PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Patronaty


 

Patronaty PICM

 

Dyrektor Finansowy Roku

Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie managerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, których cechuje profesjonalizmem, etyka i skuteczność w działaniu. Kapituła nagrodziła osoby, które stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

Z inicjatywy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych (CIGE) oraz Grupy Euler Hermes) niezależne Jury – składające się z osób zaufania publicznego, na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników, wybrało laureatów w dwóch kategoriach: "Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm" oraz "Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw".

Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała firma audytorska Grant Thornton.

więcej

 

Konferencja Rada Nadzorcza

Konferencja Rada Nadzorcza porusza praktyczne i bliskie wielu osobom problemy funkcjonowania firm w obszarze nadzoru. Do udziału w Konferencji Rada Nadzorcza organizator zaprasza przedsiębiorców, właścicieli firm, udziałowców, akcjonariuszy, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, pracowników nadzoru właścicielskiego, pracowników biur zarządu, pracowników naukowych a także wszystkie osoby zainteresowane tematyka corporate governance. To konferencja przede wszystkim dla osób, które faktycznie sprawują nad swoimi firmami – niezależnie od tego czy w danym podmiocie powołano odrębny organ – radę nadzorczą.

więcej

 

Digital Finance Excellence

Wyróżnienie przyznawane z inicjatywy ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych, grupy Euler Hermes oraz Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" w trakcie kongresów dyrektorów finansowych. Wyróżnienie DFA otrzymają firmy, które podnoszą efektywność obsługi finansowo-księgowej biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz odpowiednie narzędzia cyfrowe. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów przedsiębiorstwa mogą się szybciej rozwijać, zwiększać rentowność produktów i wartość firmy.

więcej

 

 

PolRisk 2017

W imieniu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRiSK, zapraszamy na 10 Jubileuszową Konferencję POLRISK 2017 (27/10). Obok Harvard Business Review Polska, ICan Institute, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i innych, Polski Instytut Credit Management objął patronat nad wydarzeniem.

więcej