PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Inne analizy oraz badania


 

12 września 2018

Badanie zarządzania kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie - wyniki

Zarządzanie kredytem kupieckim jest istotnym procesem dla każdego przedsiębiorstwa. Obejmuje takie działania jak rozpoznanie i ocenę ryzyka kredytowania kontrahentów, ustalenie określonych limitów kredytowych, monitorowanie sytuacji kredytobiorców oraz spływu należności, windykację wierzytelności.

Tuż przed konferencją Credit Risk 2018 przeprowadziliśmy badanie wśród przedsiębiorstw. Celem ankiety było sprawdzenie faktycznego podejścia do zarządzania kredytem kupieckim. Jakie są wyniki ankiet? Zapraszamy do lektury.

więcej

 


 

5 kwietnia 2018

Badanie zarządzania kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie

Zarządzanie kredytem kupieckim jest istotnym procesem dla każdego przedsiębiorstwa. Obejmuje takie działania jak rozpoznanie i ocenę ryzyka kredytowania kontrahentów, ustalenie określonych limitów kredytowych, monitorowanie sytuacji kredytobiorców oraz spływu należności, windykację wierzytelności.

Ocena ryzyka kredytowego to różnego rodzaju czynności zmierzające do minimalizacji potencjalnych strat. Same decyzje kredytowe opierają się o informacjach niepełnych, to znaczy, nie ma możliwości uzyskania pewności co do bezpieczeństwa transakcji i nawet przy stosowaniu najbardziej sprawdzonych metod modelowania ryzyka istnieje możliwość nie zaspokojenia wierzytelności lub poniesienia straty finansowej w związku z daną transakcją.

więcej

 

 


 

10 luty 2016

Badanie jakości zarządzania należnościami

Wiadomo, że kredyt kupiecki wspomaga sprzedaż, z drugiej jednak strony, każda niespłacona faktura jest poważnym kosztem dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa bankrutują co chwilę. Zdarzają się nieuczciwi klienci.

Decyzja czy udzielić kredytu kupieckiego oraz w jakiej wysokości go udzielić jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarządzania należnościami. Metodyczna ocena zdolności kredytowej kontrahentów wspomaga podejmowanie słusznych decyzji kredytowych przedsiębiorstwa.

A jaka jest rzeczywistość w polskich firmach? Czy polscy przedsiębiorcy korzystają ze wszystkich dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym minimalizujac ryzyko niepotrzebnych strat? Chcemy odpowiedzieć na te pytania.

więcej