PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Analiza


ANALIZA RYZYKA KREDYTOWEGO

Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi ważny element prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Proces ten można przedstawić jako cykl składający się z czterech faz:

  1. Definiowanie kryteriów i zasad polityki ryzyka kredytowego wraz z opracowaniem procedur i narzędzi jej realizacji, → czytaj więcej
  2. Analiza klientów oraz otoczenia, połączone z wyborem instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego i narzędzi zarządzania należnościami,
  3. Monitorowanie bieżącego ryzyka (należności),  → czytaj więcej
  4. Windykacja, czyli odzyskiwanie trudnych należności. → czytaj więcej

 

ANALIZA: Analiza klientów i otoczenia

Celem analizy ryzyka kredytowego jest: (1) ocena wiarygodności kredytowej klientów, (2) zdobycie wiedzy o działalności gospodarczej klienta i jego pozycji na rynku, (3) określenie dopuszczalnego dla przedsiębiorstwa ryzyka kredytowego związanego z kontrahentem oraz (4) zakreślenie ram i warunków współpracy z klientem. Kluczowym celem analizy jest zbudowanie i utrzymanie dochodowego portfela klientów. Nie oznacza to, że dążymy do całkowitego unikania ryzyka kredytowego lub uznajemy za najlepszy portfel ten, w którym nie ma trudnych należności, ale uważamy, iż najlepszym portfelem klientów (należności) jest ten, który przynosi największe dochody.

 

KATALOG FIRM wywiad gospodarczy, faktoring, ubezpieczenie, narzędzia IT ... → ZOBACZ

 

Analiza jest ważną częścią procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, ponieważ stanowi narzędzie filtrujące klientów i transakcje z nimi związane, ale nie może być rozważana niezależnie od pozostałych części (faz). Celem analizy ryzyka kredytowego jest:

 

Kluczowym celem analizy jest zbudowanie i utrzymanie dochodowego portfela klientów. Nie oznacza to, że dążymy do całkowitego unikania ryzyka kredytowego lub uznajemy za najlepszy portfel ten, w którym nie ma trudnych należności, ale uważamy, iż najlepszym portfelem klientów (należności) jest ten, który przynosi największe dochody.

 

WIĘCEJ:

→ Bieżaca wiedza na temat wszystkich branż gospodarki [Informacje branżowe]

→ Narzędzia ograniczające ryzyko kredytowe [CREDITOPEDIA ©] 

→ Czynniki ilościowe w ocenie zdolności kredytowej (sprawozdania finansowe, analiza wskźnikowa) [CREDITOPEDIA ©] 

→ Czynniki jakościowe w ocenie zdolności kredytowej (pozafinansowe miary wiarygodności kredytowej) [CREDITOPEDIA ©] 

→ Metodologia oceny zdolności kredytowej [CREDITOPEDIA ©] 

→ Modele oceny zdolności kredytowej [CREDITOPEDIA ©] 

 

 

Masz jakieś sugestie? Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz do nas: picm@picm.pl