanowi narzędzie filtrujące klientów i transakcje z nimi związane, ale nie może być rozważana niezależnie od pozostałych części (faz).

 

MONITOROWANIE: Monitorowanie bieżącego ryzyka (należności)

Monitoring należności to działania nadzorujące spłatę zobowiązań w celu zminimalizowania opóźnień w płatnościach kontrahentów. Niezbędny w działaniach każdej firmy, ponieważ pozwala namierzyć nawet kilkudniowe opóźnienie. Wszystkie narzędzia stosowane w monitoringu należności mają na celu w sposób łagodny poinformować kontrahenta o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie. Zazwyczaj zawierają przypomnienie o konieczności zapłaty, numer konta, na który ma zostać uiszczona i ewentualnie, w razie zastrzeżeń, prośbę o kontakt.

 

KATALOG FIRM programy do monitorowania należności (narzędzia IT) ... → ZOBACZ


Najpopularniejszymi formami monitoringu są kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe oraz wezwania do zapłaty. W praktyce pierwszym krokiem monitorowania należności jest utworzenie rejestru sprzedaży - bazy, która zawiera informacje o wszystkich zawartych transakcjach, terminach płatności, kto i ile zapłacił. Ogromnym ułatwieniem jest profesjonalny program do monitoringu należności zintegrowany z programem do fakturowania.

Najważniejszą zaletą monitoringu jest identyfikacja oraz kontrola zagrożonych płatności oraz nadzorowanie ich spłaty. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest zachowanie płynności finansowej, dlatego ważne jest, by kontrahenci terminowo regulowali wpłaty. W większości przypadków niezapłacona faktura to wynik prozaicznego roztargnienia klienta, a nie jego złej woli. Zatem przesłana krótka informacja bywa wystarczająco skuteczna.

Monitoring należności ponadto kształtuje swego rodzaju dyscyplinę wśród kontrahentów. Bieżące monitorowanie wymaganych płatności pokazuje profesjonalizm firmy i to, że nie toleruje jakichkolwiek nierzetelności ze strony swoich klientów. Przecież została zawarta umowa, z której wynika, że obie strony zobowiązują się do wykonania sprzedaży (firma) w zamian za zapłatę (kontrahent). Zdecydowane przypomnienie zapewnia duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości kontrahent będzie przykładać więcej uwagi do terminowych wpłat.


WIĘCEJ

→ Monitorowanie ryzyka kredytowego [CREDITOPEDIA ©] 

→ Co powinno zwrócić naszą uwagę? (Zdarzenia kredytowe) [CREDITOPEDIA ©] 

→ KPI, czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności [CreditBlog]


 

Masz jakieś sugestie? Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz do nas: picm@picm.pl